Προσωπικά εργαλεία

Windows/2012/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Windows | 2012 | Server Client(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με 'Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτ...')
 
(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
 
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
<br/>
 
<br/>
  
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-01.jpg|350px|right]] Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.{{Clear}}
+
* Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-02.jpg|350px|right]] Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 1.png|350px|right]] {{Clear}}
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-03.jpg|350px|right]]Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-04.jpg|350px|right]] Ορισμός του {{UserResponse|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.{{Clear}}
+
* Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-05.jpg|350px|right]] Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 2.png|350px|right]] {{Clear}}
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-06.jpg|350px|right]] Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-07.jpg|350px|right]] Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.{{Clear}}
+
* Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 3.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 
 +
* Ορισμός του {{Menu|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 4.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 
 +
* Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 5.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 
 +
* Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 6.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 
 +
* Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 7.png|350px|right]] {{Clear}}

Τελευταία αναθεώρηση της 16:53, 2 Ιουλίου 2015

Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση των ακόλουθων ρυθμίσεων.

[επεξεργασία] Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain

Η ένταξη ενός σταθμού εργασίας στο domain μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.


Info-32.pngΑπαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του σταθμού εργασίας στο domain είναι ο ορισμός του εξυπηρετητή ως DNS Server του σταθμού εργασίας. Επιβεβαιώνουμε τη σωστή ρύθμιση με την εντολή


Terminal.pngnslookup server.school.local


λαμβάνοντας ως απάντηση τη σταθερή διεύθυνση IP του εξυπηρετητή.


  • Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία  Εκκίνηση  δεξί κλικ στο Υπολογιστής  Ιδιότητες , όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
2012 windows 8.1 client set domain 1.png

  • Στην ενότητα  Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας , επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων.
2012 windows 8.1 client set domain 2.png

  • Στην καρτέλα  Όνομα υπολογιστή  name επιλέγουμε Αλλαγή για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
2012 windows 8.1 client set domain 3.png

  • Ορισμός του  school.local  ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
2012 windows 8.1 client set domain 4.png

  • Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
2012 windows 8.1 client set domain 5.png

  • Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
2012 windows 8.1 client set domain 6.png

  • Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
2012 windows 8.1 client set domain 7.png


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία