Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Η εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) πραγματοποιείται από την εφαρμογή Remote Desktop Licensing Manager. Για να πλοηγηθείτε στο μενού αυτό:
+
Η εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) πραγματοποιείται από την εφαρμογή {{Applcation-windows|Remote Desktop Licensing Manager}}. Για να εγκαταστήσετε τις άδειες:
* Κάντε κλικ στην επιλογή {{menu|Start|Administrative Tools|Remote Desktop Services|Remote Desktop Licensing Manager}}.
+
* Εκκινήστε την εφαρμογή {{Applcation-windows|Remote Desktop Licensing Manager}} από το μενού {{menu|Start|Administrative Tools|Remote Desktop Services}}.
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 1.png|350px|right]] Επιλέξτε τον εξυπηρετητή που επιθυμείτε από την εμφανιζόμενη λίστα εξυπηρετητών και με δεξί κλικ επιλέξτε Install Licenses από το αναδυόμενο μενού.{{Clear}}
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 1.png|350px|right]] Επιλέξτε τον εξυπηρετητή που επιθυμείτε από την εμφανιζόμενη λίστα εξυπηρετητών και με δεξί κλικ επιλέξτε {{Menu|Install Licenses}} από το αναδυόμενο μενού.{{Clear}}
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 9.png|350px|right]] Κάντε κλικ στην επιλογή Next. {{Clear}}
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 9.png|350px|right]] Κάντε κλικ στο κουμπί {{Button|Next}}. {{Clear}}
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 10.png|350px|right]] Από την λίστα επιλογών του License Program στην επόμενη οθόνη κάνετε κλικ στην επιλογή Open License και στην συνέχεια επιλέγετε Next.{{Clear}}
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 10.png|350px|right]] Από την λίστα επιλογών του {{Label|License Program}} επιλέξτε {{Select|Open License}} και στην συνέχεια πατήστε {{Button|Next}}.{{Clear}}
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 11.png|350px|right]] Στη διεπαφή που σας εμφανίζεται, πληκτρολογείτε τους κωδικούς της αδείας σας στο πεδίο Authorization number και στο πεδίο License number αντίστοιχα.{{Clear}}
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 11.png|350px|right]] Στη διεπαφή που σας εμφανίζεται, πληκτρολογείτε τους κωδικούς της αδείας σας στο πεδίο {{Label|Authorization number}} και στο πεδίο {{Label|License number}} αντίστοιχα.{{Clear}}
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 12.png|350px|right]] Τέλος, στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο Product version επιλέγετε την έκδοση server των Windows που έχετε (πχ: Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2), στο πεδίο License Type επιλέγετε TS or RDS Per Device CAL και στο πεδίο Quantity πληκτρολογείτε τον αριθμό των σταθμών εργασίας του εργαστηρίου σας. Στην συνέχεια επιλέγετε Next. Στην τελική οθόνη που σας εμφανίζετε επιλέγετε Finish. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον Windows Server.
+
* [[Αρχείο:2008 r2 windows enable rd cals 12.png|350px|right]] Τέλος, στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο {{Label|Product version}} επιλέγετε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που φέρει ο εξυπηρετητής (πχ: {{Select|Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2}}), στο πεδίο {{Label|License Type}} επιλέγετε {{Select|TS or RDS Per Device CAL}} και στο πεδίο {{Label|Quantity}} πληκτρολογείτε τον αριθμό των σταθμών εργασίας του εργαστηρίου σας. Στην συνέχεια κάντε κλικ στο {{Button|Next}}. Στην τελική οθόνη που σας εμφανίζετε πατήστε {{Button|Finish}}. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον Windows Server.

Αναθεώρηση της 19:52, 7 Μαρτίου 2014

Η εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) πραγματοποιείται από την εφαρμογή Πρότυπο:Applcation-windows. Για να εγκαταστήσετε τις άδειες:

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Πρότυπο:Applcation-windows από το μενού  Start  Administrative Tools  Remote Desktop Services .
 • 2008 r2 windows enable rd cals 1.png
  Επιλέξτε τον εξυπηρετητή που επιθυμείτε από την εμφανιζόμενη λίστα εξυπηρετητών και με δεξί κλικ επιλέξτε  Install Licenses  από το αναδυόμενο μενού.
 • 2008 r2 windows enable rd cals 9.png
  Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 • 2008 r2 windows enable rd cals 10.png
  Από την λίστα επιλογών του Tag.png License Program επιλέξτε Hand.png Open License και στην συνέχεια πατήστε Next.
 • 2008 r2 windows enable rd cals 11.png
  Στη διεπαφή που σας εμφανίζεται, πληκτρολογείτε τους κωδικούς της αδείας σας στο πεδίο Tag.png Authorization number και στο πεδίο Tag.png License number αντίστοιχα.
 • 2008 r2 windows enable rd cals 12.png
  Τέλος, στην επόμενη οθόνη, στο πεδίο Tag.png Product version επιλέγετε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που φέρει ο εξυπηρετητής (πχ: Hand.png Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2), στο πεδίο Tag.png License Type επιλέγετε Hand.png TS or RDS Per Device CAL και στο πεδίο Tag.png Quantity πληκτρολογείτε τον αριθμό των σταθμών εργασίας του εργαστηρίου σας. Στην συνέχεια κάντε κλικ στο Next. Στην τελική οθόνη που σας εμφανίζετε πατήστε Finish. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον Windows Server.