Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/Εγκατάσταση εξυπηρετητή"

< Windows‎ | 2016
(Ενεργοποίηση άδειας & αυτόματων ενημερώσεων)
(Ενεργοποίηση άδειας & αυτόματων ενημερώσεων)
Γραμμή 155: Γραμμή 155:
  
 
== Ενεργοποίηση άδειας & αυτόματων ενημερώσεων ==
 
== Ενεργοποίηση άδειας & αυτόματων ενημερώσεων ==
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation registration.png|350px|right]]
 
* Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 2016 Server χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους εξυπηρετητές των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου.  
 
* Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 2016 Server χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους εξυπηρετητές των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου.  
 
{{Hint|Εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα ενεργοποίησης μπορείτε να "τρέξετε" το SOFTWARE LICENSING USER INTERFACE (SLUI) ανοίγοντας ένα τερματικό (Δεξί click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν {{Select|Run}} δίνοντας την εντολή {{Keypress|cmd}})
 
{{Hint|Εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα ενεργοποίησης μπορείτε να "τρέξετε" το SOFTWARE LICENSING USER INTERFACE (SLUI) ανοίγοντας ένα τερματικό (Δεξί click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν {{Select|Run}} δίνοντας την εντολή {{Keypress|cmd}})
 
{{Terminal|slui|small}} }}
 
{{Terminal|slui|small}} }}
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation registration.png|350px|right]] {{Clear}}
+
{{Clear}}
  
 
* Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η εγκατάσταση όλων των κρίσιμων ενημερώσεων. Οι επιλογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:
 
* Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η εγκατάσταση όλων των κρίσιμων ενημερώσεων. Οι επιλογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:

Αναθεώρηση της 18:48, 30 Οκτωβρίου 2018

Τοποθετήστε το CD/DVD εγκατάστασης MS-Windows Server στον εξυπηρετητή και ρυθμίστε το UEFI ή το BIOS (ή πατήστε F12 για να βγει το boot menu) ώστε να ξεκινάει από αυτό. Στους διαλόγους που θα εμφανιστούν, κάντε τις παρακάτω επιλογές.

Προετοιμασία εγκατάστασης

2016 Windows Installation 0.png
 • Εκκίνηση από το CD/DVD

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσει η εκκίνηση από το CD/DVD

2016 windows installation 1.png
 • Φόρτωση των απαραίτητων αρχείων.
2016 windows installation 2.png
 • Έναρξη εγκατάστασης των Windows.


Ρύθμιση γλώσσας

2016 windows installation 3.png
 • Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση των Tag.png Time and currency format, διαλέξτε Hand.png Greek (Greece) και Tag.png Keyboard or input method, επιλέξτε Hand.png US.


Εκκίνηση Εγκατάσταση

2016 windows installation 3b.png
 • Επιλέξτε Hand.png Install Now


Επιλογή λειτουργικού συστήματος

2016 windows installation 4.png
 • Επιλέξτε την εγκατάσταση του Hand.png Windows Server 2016 Standard Desktop Experience (γραφικό περιβάλλον).
2016 windows installation 5.png
 • Αποδοχή των όρων.

☑ I accept the license terms

Ρύθμιση κατατμήσεων

 • Επιλέγουμε Custom στον τύπο εγκατάστασης Hand.png Custom: Install Windows Only (Advanced)
2016 windows installation 6.png


 • Επιλέγουμε το δίσκο που αναφέρεται ως Drive0 στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση και με την επιλογή New Tag.png New δημιουργούμε τις απαραίτητες διαμερίσεις.
2016 windows installation 6a.png
2016 windows installation 6a 2disks.png


Info-32.pngΑυτομάτως θα δημιουργηθούν από τα Windows οι τρεις (3) πρώτες διαμερίσεις2016 windows installation 6b.png
2016 windows installation 6c.png

Η εγκατάσταση του εξυπηρετητή προτείνεται να γίνει σε διαμερίσεις τέτοιες που να διευκολύνεται η μετέπειτα διαχείρισή του. Ακολουθεί ένα πρότυπο διαμερίσεων για συστήματα με ένα ή δύο δίσκους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο στο ίδιο σύστημα να υπάρχει εγκατάσταση και με Linux/LTSP.

Σύστημα με ένα (1) σκληρό δίσκο

Στον ακόλουθο πίνακα προτείνονται διαμερίσεις για την υποστήριξη ΛΣ Windows και Linux/LTSP, για ένα δίσκο χωρητικότητας 200GB.


Πίνακας 1: Παράδειγμα διαμέρισης συστήματος με ένα σκληρό δίσκο 200 Gb για εγκατάσταση dual boot Linux / Windows
Primary 1 Primary 2 Primary 3 Extended partition
Logical 1 Logical 2 Logical 3

30%

60 Gb ntfs Windows (κανονική εγκατάσταση Windows)

15%

30 Gb ext4 Ubuntu (κανονική εγκατάσταση Linux)

10%

20 Gb ext4 Ubuntu (backup εγκατάσταση Linux)

20%

40 Gb ntfs Windows \Users (αρχεία χρηστών Windows)

22%

45 Gb ext4 Linux /home (αρχεία χρηστών Linux)

3%

5 Gb swap Linux swap


Dialog-warning.pngΗ εγκατάσταση σε δίσκο μικρότερης χωρητικότητας (τουλάχιστον 80GB) μπορεί να γίνει σε δύο κατατμήσεις που αφορούν μόνο στο ΛΣ Windows Server: μία για το Λειτουργικό Σύστημα χωρητικότητας τουλάχιστον 60GB και μία για τα αρχεία χρηστών.


Σύστημα με δύο (2) σκληρούς δίσκους

Στην περίπτωση που το σύστημα διαθέτει δύο δίσκους 200GB, προτείνονται οι ακόλουθες κατατμήσεις:

Πίνακας 2: Παράδειγμα διαμέρισης συστήματος με δύο σκληρούς δίσκους 200 Gb για εγκατάσταση dual boot Linux / Windows, με ...πολύ όρεξη για backups
1ος δίσκος Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4

30%

60 Gb ntfs Windows ( κανονική εγκατάσταση)

20%

40 Gb ext4 Ubuntu (backup εγκατάσταση)

40%

80 Gb ext4 Linux /home

10%

20 Gb ntfs Αντίγραφο (backup) Windows \Users
2ος δίσκος Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4

30%

60 Gb ntfs Windows (backup εγκατάσταση)

20%

40 Gb ext4 Ubuntu (κανονική εγκατάσταση)

47%

95 Gb ntfs Windows \Users & Αντίγραφο (backup) Linux /home

3%

5 Gb swap Linux swap
Dialog-information.pngΤο μέγεθος της κατάτμησης Linux swap εξαρτάται και από το μέγεθος της μνήμης RAM του εξυπηρετητή. Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι ενδεικτική και είναι πολύ πιθανό να διαφέρει σε κάθε ΣΕΠΕΗΥ.Εγκατάσταση του Windows Server

2016 windows installation 7.png
 • Βήματα αυτόματης εγκατάστασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης το σύστημα πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

2016 windows installation 8.png


Ρύθμιση κωδικού διαχειριστή

2016 windows installation 9.png
 • Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Η πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας δεν προτείνεται. Είναι επιθυμητό ο κωδικός να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς και σημεία στίξης (πχ. password: Changem3!).
2016 windows installation 10.png
 • Η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί και μπορεί να γίνει είσοδος στο σύστημα.
2016 windows installation 11.png
 • Είσοδος σαν χρήστης Administrator, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ασφαλείας που δημιουργήθηκε προηγουμένως.


Δικτυακές ρυθμίσεις

2016 windows installation Server Manager.png

Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτείται το εργαλείο Application-windows-other.png Server Manager το οποίο είναι ένα Microsoft Management Console (MMC) για τη διαχείριση του εξυπηρετητή και ξεκινά αυτόματα μετά το logon του διαχειριστή (administrator).

Εναλλακτικά μπορείτε να το τρέξετε από:

 • Το  File Explorer  δεξί-click This PC  Manage 
 • Το  Start μενού  Server Manager 
 • Το Quick Launch toolbar που υπάρχει στο Windows taskbar 1. 2016 windows installation network settings.png

  Οι ρυθμίσεις του δικτύου πραγματοποιούνται μέσα από το Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας  Local Server   Ethernet0  IPv4 Address assigned by DHCP, IPv6 enabled  και στη συνέχεια με δεξί κουμπί επιλέγουμε  Properties  στην κάρτα δικτύου  Ethernet0 . H δημιουργία του domain προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, όταν έχει επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του υπολογιστή. Οι TCP/IP ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τη διασύνδεση σχολικών εργαστηρίων στο ΠΣΔ.


  Info-32.pngΣυνοπτικά αναφέρεται ότι κάθε εξυπηρετητής έχει στατική IP διεύθυνση της μορφής 10.x.y.z όπου οι τιμές x & y εξαρτώνται από τη σχολική μονάδα και λαμβάνονται μετά από επικοινωνία με το helpdesk του ΠΣΔ (8011180181) και η τιμή z είναι 10 για τον πρώτο εξυπηρετητή της σχολικής μονάδας, 11 για τον δεύτερο εξυπηρετητή κοκ. Το subnet mask είναι της μορφής 255.255.255.0 και το default gateway έχει τιμή 10.x.y.1 όπου οι τιμές x & y παραμένουν ίδιες με αυτές της IP διεύθυνσης. Ως DNS Server ορίζεται η IP διεύθυνση του ίδιου του εξυπηρετητή (10.x.y.z). Εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω του πρωτοκόλλου DHCP που είναι ρυθμισμένο σε κάθε δρομολογητή ΣΕΠΕΗΥ. (για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού θα χρησιμοποιηθούν οι nic.sch.gr, nic.att.sch.gr, nic.thess.sch.gr)


 2. 2016 windows installation computer rename.png

  Σε ότι αφορά το όνομα του υπολογιστή (computer name) μέσα από το Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας  Local Server   Computer Name  WIN-SFK.....  και ορίσουμε Computer Description: School Windows Server και κατόπιν επιλέγοντας Change ορίσουμε Computer Name: srv-2lyk-mesol.

  Το όνομα κάθε σχολικού server είναι μοναδικό στο Π.Σ.Δ. και προκύπτει αν από το web site του σχολείου (π.χ. http://2lyk-mesol.ait.sch.gr) κρατήσουμε το αρχικό κομμάτι (π.χ. 2lyk-mesol) και προσθέσουμε "srv-" μπροστά του. ώστε να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του υπολογιστή.
  Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ονόματος και περιγραφής επιλέγοντας το πλήκτρο OK. Ο windows server θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση με τη νέα ονοματολογία και διευθυνσιοδότηση.


  Dialog-warning.pngΑν στη σχολική μονάδα συνυπάρχουν δύο διαφορετικά εργαστήρια με ανεξάρτητο domain ή εξυπηρετητής LTSP προτείνεται να δίνονται διαφορετικά ονόματα στους εξυπηρετητές με αλλαγή του προθέματος για την αποφυγή προβλημάτων (πχ. αντί του προθέματος “Srv-” να δίνεται πρόθεμα “Srv1-”, “Srv2-”).


Ενεργοποίηση άδειας & αυτόματων ενημερώσεων

2016 windows installation registration.png
 • Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 2016 Server χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους εξυπηρετητές των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου.


Info-32.pngΕάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα ενεργοποίησης μπορείτε να "τρέξετε" το SOFTWARE LICENSING USER INTERFACE (SLUI) ανοίγοντας ένα τερματικό (Δεξί click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν Hand.png Run δίνοντας την εντολή cmd)
Terminal.pngslui • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η εγκατάσταση όλων των κρίσιμων ενημερώσεων. Οι επιλογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:

Μεταβαίνουμε στην καρτέλα σύστημα και ασφάλεια, από τον πίνακα ελέγχου, και επιλέγουμε Hand.png Windows Update

2012 r2 windows auto updates 1.png


Παρατηρούμε ότι η προεπιλεγμένη κατάσταση δεν κάνει ελέγχους για νέες ενημερώσεις. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε το Hand.png Change settings ώστε να επιλέξουμε την επιθυμητή ενέργεια.

2012 r2 windows auto updates 2.png


Αρχικά εγκαθίστανται όλες οι ενημερώσεις από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας  Server Summary  Configure Updates  Install Updates Automatically .

2012 r2 windows auto updates 3.png


Τελικώς, οι επιθυμητές επιλογές ενεργοποιούνται για τον αυτόματο έλεγχο νέων ενημερώσεων.

2012 r2 windows auto updates 4.png


Εγκατάσταση οδηγών υλικού και περιφερειακών

 • Τμήμα της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος θεωρείται και η εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα. Προτείνεται όμως να εγκαθίστανται οι τελευταίες εκδόσεις των οδηγών, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να ληφθούν από το Διαδίκτυο.
 • Η εγκατάσταση του εκτυπωτή, που συνήθως είναι συνδεδεμένος στον εξυπηρετητή μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε μοντέλου. Για τη χρήση της υπηρεσίας εκτύπωσης από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου ο εκτυπωτής πρέπει να διαμοιραστεί, οπότε ο εξυπηρετητής αναλαμβάνει και το ρόλο του διακομιστή εκτυπώσεων.