Διαφορά μεταξύ των σελίδων "Linux/Αποθετήρια" και "Linux/sch-scripts/Εντολές LTSP"

< Linux(Διαφορές μεταξύ των σελίδων)
μ
 
μ
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Τα κύρια αποθετήρια λογισμικού της Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ είναι δύο:
+
Το μενού {{menu|Εξυπηρετητής|Εντολές LTSP)}} της εφαρμογής {{Sch-scripts}} δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε τις παρακάτω εντολές ρύθμισης του LTSP. Το νέο LTSP είναι λιγότερο αυτοματοποιημένο από το παλιό, οπότε χρειάζεται να διαβάσετε τι κάνουν και πότε τις καλούμε. Εν ολίγοις, τις τρέχουμε όλες (εκτός της επαναφοράς) μετά την αρχική εγκατάσταση, και την `ltsp initrd` κάθε φορά μετά από αλλαγές σε λογαριασμούς χρηστών ή στο ltsp.conf.
* [[Linux/Αποθετήρια#Αποθετήριο ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ|Το αποθετήριο ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ]]
 
* [[Linux/Αποθετήρια#Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού|Το αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού]]
 
  
Αυτά προστίθενται αυτόματα στις πηγές σας εάν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή {{Sch-scripts}}, δηλαδή σε LTSP servers. Εάν θέλετε να τα προσθέσετε σε άλλους υπολογιστές με Ubuntu ή Debian, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, πατήστε {{keypress|Alt}}+{{keypress|F2}} για να εμφανιστεί ο διάλογος εκτέλεσης εντολής, και δώστε:
+
== ltsp image ==
  
{{Terminal|sh -c 'wget ts.sch.gr/repo/sch-scripts -O /tmp/i &amp;&amp; sh /tmp/i sch_keyring'}}
+
Η εντολή `ltsp image /` δημιουργεί τον εικονικό δίσκο από τον οποίο ξεκινάνε οι σταθμοί εργασίας. Χρησιμοποιήστε την όταν έχετε εγκαταστήσει νέα προγράμματα στον εξυπηρετητή και θέλετε να εμφανιστούν και στους clients. Αφού τελειώσει η δημοσίευση, οι clients χρειάζεται να επανεκκινηθούν.
  
Στη συνέχεια, [[Linux/Εγκατάσταση λογισμικού#Εγκατάσταση λογισμικού|μεταβείτε εδώ]] ώστε να εγκαταστήσετε όποια λογισμικά θέλετε από το κέντρο λογισμικού.
+
Η δημοσίευση συμπιέζει όλο τον δίσκο / του εξυπηρετητή, παραλείποντας ορισμένους φακέλους όπως το /home, και τοποθετεί το αποτέλεσμα στο /srv/ltsp/images/x86_64.img. Οι clients το προσαρτούν μέσω δικτύου σαν να ήταν live USB, δηλαδή όλες οι αλλαγές εκτός του /home γίνονται στην RAM και χάνονται μετά από επανεκκίνηση.
  
Στις περισσότερες εκδόσεις Ubuntu μπορείτε να δείτε έναν διάλογο με τα αποθετήρια με την εντολή `software-properties-gtk`. Εάν ποτέ θελήσετε να απεγκαταστήσετε τα αποθετήρια, δώστε `sudo apt-get purge sch-archive-keyring`.
+
== ltsp image -r ==
  
== Αποθετήριο ενημερώσεων ΣΕΠΕΗΥ ==
+
Η εντολή `ltsp image -r /` επαναφέρει τον αμέσως προηγούμενο εικονικό δίσκο. Χρησιμοποιήστε την εάν κάνατε δημοσίευση και οι clients για κάποιον λόγο δεν εκκινούν με τον νέο εικονικό δίσκο. Η επαναφορά ουσιαστικά μετονομάζει και αντιμεταθέτει το αρχείο /srv/ltsp/images/x86_64.img με το /srv/ltsp/images/x86_64.old.
Μέσω του αποθετηρίου αυτού αποστέλλονται ενημερώσεις σε λογισμικά που χρησιμοποιούμε:
 
* Ενημερωμένες εκδόσεις πακέτων που συντηρούμε για παράδειγμα epoptes και ltsp
 
* Εκδόσεις που διορθώνουν σφάλματα σε πακέτα του Ubuntu για παράδειγμα [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/x11vnc/+bug/1686084 x11vnc], [https://sourceforge.net/p/p7zip/discussion/383044/thread/3d213124/#ce41/dc63 p7zip], [https://github.com/mate-desktop/marco/issues/548 marco]
 
* Πακέτα που δεν υπάρχουν στο Ubuntu, για παράδειγμα sch-scripts, oracle-java8-installer
 
  
Για την ώρα το αποθετήριο αυτό αφορά μόνο το λειτουργικό Ubuntu, και έτσι η προαναφερθείσα εντολή δεν το εγκαθιστά σε λειτουργικό Debian.
+
== ltsp dnsmasq ==
  
== Αποθετήριο εκπαιδευτικού λογισμικού ==
+
Ρυθμίζει την υπηρεσία dnsmasq για το παρόν υποδίκτυο. Χρειάζεται όταν ο LTSP server μετακινείται σε άλλο σχολείο, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείτε την "Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου" αντί γι' αυτή.
Το αποθετήριο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικά λογισμικά για την Α'Βάθμια και Β'Βάθμια εκπαίδευση που έχουν μετατραπεί ώστε να είναι διαθέσιμα σε περιβάλλον Linux. Είναι διαθέσιμα και για Ubuntu και για Debian.
 
  
{{Hint|Μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένα από τα λογισμικά online (δηλαδή χωρίς να τα εγκαταστήσετε) από τη σελίδα {{Server}}/software.}}
+
== ltsp info ==
 +
 
 +
Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης και υποστήριξης του LTSP.
 +
 
 +
== ltsp initrd ==
 +
 
 +
Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.img, μέσω του οποίου στέλνονται στους clients οι χρήστες και οι ρυθμίσεις του LTSP. Χρειάζεται αφού προστεθούν χρήστες ή αφού γίνει επεξεργασία του αρχείου ρυθμίσεων ltsp.conf. Οι clients χρειάζονται επανεκκίνηση για να πάρουν τις αλλαγές.
 +
 
 +
== ltsp ipxe ==
 +
 
 +
Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.ipxe, που είναι το μπλε μενού που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση των clients. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική δημοσίευση εικονικού δίσκου, ή αν αλλάξετε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις του ltsp.conf όπως το MENU_TIMEOUT.
 +
 
 +
== ltsp kernel ==
 +
 
 +
Εξάγει τον πυρήνα από τον εικονικό δίσκο /srv/ltsp/images/x86_64.img και τον τοποθετεί στον φάκελο /srv/tftp/ltsp/x86_64. Δεν χρειάζεται να την καλείτε παρά μόνο αν σας ζητηθεί.
 +
 
 +
== ltsp nfs ==
 +
 
 +
Δημιουργεί το αρχείο /etc/exports.d/ltsp-nfs.exports με τους φακέλους που επιτρέπεται να δουν οι clients μέσω δικτύου. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική εγκατάσταση, ή μετά από προσθήκη ή αφαίρεση κοινόχρηστων φακέλων.

Τελευταία αναθεώρηση της 12:20, 9 Ιουλίου 2020

Το μενού  Εξυπηρετητής  Εντολές LTSP)  της εφαρμογής Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε τις παρακάτω εντολές ρύθμισης του LTSP. Το νέο LTSP είναι λιγότερο αυτοματοποιημένο από το παλιό, οπότε χρειάζεται να διαβάσετε τι κάνουν και πότε τις καλούμε. Εν ολίγοις, τις τρέχουμε όλες (εκτός της επαναφοράς) μετά την αρχική εγκατάσταση, και την `ltsp initrd` κάθε φορά μετά από αλλαγές σε λογαριασμούς χρηστών ή στο ltsp.conf.

ltsp image

Η εντολή `ltsp image /` δημιουργεί τον εικονικό δίσκο από τον οποίο ξεκινάνε οι σταθμοί εργασίας. Χρησιμοποιήστε την όταν έχετε εγκαταστήσει νέα προγράμματα στον εξυπηρετητή και θέλετε να εμφανιστούν και στους clients. Αφού τελειώσει η δημοσίευση, οι clients χρειάζεται να επανεκκινηθούν.

Η δημοσίευση συμπιέζει όλο τον δίσκο / του εξυπηρετητή, παραλείποντας ορισμένους φακέλους όπως το /home, και τοποθετεί το αποτέλεσμα στο /srv/ltsp/images/x86_64.img. Οι clients το προσαρτούν μέσω δικτύου σαν να ήταν live USB, δηλαδή όλες οι αλλαγές εκτός του /home γίνονται στην RAM και χάνονται μετά από επανεκκίνηση.

ltsp image -r

Η εντολή `ltsp image -r /` επαναφέρει τον αμέσως προηγούμενο εικονικό δίσκο. Χρησιμοποιήστε την εάν κάνατε δημοσίευση και οι clients για κάποιον λόγο δεν εκκινούν με τον νέο εικονικό δίσκο. Η επαναφορά ουσιαστικά μετονομάζει και αντιμεταθέτει το αρχείο /srv/ltsp/images/x86_64.img με το /srv/ltsp/images/x86_64.old.

ltsp dnsmasq

Ρυθμίζει την υπηρεσία dnsmasq για το παρόν υποδίκτυο. Χρειάζεται όταν ο LTSP server μετακινείται σε άλλο σχολείο, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείτε την "Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου" αντί γι' αυτή.

ltsp info

Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης και υποστήριξης του LTSP.

ltsp initrd

Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.img, μέσω του οποίου στέλνονται στους clients οι χρήστες και οι ρυθμίσεις του LTSP. Χρειάζεται αφού προστεθούν χρήστες ή αφού γίνει επεξεργασία του αρχείου ρυθμίσεων ltsp.conf. Οι clients χρειάζονται επανεκκίνηση για να πάρουν τις αλλαγές.

ltsp ipxe

Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.ipxe, που είναι το μπλε μενού που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση των clients. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική δημοσίευση εικονικού δίσκου, ή αν αλλάξετε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις του ltsp.conf όπως το MENU_TIMEOUT.

ltsp kernel

Εξάγει τον πυρήνα από τον εικονικό δίσκο /srv/ltsp/images/x86_64.img και τον τοποθετεί στον φάκελο /srv/tftp/ltsp/x86_64. Δεν χρειάζεται να την καλείτε παρά μόνο αν σας ζητηθεί.

ltsp nfs

Δημιουργεί το αρχείο /etc/exports.d/ltsp-nfs.exports με τους φακέλους που επιτρέπεται να δουν οι clients μέσω δικτύου. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική εγκατάσταση, ή μετά από προσθήκη ή αφαίρεση κοινόχρηστων φακέλων.