Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2012/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας"

(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
 
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
 
<br/>
 
<br/>
  
* Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.{{Clear}}
+
* Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 1.png|350px|right]] {{Clear}}
  
* Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.{{Clear}}
+
* Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 2.png|350px|right]] {{Clear}}
  
* Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.{{Clear}}
+
* Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 3.png|350px|right]] {{Clear}}
  
* Ορισμός του {{UserResponse|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.{{Clear}}
+
* Ορισμός του {{Menu|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 4.png|350px|right]] {{Clear}}
  
* Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.{{Clear}}
+
* Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 5.png|350px|right]] {{Clear}}
  
* Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.{{Clear}}
+
* Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 6.png|350px|right]] {{Clear}}
  
* Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.{{Clear}}
+
* Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 7.png|350px|right]] {{Clear}}

Τελευταία αναθεώρηση της 15:53, 2 Ιουλίου 2015

Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση των ακόλουθων ρυθμίσεων.

Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain

Η ένταξη ενός σταθμού εργασίας στο domain μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.


Info-32.pngΑπαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του σταθμού εργασίας στο domain είναι ο ορισμός του εξυπηρετητή ως DNS Server του σταθμού εργασίας. Επιβεβαιώνουμε τη σωστή ρύθμιση με την εντολή


Terminal.pngnslookup server.school.local


λαμβάνοντας ως απάντηση τη σταθερή διεύθυνση IP του εξυπηρετητή.  • Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία  Εκκίνηση  δεξί κλικ στο Υπολογιστής  Ιδιότητες , όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
2012 windows 8.1 client set domain 1.png


  • Στην ενότητα  Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας , επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων.
2012 windows 8.1 client set domain 2.png


  • Στην καρτέλα  Όνομα υπολογιστή  name επιλέγουμε Αλλαγή για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
2012 windows 8.1 client set domain 3.png


  • Ορισμός του  school.local  ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
2012 windows 8.1 client set domain 4.png


  • Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
2012 windows 8.1 client set domain 5.png


  • Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
2012 windows 8.1 client set domain 6.png


  • Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
2012 windows 8.1 client set domain 7.png