Προσωπικά εργαλεία

Windows/2012/Server Client/Περιφερειακές συσκευές

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Windows | 2012 | Server Client(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές:
 
Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές:
  
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές|Εκτυπωτές]]
+
* [[Windows/2012/Server_Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές|Εκτυπωτές]]
* [[Windows2012//Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες|Κάμερες]]
+
* [[Windows/2012/Server_Client/Περιφερειακές συσκευές/Κάμερες|Κάμερες]]
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί|Διαδραστικοί]]
+
* [[Windows/2012/Server_Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί|Διαδραστικοί]]
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/UPS|UPS]]
+
* [[Windows/2012/Server_Client/Περιφερειακές συσκευές/UPS|UPS]]
* [[Windows/2012/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές|Σαρωτές]]
+
* [[Windows/2012/Server_Client/Περιφερειακές συσκευές/Σαρωτές|Σαρωτές]]

Τελευταία αναθεώρηση της 13:40, 2 Δεκεμβρίου 2015

Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές:


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία