Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας"

(Νέα σελίδα με 'Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτ...')
 
(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
<br/>
 
<br/>
  
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-01.jpg|350px|right]] Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.{{Clear}}
+
* Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.{{Clear}}
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-02.jpg|350px|right]] Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-03.jpg|350px|right]]Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.{{Clear}}
+
* Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.{{Clear}}
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-04.jpg|350px|right]] Ορισμός του {{UserResponse|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-05.jpg|350px|right]] Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.{{Clear}}
+
* Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.{{Clear}}
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-06.jpg|350px|right]] Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.{{Clear}}
+
 
* [[Αρχείο:Win7-domainadd-07.jpg|350px|right]] Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.{{Clear}}
+
* Ορισμός του {{UserResponse|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.{{Clear}}
 +
 
 +
* Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.{{Clear}}
 +
 
 +
* Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.{{Clear}}
 +
 
 +
* Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.{{Clear}}

Αναθεώρηση της 15:49, 2 Ιουλίου 2015

Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση των ακόλουθων ρυθμίσεων.

Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain

Η ένταξη ενός σταθμού εργασίας στο domain μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.


Info-32.pngΑπαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του σταθμού εργασίας στο domain είναι ο ορισμός του εξυπηρετητή ως DNS Server του σταθμού εργασίας. Επιβεβαιώνουμε τη σωστή ρύθμιση με την εντολή


Terminal.pngnslookup server.school.local


λαμβάνοντας ως απάντηση τη σταθερή διεύθυνση IP του εξυπηρετητή.  • Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία  Εκκίνηση  δεξί κλικ στο Υπολογιστής  Ιδιότητες , όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
  • Στην ενότητα  Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας , επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων.
  • Στην καρτέλα  Όνομα υπολογιστή  name επιλέγουμε Αλλαγή για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
  • Ορισμός του Πρότυπο:UserResponse ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
  • Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
  • Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
  • Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.