Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012"

 
(23 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
<strike>Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν εξοπλιστεί την τελευταία δεκαπενταετία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνήθως με έξι έως δεκαπέντε σταθμούς εργασίας και έναν εξυπηρετητή, σε αρχιτεκτονική πελάτη εξυπηρετητή. Τα λειτουργικά συστήματα που κυριάρχησαν στις εγκαταστάσεις ήταν του κατασκευαστικού οίκου Microsoft, γνωστά ως MS-Windows, σε διάφορες εκδόσεις. Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης παρουσίαζε διάφορα προβλήματα στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης, καθώς απαιτείται διαχείριση σε κάθε σταθμό εργασίας, στο αυξημένο κόστος της επιτόπιας υποστήριξης, στη σύντομη απαξίωση υλικού και λογισμικού και στο αυξημένο κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.</strike>
+
{{:Windows/Disclaimer}}
 
 
{{Notice|Στις παρούσες σελίδες η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης παρουσιάζει υλικό υποστήριξης για εργαστήρια με εξυπηρετητή MS Windows Server 2008/MS Windows Server 2008 R2 και σταθμούς εργασίας MS Windows 7 Professional. Υλικό για υποστήριξη παλαιότερων εκδόσεων λειτουργικών συστημάτων MS-Windows Server (πχ 2003) και MS-Windows Professional (πχ XP), θα βρείτε στις σελίδες της [http://ts.sch.gr/docs βιβλιοθήκης] του ts.sch.gr.}}
 
 
 
Οι λύσεις αξιοποίησης MS-Windows περιβάλλοντος που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, για μείωση του διαχειριστικού κόστους κ.τ.λ. σε συνδυασμό με μικρό κόστος υλοποίησης) περιλαμβάνουν είτε λειτουργία Domain Controller Server είτε λειτουργία Remote Desktop Session Host Server.
 
 
 
{{Hint|Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.}}
 
 
 
 
== Αρχιτεκτονικές Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows==
 
== Αρχιτεκτονικές Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows==
=== Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Domain Controller (Server - Client αρχιτεκτονική) ===
+
Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης ενός εργαστηρίου με Windows.
Τα σχολικά εργαστήρια είναι συνήθως εγκατεστημένα με αρχιτεκτονική Client Server όπου ο εξυπηρετητής είναι και Domain Controller παρέχοντας υπηρεσίες κεντρικής αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης των χρηστών καθώς και κεντρική διαμοίραση φακέλων και εκτυπωτών. Επιπλέον υποστηρίζει υπηρεσίες κεντρικής ασφάλειας των σταθμών εργασίας και ρύθμισης του περιβάλλοντός τους.
+
* H "κλασική" client server αρχιτεκτονική. Οι οδηγίες για την συγκεκριμένη λύση [[Windows/2012/Server Client|εδώ]].
 
+
* Η Server Based Computing αρχιτεκτονική όπου οι σταθμοί εργασίας ουσιαστικά μετατρέπονται σε thin client και συνδέονται στον Windows εξυπηρετητή. Οι οδηγίες για τη συγκεκριμένη λύση [[Windows/2012/RDSHServer Client|εδώ.]]
Οι οδηγίες για την συγκεκριμένη λύση [[Windows/Server Client|εδώ]].
 
 
 
=== Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Remote Desktop Session Host (RD Session Host Server - Thin Client αρχιτεκτονική) ===
 
Ο εξυπηρετητής αντί για Domain Controller μπορεί να είναι Terminal Server (ονομασία στα Windows Server 2003) ή αλλιώς Remote Desktop Session Host Server (ονομασία στα Windows Server 2008 R2 και μετέπειτα). Σε αυτή την περίπτωση οι σταθμοί εργασίας του εργαστηρίου λειτουργούν ως thin clients που συνδέονται στον εξυπηρετητή μέσω πρωτοκόλλου RDP.
 
 
 
Οι οδηγίες για τη συγκεκριμένη λύση [[Windows/RDSHServer Client|εδώ.]]
 
 
 
{{Hint| Ένας RD Session Host Server μπορεί να είναι και ταυτόχρονα Domain Controller αν και δεν ενδείκνυται.}}
 
 
 
{{Notice|Η υπηρεσία που ήταν γνωστή ως Terminal Services στα Windows Server 2003 μετονομάστηκε σε Remote Desktop Services από τα Windows Server 2008 και μετέπειτα.}}
 
 
 
== Γενικές οδηγίες Windows ==
 
* [[Windows/Εγκατάσταση εξυπηρετητή|Εγκατάσταση εξυπηρετητή]]
 
* [[Windows/Εγκατάσταση σταθμού εργασίας|Εγκατάσταση σταθμού εργασίας]]
 
* [[Windows/Δημιουργία χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
 
* [[Windows/Εγκατάσταση λογισμικού|Εγκατάσταση λογισμικού]]
 
* [[Windows/Περιφερειακές συσκευές|Περιφερειακές συσκευές]]
 
* [[Windows/Προχωρημένα|Προχωρημένα]]
 
 
 
== Εφαρμογές ==
 
{{#subpages:Windows/Εφαρμογές}}
 

Τελευταία αναθεώρηση της 14:38, 21 Δεκεμβρίου 2021


Dialog-information.pngΟι online οδηγίες αφορούν λειτουργικά συστήματα Windows που εξακολουθούν να υποστηρίζονται από τον κατασκευαστικό οίκο Microsoft. Για παλιότερες εκδόσεις Windows, που δεν συστήνονται για Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. καθώς θα είναι εκτεθειμένα σε ιούς, malware κτλ, μπορείτε να κατεβάσετε τον αντίστοιχο οδηγό σε μορφή pdf από τη Βιβλιοθήκη Εγγράφων του Ενημερωτικού Κόμβου της Τεχνικής Στήριξης


Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έχουν εξοπλιστεί την τελευταία δεκαπενταετία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνήθως με έξι έως δεκαπέντε σταθμούς εργασίας και έναν εξυπηρετητή. Τα λειτουργικά συστήματα που κυριάρχησαν στις εγκαταστάσεις ήταν του κατασκευαστικού οίκου Microsoft, γνωστά ως MS-Windows, σε διάφορες εκδόσεις. Η εμπειρία από τη λειτουργία τους έδειξε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης "έπασχε" στην πολυπλοκότητα της διαχείρισης, καθώς απαιτείται διαχείριση σε κάθε σταθμό εργασίας, στο αυξημένο κόστος της επιτόπιας υποστήριξης, στη σύντομη απαξίωση υλικού και λογισμικού και στο αυξημένο κόστος για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Για αυτό το λόγο οι προτεινόμενες λύσεις αξιοποίησης MS-Windows περιβάλλοντος που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, για μείωση του διαχειριστικού κόστους κ.τ.λ. σε συνδυασμό με μικρό κόστος υλοποίησης κτλ) περιλαμβάνουν είτε λειτουργία Domain Controller Server είτε λειτουργία Remote Desktop Session Host Server.


Info-32.pngΓια να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.


Αρχιτεκτονικές Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows

Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης ενός εργαστηρίου με Windows.

  • H "κλασική" client server αρχιτεκτονική. Οι οδηγίες για την συγκεκριμένη λύση εδώ.
  • Η Server Based Computing αρχιτεκτονική όπου οι σταθμοί εργασίας ουσιαστικά μετατρέπονται σε thin client και συνδέονται στον Windows εξυπηρετητή. Οι οδηγίες για τη συγκεκριμένη λύση εδώ.