Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας"

(Νέα σελίδα με 'Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτ...')
 
(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
 
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
<br/>
 
<br/>
  
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-01.jpg|350px|right]] Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.{{Clear}}
+
* Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-02.jpg|350px|right]] Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 1.png|350px|right]] {{Clear}}
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-03.jpg|350px|right]]Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-04.jpg|350px|right]] Ορισμός του {{UserResponse|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.{{Clear}}
+
* Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-05.jpg|350px|right]] Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.{{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 2.png|350px|right]] {{Clear}}
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-06.jpg|350px|right]] Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-07.jpg|350px|right]] Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.{{Clear}}
+
* Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 3.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 
 +
* Ορισμός του {{Menu|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 4.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 
 +
* Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 5.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 
 +
* Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 6.png|350px|right]] {{Clear}}
 +
 
 +
* Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 7.png|350px|right]] {{Clear}}

Τελευταία αναθεώρηση της 16:53, 2 Ιουλίου 2015

Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση των ακόλουθων ρυθμίσεων.

Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain

Η ένταξη ενός σταθμού εργασίας στο domain μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.


Info-32.pngΑπαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του σταθμού εργασίας στο domain είναι ο ορισμός του εξυπηρετητή ως DNS Server του σταθμού εργασίας. Επιβεβαιώνουμε τη σωστή ρύθμιση με την εντολή


Terminal.pngnslookup server.school.local


λαμβάνοντας ως απάντηση τη σταθερή διεύθυνση IP του εξυπηρετητή.  • Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία  Εκκίνηση  δεξί κλικ στο Υπολογιστής  Ιδιότητες , όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
2012 windows 8.1 client set domain 1.png


  • Στην ενότητα  Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας , επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων.
2012 windows 8.1 client set domain 2.png


  • Στην καρτέλα  Όνομα υπολογιστή  name επιλέγουμε Αλλαγή για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
2012 windows 8.1 client set domain 3.png


  • Ορισμός του  school.local  ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
2012 windows 8.1 client set domain 4.png


  • Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
2012 windows 8.1 client set domain 5.png


  • Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
2012 windows 8.1 client set domain 6.png


  • Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
2012 windows 8.1 client set domain 7.png