Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Προχωρημένα/WSUS"

(Ρυθμίσεις Υπηρεσίας WSUS σε ένα περιβάλλον με Active Directory)
(Διαδικασία εγκατάστασης)
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
  
 
==Διαδικασία εγκατάστασης==
 
==Διαδικασία εγκατάστασης==
*Λαμβάνουμε από το δικτυακό τόπο της Microsoft και εγκαθιστούμε το {{Application|Microsoft Report Viewer 2008 Redistributable}}.
+
*Λαμβάνουμε από το δικτυακό τόπο της Microsoft και εγκαθιστούμε το [http://www.microsoft.com/el-gr/download/search.aspx?q=Report%20Viewer%20Redistributable%202008 Microsoft Report Viewer 2008 Redistributable].
 
*Από την εφαρμογή {{Application|Server Manager}} ενεργοποιούμε το ρόλο WSUS.
 
*Από την εφαρμογή {{Application|Server Manager}} ενεργοποιούμε το ρόλο WSUS.
 
*Επιλέγουμε {{UserResponse|Add required role services}}, ώστε να εγκατασταθούν πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του WSUS Server.
 
*Επιλέγουμε {{UserResponse|Add required role services}}, ώστε να εγκατασταθούν πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του WSUS Server.
Γραμμή 25: Γραμμή 25:
 
*Επιλέγουμε τη λήψη ενημερώσεων μόνο για τα προϊόντα που έχουμε εγκατεστημένα στο ΣΕΠΕΗΥ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Windows 7, Microsoft Security Essentials και Windows Server 2008.
 
*Επιλέγουμε τη λήψη ενημερώσεων μόνο για τα προϊόντα που έχουμε εγκατεστημένα στο ΣΕΠΕΗΥ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Windows 7, Microsoft Security Essentials και Windows Server 2008.
 
*Επιλέγουμε όλες τις κατηγορίες προϊόντων εκτός από Drivers, Tools και Feature Packs.
 
*Επιλέγουμε όλες τις κατηγορίες προϊόντων εκτός από Drivers, Tools και Feature Packs.
*Αποδεχόμαστε την έναρξη άμεσου συγχρονισμού και εάν είναι εφικτό χρονοπρογραμματίζουμε το συγχρονισμό σε ώρες που το ΣΕΠΕΗΥ δε χρησιμοποιείται.
+
*Αποδεχόμαστε την έναρξη άμεσου συγχρονισμού και εάν είναι εφικτό χρονοπρογραμματίζουμε το συγχρονισμό σε ώρες που το ΣΕΠΕΗΥ δε χρησιμοποιείται, για την πραγματοποίηση μαθημάτων.
 
*Οι ρυθμίσεις ολοκληρώνονται.
 
*Οι ρυθμίσεις ολοκληρώνονται.
 
*Επιλέγουμε τα unapproved updates και κατόπιν ελέγχου πως χρειάζονται για τη λειτουργία των σταθμών εργασίας τα κάνουμε approve. Στη διαδικασία αυτή θα μας ζητηθεί να αποδεχθούμε τις άδειες χρήσεις για κάθε προϊόν που διαθέτει σχετική άδεια.
 
*Επιλέγουμε τα unapproved updates και κατόπιν ελέγχου πως χρειάζονται για τη λειτουργία των σταθμών εργασίας τα κάνουμε approve. Στη διαδικασία αυτή θα μας ζητηθεί να αποδεχθούμε τις άδειες χρήσεις για κάθε προϊόν που διαθέτει σχετική άδεια.

Αναθεώρηση της 23:38, 15 Ιανουαρίου 2013

Περιγραφή WSUS

Η υπηρεσία Windows Server Update Services (WSUS) έχει σκοπό την αποθήκευση σε ένα κεντρικό σύστημα των τελευταίων ανανεώσεων, patches, Service Packs των λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων της Microsoft και την αυτόματη ενημέρωση των σταθμών εργασίας για αυτές τις αλλαγές.

Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να ασχολούνται οι χρήστες με τον έλεγχο των απαραίτητων ανανεώσεων και τη μεταφόρτωση αυτών, ο καθένας ξεχωριστά από το site της Microsoft, γλιτώνοντας έτσι χρόνο και εξοικονομώντας bandwidth. Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα για τα νέα updates εξασφαλίζοντας έτσι τακτικά ότι τα συστήματα είναι ενημερωμένα. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του εξυπηρετητή WSUS, στον οποίο κρατούνται και λεπτομερή στατιστικά για τις ανανεώσεις και τους σταθμούς εργασίας.

Με την υπηρεσία Windows Server Update Services (WSUS) οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τον εξυπηρετητή του ΣΕΠΕΗΥ να συγχρονίζεται άμεσα με το Microsoft Update και να διαμοιράζει τις ενημερώσεις στα συστήματα Windows, ανάλογα με τα εγκατεστημένα λογισμικά τους.

Διαδικασία εγκατάστασης

 • Λαμβάνουμε από το δικτυακό τόπο της Microsoft και εγκαθιστούμε το Microsoft Report Viewer 2008 Redistributable.
 • Από την εφαρμογή Server Manager ενεργοποιούμε το ρόλο WSUS.
 • Επιλέγουμε Πρότυπο:UserResponse, ώστε να εγκατασταθούν πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του WSUS Server.
 • Eπιβεβαιώνουμε τις επιλογές εγκατάστασης.
 • Στη συνέχεια ο οδηγός πραγματοποιεί λήψη προγραμμάτων και ενημερώσεων προς εγκατάσταση.
 • Ξεκινά ο οδηγός εγκατάστασης του WSUS Server.
 • Αποδεχόμαστε την άδεια χρήσης.
 • Αποδεχόμαστε την επιλογή Store Updates Localy και το φάκελο εγκατάστασης c:\wsus.
 • Αποδεχόμαστε τη χρήση Windows Internal Database στο φάκελο C:\wsus.
 • Αποδεχόμαστε τη χρήση του Default εσωτερικού Web Site.
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και ξεκινά ο WSUS Configuration Wizard.
 • Επιλέγουμε αρχικά να μη συμμετέχουμε στο Microsoft Update Improvement Program.
 • Αποδεχόμαστε την προεπιλογή του συγχρονισμού με το Microsoft Update.
 • Δεν ενεργοποιούμε τη χρήση proxy.
 • Επιλέγουμε ενημερώσεις μόνο για τις γλώσσες για τις οποίες έχουμε εγκατεστημένα προϊόντα στο ΣΕΠΕΗΥ (συνήθως Ελληνικά και Αγγλικά).
 • Επιλέγουμε τη λήψη ενημερώσεων μόνο για τα προϊόντα που έχουμε εγκατεστημένα στο ΣΕΠΕΗΥ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Windows 7, Microsoft Security Essentials και Windows Server 2008.
 • Επιλέγουμε όλες τις κατηγορίες προϊόντων εκτός από Drivers, Tools και Feature Packs.
 • Αποδεχόμαστε την έναρξη άμεσου συγχρονισμού και εάν είναι εφικτό χρονοπρογραμματίζουμε το συγχρονισμό σε ώρες που το ΣΕΠΕΗΥ δε χρησιμοποιείται, για την πραγματοποίηση μαθημάτων.
 • Οι ρυθμίσεις ολοκληρώνονται.
 • Επιλέγουμε τα unapproved updates και κατόπιν ελέγχου πως χρειάζονται για τη λειτουργία των σταθμών εργασίας τα κάνουμε approve. Στη διαδικασία αυτή θα μας ζητηθεί να αποδεχθούμε τις άδειες χρήσεις για κάθε προϊόν που διαθέτει σχετική άδεια.

Ρυθμίσεις Υπηρεσίας WSUS σε ένα περιβάλλον με Active Directory

Σε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου με τη μορφή Active Directory όπως το ΣΕΠΕΗΥ, η ρύθμιση των αυτόματων ανανεώσεων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας πολιτικές ομάδας.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις αυτής της πολιτικής καθορίζουν πώς λειτουργούν οι Αυτόματες Ανανεώσεις. Πρέπει να καθορίσουμε ότι οι αυτόματες ανανεώσεις θα κατεβάζουν ανανεώσεις από τον WSUS εξυπηρετητή και όχι από Microsoft/Windows Update. Προτείνουμε η πολιτική να εφαρμοστεί στο σύνολο του domain school.local.

 • Στο Group Policy Management δημιουργούμε για το domain school.local νέα πολιτική, όπου τροποποιούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Στη διαδρομή  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Windows Update .
 • Επιλέγουμε Configure Automatic Updates.
 • Επιλέγουμε Enabled και κατόπιν Auto download and notify for install. Αυτή η επιλογή αυτόματα ξεκινά τη μεταφόρτωση των ανανεώσεων και στη συνέχεια ειδοποιεί έναν logged-on χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή πριν προχωρήσει στην εγκατάσταση των ανανεώσεων.
 • Επιλέγουμε Specify Microsoft Intranet Update Location
 • Επιλέγουμε Enabled και κατόπιν ορίζουμε Intranet Update Service και Intranet Statistics Server το όνομα του εξυπηρετητή πχ http://server.school.local:80/.
 • Επίσης κάνουμε Enable τα εξής:
 • Allow Automatic updates immediate installation
 • Allow non-administrators to receive update notifications
 • Automatic Updates detection frequency (επιλέγουμε 4 ώρες)
 • No auto-restart with logged on users for scheduled automatic

updates installations

 • Και Disable τα εξής:
 • Do not adjust default option to “Install Updates and Shutdown”

in Shut Down Widnows dialog box

 • Do not display “Install Updates and Shut Down” option in Shut

Down Widnows dialog box

 • Επιλέγουμε OK


Info-32.pngΓια την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των clients και του WSUS Server, συμβουλευόμαστε το αρχείο του σταθμού εργασίας %WINDIR%\WindowsUpdate.log. Επιπλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή WSUS Client Diagnostics Tool, που πραγματοποιεί ένα σύνολο διαγνωστικών ελέγχων, για τον εντοπισμό πιθανών λαθών στις ρυθμίσεις της υπηρεσίας.