Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/Εγκατάσταση εξυπηρετητή"

< Windows‎ | 2016
(Ρύθμιση κωδικού διαχειριστή)
(Εγκατάσταση των Windows)
Γραμμή 104: Γραμμή 104:
  
 
== Εγκατάσταση των Windows ==
 
== Εγκατάσταση των Windows ==
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows installation 7.png|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 7.png|350px|right]]
 
*Βήματα αυτόματης εγκατάστασης.
 
*Βήματα αυτόματης εγκατάστασης.
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows installation 8.png|350px|right]]
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 8.png|350px|right]]
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  

Αναθεώρηση της 18:26, 29 Οκτωβρίου 2018

Τοποθετήστε το CD/DVD εγκατάστασης MS-Windows Server στον εξυπηρετητή και ρυθμίστε το UEFI ή το BIOS (ή πατήστε F12 για να βγει το boot menu) ώστε να ξεκινάει από αυτό. Στους διαλόγους που θα εμφανιστούν, κάντε τις παρακάτω επιλογές.

Προετοιμασία εγκατάστασης

2016 Windows Installation 0.png
 • Εκκίνηση από το CD/DVD
2016 windows installation 1.png
 • Φόρτωση των απαραίτητων αρχείων.
2016 windows installation 2.png
 • Έναρξη εγκατάστασης των Windows.


Ρύθμιση γλώσσας

2016 windows installation 3.png
 • Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση των Tag.png Time and currency format, διαλέξτε Hand.png Greek (Greece) και Tag.png Keyboard or input method, επιλέξτε Hand.png US.


Εκκίνηση Εγκατάσταση

2016 windows installation 3b.png
 • Επιλέξτε Install Now


Επιλογή λειτουργικού συστήματος

2016 windows installation 4.png
 • Επιλέξτε την εγκατάσταση του Windows Server 2016 Standard Desktop Experience (γραφικό περιβάλλον).
2016 windows installation 5.png
 • Αποδοχή των όρων.


Ρύθμιση κατατμήσεων

 • Επιλέγουμε Custom στον τύπο εγκατάστασης Tag.png Custom: Install Windows Only (Advanced)
2016 windows installation 6.png


 • Επιλέγουμε το δίσκο στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση και με την επιλογή New Tag.png New δημιουργούμε τις απαραίτητες διαμερίσεις.
2016 windows installation 6a.png


Info-32.pngΑυτομάτως θα δημιουργηθούν από τα Windows οι τρεις (3) πρώτες διαμερίσειςΗ εγκατάσταση του εξυπηρετητή προτείνεται να γίνει σε διαμερίσεις τέτοιες που να διευκολύνεται η μετέπειτα διαχείρισή του. Ακολουθεί ένα πρότυπο διαμερίσεων για συστήματα με ένα ή δύο δίσκους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο στο ίδιο σύστημα να υπάρχει εγκατάσταση και με Linux/LTSP.

2016 windows installation 6b.png
2016 windows installation 6c.png


Σύστημα με ένα (1) σκληρό δίσκο

Στον ακόλουθο πίνακα προτείνονται διαμερίσεις για την υποστήριξη ΛΣ Windows και Linux/LTSP, για ένα δίσκο χωρητικότητας 200GB.


Πίνακας 1: Παράδειγμα διαμέρισης συστήματος με ένα σκληρό δίσκο 200 Gb για εγκατάσταση dual boot Linux / Windows
Primary 1 Primary 2 Primary 3 Extended partition
Logical 1 Logical 2 Logical 3

30%

60 Gb ntfs Windows (κανονική εγκατάσταση Windows)

15%

30 Gb ext4 Ubuntu (κανονική εγκατάσταση Linux)

10%

20 Gb ext4 Ubuntu (backup εγκατάσταση Linux)

20%

40 Gb ntfs Windows \Users (αρχεία χρηστών Windows)

22%

45 Gb ext4 Linux /home (αρχεία χρηστών Linux)

3%

5 Gb swap Linux swap


Dialog-warning.pngΗ εγκατάσταση σε δίσκο μικρότερης χωρητικότητας (τουλάχιστον 80GB) μπορεί να γίνει σε δύο κατατμήσεις που αφορούν μόνο στο ΛΣ Windows Server: μία για το Λειτουργικό Σύστημα χωρητικότητας τουλάχιστον 60GB και μία για τα αρχεία χρηστών.


Σύστημα με δύο (2) σκληρούς δίσκους

Στην περίπτωση που το σύστημα διαθέτει δύο δίσκους 200GB, προτείνονται οι ακόλουθες κατατμήσεις:

Πίνακας 2: Παράδειγμα διαμέρισης συστήματος με δύο σκληρούς δίσκους 200 Gb για εγκατάσταση dual boot Linux / Windows, με ...πολύ όρεξη για backups
1ος δίσκος Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4

30%

60 Gb ntfs Windows ( κανονική εγκατάσταση)

20%

40 Gb ext4 Ubuntu (backup εγκατάσταση)

40%

80 Gb ext4 Linux /home

10%

20 Gb ntfs Αντίγραφο (backup) Windows \Users
2ος δίσκος Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4

30%

60 Gb ntfs Windows (backup εγκατάσταση)

20%

40 Gb ext4 Ubuntu (κανονική εγκατάσταση)

47%

95 Gb ntfs Windows \Users & Αντίγραφο (backup) Linux /home

3%

5 Gb swap Linux swap
Dialog-information.pngΤο μέγεθος της κατάτμησης Linux swap εξαρτάται και από το μέγεθος της μνήμης RAM του εξυπηρετητή. Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι ενδεικτική και είναι πολύ πιθανό να διαφέρει σε κάθε ΣΕΠΕΗΥ.Εγκατάσταση των Windows

2016 windows installation 7.png
 • Βήματα αυτόματης εγκατάστασης.
2016 windows installation 8.png


Ρύθμιση κωδικού διαχειριστή

2012 r2 windows installation 9.png
 • Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Η πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας δεν προτείνεται. Είναι επιθυμητό ο κωδικός να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς και σημεία στίξης (πχ. password: Changem3!).
2012 r2 windows installation 10.png
 • Η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί και μπορεί να γίνει είσοδος στο σύστημα.
2012 r2 windows installation 11.png
 • Είσοδος σαν χρήστης Administrator, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ασφαλείας που δημιουργήθηκε προηγουμένως.


Δικτυακές ρυθμίσεις

Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτείται το εργαλείο Application-windows-other.png Server Manager το οποίο είναι ένα Microsoft Management Console (MMC) για τη διαχείριση του εξυπηρετητή και ξεκινά αυτόματα μετά το logon του διαχειριστή (administrator). Εναλλακτικά μπορείτε να το τρέξετε από:

 • Το  Start μενού  δεξί-click Computer  Manage 
 • Το  Start μενού  Administrative Tools  Server Manager 
 • Το Quick Launch toolbar που υπάρχει στο Windows taskbar
 1. Οι ρυθμίσεις του δικτύου πραγματοποιούνται μέσα από το Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας  Server Summary  View Network Connections  και στη συνέχεια με δεξί κουμπί επιλέγουμε properties στην κάρτα δικτύου. H δημιουργία του domain προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, όταν έχει επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του υπολογιστή. Οι TCP/IP ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τη διασύνδεση σχολικών εργαστηρίων στο ΠΣΔ.

  Info-32.pngΣυνοπτικά αναφέρεται ότι κάθε εξυπηρετητής έχει στατική IP διεύθυνση της μορφής 10.x.y.z όπου οι τιμές x & y εξαρτώνται από τη σχολική μονάδα και λαμβάνονται μετά από επικοινωνία με το helpdesk του ΠΣΔ (8011180181) και η τιμή z είναι 10 για τον πρώτο εξυπηρετητή της σχολικής μονάδας, 11 για τον δεύτερο εξυπηρετητή κοκ. Το subnet mask είναι της μορφής 255.255.255.0 και το default gateway έχει τιμή 10.x.y.1 όπου οι τιμές x & y παραμένουν ίδιες με αυτές της IP διεύθυνσης. Ως DNS Server ορίζεται η IP διεύθυνση του ίδιου του εξυπηρετητή (10.x.y.z). Εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω του πρωτοκόλλου DHCP που είναι ρυθμισμένο σε κάθε δρομολογητή ΣΕΠΕΗΥ. (για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού θα χρησιμοποιηθούν οι nic.sch.gr, nic.att.sch.gr, nic.thess.sch.gr)

 2. Σε ότι αφορά το όνομα του υπολογιστή (computer name) είναι δυνατές διάφορες προσεγγίσεις. Προτείνεται απλώς να δίνεται το όνομα ”Server” ώστε να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του υπολογιστή. Δεν υπάρχει λόγος εφαρμογής πιο πολύπλοκων σχημάτων ονοματολογίας, που πχ. εμπλέκουν το DNS όνομα που έχει δοθεί από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

  Dialog-warning.pngΑν στη σχολική μονάδα συνυπάρχουν δύο διαφορετικά εργαστήρια με ανεξάρτητο domain ή εξυπηρετητής LTSP προτείνεται να δίνονται διαφορετικά ονόματα στους εξυπηρετητές για την αποφυγή προβλημάτων (πχ. “Server1”, “Server2”).

  Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ονόματος και περιγραφής επιλέγοντας   δεξί-click Computer  Properties .

  2012 r2 windows computer rename 1.png

  Στη συνέχεια, μετά την επιλογή   Change settings  , εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου στο οποίο συμπληρώνεται η περιγραφή του υπολογιστή.

  2012 r2 windows computer rename 2.png

  Και επιλέγοντας το   Change...   , μπορούμε να προσθέσουμε το όνομα του υπολογιστή.

  2012 r2 windows computer rename 3.png

Ενεργοποίηση άδειας & αυτόματων ενημερώσεων

 • Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 2012 Server χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους εξυπηρετητές των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας ( Server Summary  Activate Windows  ή μέσω του εικονιδίου που εμφανίζεται στην μπάρα εργασιών). Δεν χρειάζεται να γίνεται δήλωση (registration) του λειτουργικού συστήματος.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η εγκατάσταση όλων των κρίσιμων ενημερώσεων. Οι επιλογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:

Μεταβαίνουμε στην καρτέλα σύστημα και ασφάλεια, από τον πίνακα ελέγχου, και επιλέγουμε Hand.png Windows Update

2012 r2 windows auto updates 1.png


Παρατηρούμε ότι η προεπιλεγμένη κατάσταση δεν κάνει ελέγχους για νέες ενημερώσεις. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε το Hand.png Change settings ώστε να επιλέξουμε την επιθυμητή ενέργεια.

2012 r2 windows auto updates 2.png


Αρχικά εγκαθίστανται όλες οι ενημερώσεις από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας  Server Summary  Configure Updates  Install Updates Automatically .

2012 r2 windows auto updates 3.png


Τελικώς, οι επιθυμητές επιλογές ενεργοποιούνται για τον αυτόματο έλεγχο νέων ενημερώσεων.

2012 r2 windows auto updates 4.png


Εγκατάσταση οδηγών υλικού και περιφερειακών

 • Τμήμα της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος θεωρείται και η εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα. Προτείνεται όμως να εγκαθίστανται οι τελευταίες εκδόσεις των οδηγών, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να ληφθούν από το Διαδίκτυο.
 • Η εγκατάσταση του εκτυπωτή, που συνήθως είναι συνδεδεμένος στον εξυπηρετητή μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε μοντέλου. Για τη χρήση της υπηρεσίας εκτύπωσης από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου ο εκτυπωτής πρέπει να διαμοιραστεί, οπότε ο εξυπηρετητής αναλαμβάνει και το ρόλο του διακομιστή εκτυπώσεων.