Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012"

(Αρχιτεκτονικές Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
  
 
== Αρχιτεκτονικές Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows==
 
== Αρχιτεκτονικές Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows==
 +
Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης ενός εργαστηρίου με Windows.
 +
* H "κλασσική" client server αρχιτεκτονική
 +
* Η Server Based Computing αρχιτεκτονική όπου οι σταθμοί εργασίας ουσιαστικά μετατρέπονται σε thin client και συνδέονται στον Windows εξυπηρετητή.
 +
 
=== Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Domain Controller (Server - Client αρχιτεκτονική) ===
 
=== Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Domain Controller (Server - Client αρχιτεκτονική) ===
 
Τα σχολικά εργαστήρια είναι συνήθως εγκατεστημένα με αρχιτεκτονική Client Server όπου ο εξυπηρετητής είναι και Domain Controller παρέχοντας υπηρεσίες κεντρικής αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης των χρηστών καθώς και κεντρική διαμοίραση φακέλων και εκτυπωτών. Επιπλέον υποστηρίζει υπηρεσίες κεντρικής ασφάλειας των σταθμών εργασίας και ρύθμισης του περιβάλλοντός τους.  
 
Τα σχολικά εργαστήρια είναι συνήθως εγκατεστημένα με αρχιτεκτονική Client Server όπου ο εξυπηρετητής είναι και Domain Controller παρέχοντας υπηρεσίες κεντρικής αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης των χρηστών καθώς και κεντρική διαμοίραση φακέλων και εκτυπωτών. Επιπλέον υποστηρίζει υπηρεσίες κεντρικής ασφάλειας των σταθμών εργασίας και ρύθμισης του περιβάλλοντός τους.  

Αναθεώρηση της 18:03, 25 Νοεμβρίου 2015


Dialog-information.pngΣτις παρούσες σελίδες η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης παρουσιάζει υλικό υποστήριξης για εργαστήρια με εξυπηρετητή MS Windows Server 2012/MS Windows Server 2012 R2 και σταθμούς εργασίας MS Windows 8.1 Professional. Υλικό για υποστήριξη παλαιότερων εκδόσεων λειτουργικών συστημάτων MS-Windows Server (πχ 2003) και MS-Windows Professional (πχ XP), θα βρείτε στις σελίδες της βιβλιοθήκης του ts.sch.gr.


Οι λύσεις αξιοποίησης MS-Windows περιβάλλοντος που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (αυτοματοποίηση της εγκατάστασης, για μείωση του διαχειριστικού κόστους κ.τ.λ. σε συνδυασμό με μικρό κόστος υλοποίησης) περιλαμβάνουν είτε λειτουργία Domain Controller Server είτε λειτουργία Remote Desktop Session Host Server.


Info-32.pngΓια να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και MS-Windows Professional για τους σταθμούς εργασίας. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε τον κατάλληλο αριθμό των Client Access Licenses (CALs) (ίσον με τον αριθμό των σταθμών εργασίας) για τον MS-Windows Server.


Αρχιτεκτονικές Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Windows

Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης ενός εργαστηρίου με Windows.

  • H "κλασσική" client server αρχιτεκτονική
  • Η Server Based Computing αρχιτεκτονική όπου οι σταθμοί εργασίας ουσιαστικά μετατρέπονται σε thin client και συνδέονται στον Windows εξυπηρετητή.

Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Domain Controller (Server - Client αρχιτεκτονική)

Τα σχολικά εργαστήρια είναι συνήθως εγκατεστημένα με αρχιτεκτονική Client Server όπου ο εξυπηρετητής είναι και Domain Controller παρέχοντας υπηρεσίες κεντρικής αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης των χρηστών καθώς και κεντρική διαμοίραση φακέλων και εκτυπωτών. Επιπλέον υποστηρίζει υπηρεσίες κεντρικής ασφάλειας των σταθμών εργασίας και ρύθμισης του περιβάλλοντός τους.

Οι οδηγίες για την συγκεκριμένη λύση εδώ.

Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ με Remote Desktop Session Host (RD Session Host Server - Thin Client αρχιτεκτονική)

Οι οδηγίες για τη συγκεκριμένη λύση εδώ.


Info-32.png Ένας RD Session Host Server μπορεί να είναι και ταυτόχρονα Domain Controller αν και δεν ενδείκνυται.


Γενικές οδηγίες Windows

Εφαρμογές