Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/Εγκατάσταση εξυπηρετητή"

< Windows‎ | 2016
(Δικτυακές ρυθμίσεις)
 
(90 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Τοποθετήστε το CD/DVD εγκατάστασης MS-Windows Server στον εξυπηρετητή και ρυθμίστε το UEFI ή το BIOS (ή πατήστε {{Keypress|F12}} για να βγει το boot menu) ώστε να ξεκινάει από αυτό. Στους διαλόγους που θα εμφανιστούν, κάντε τις παρακάτω επιλογές.  
+
Τοποθετήστε το CD/DVD/USB εγκατάστασης MS-Windows Server στον εξυπηρετητή και ρυθμίστε το UEFI ή το BIOS (ή πατήστε {{Keypress|F12}} για να βγει το boot menu) ώστε να ξεκινάει από αυτό. Στους διαλόγους που θα εμφανιστούν, κάντε τις παρακάτω επιλογές.  
  
 
== Προετοιμασία εγκατάστασης ==
 
== Προετοιμασία εγκατάστασης ==
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016_Windows_Installation_0.png|350px|right]]  
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016_Windows_Installation_0.png|350px|right]]  
* Εκκίνηση από το CD/DVD
+
* Εκκίνηση από το CD/DVD/USB
 +
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση από το CD/DVD/USB
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 1.png|350px|right]]  
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 1.png|350px|right]]  
 
* Φόρτωση των απαραίτητων αρχείων.
 
* Φόρτωση των απαραίτητων αρχείων.
Γραμμή 15: Γραμμή 16:
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
== Εκκίνηση Εγκατάσταση ==
+
== Εκκίνηση Εγκατάστασης ==
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 3b.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 3b.png|350px|right]]
*Επιλέξτε Install Now
+
*Επιλέξτε {{Select|Install Now}}
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
 
== Επιλογή λειτουργικού συστήματος ==
 
== Επιλογή λειτουργικού συστήματος ==
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 4.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 4.png|350px|right]]
*Επιλέξτε την εγκατάσταση του Windows Server 2016 Standard Desktop Experience (γραφικό περιβάλλον).
+
*Επιλέξτε την εγκατάσταση του {{Select|Windows Server 2016 Standard Desktop Experience (γραφικό περιβάλλον)}}.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 5.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 5.png|350px|right]]
*Αποδοχή των όρων.
+
*Αποδοχή των όρων.  
 +
☑ I accept the license terms
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
 
== Ρύθμιση κατατμήσεων ==
 
== Ρύθμιση κατατμήσεων ==
* Επιλέγουμε Custom στον τύπο εγκατάστασης {{Label|Custom: Install Windows Only (Advanced)}}
+
* Επιλέγουμε Custom στον τύπο εγκατάστασης {{Select|Custom: Install Windows Only (Advanced)}}
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6.png|350px|right]]
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
* Επιλέγουμε το δίσκο στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση και με την επιλογή New {{Label|New}} δημιουργούμε τις απαραίτητες διαμερίσεις.
+
* Επιλέγουμε το δίσκο που αναφέρεται ως {{Select|Drive 0}}  στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση και με την επιλογή New {{Label|New}} δημιουργούμε τις απαραίτητες διαμερίσεις.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6a.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6a.png|350px|right]]
{{Hint|Αυτομάτως θα δημιουργηθούν από τα Windows οι τρεις (3) πρώτες διαμερίσεις|medium}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6a 2disks.png|350px|right]]
 +
{{Hint|Αυτομάτως θα δημιουργηθούν στο Drive 0 από τα Windows, επιπλέον των διαμερίσεων που επιθυμούμε, οι τρεις (3) διαμερίσεις: Recovery, System και MSR (Reserved)|medium}}
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
Η εγκατάσταση του εξυπηρετητή προτείνεται να γίνει σε διαμερίσεις τέτοιες που να διευκολύνεται η μετέπειτα διαχείρισή του. Ακολουθεί ένα πρότυπο διαμερίσεων για συστήματα με ένα ή δύο δίσκους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο στο ίδιο σύστημα να υπάρχει εγκατάσταση και με Linux/LTSP.
 
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6b.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6b.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6c.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 6c.png|350px|right]]
 +
Η εγκατάσταση του εξυπηρετητή προτείνεται να γίνει σε διαμερίσεις τέτοιες που να διευκολύνεται η μετέπειτα διαχείρισή του. Ακολουθεί ένα πρότυπο διαμερίσεων για συστήματα με ένα ή δύο δίσκους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο στο ίδιο σύστημα να υπάρχει εγκατάσταση και με Linux/LTSP.
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
Γραμμή 103: Γραμμή 106:
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
== Εγκατάσταση των Windows ==
+
== Εγκατάσταση του Windows Server==
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 7.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 7.png|350px|right]]
 
*Βήματα αυτόματης εγκατάστασης.
 
*Βήματα αυτόματης εγκατάστασης.
Γραμμή 120: Γραμμή 123:
  
 
== Δικτυακές ρυθμίσεις ==
 
== Δικτυακές ρυθμίσεις ==
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation 12.png|350px|right]]
 +
Κατά την 1η εκκίνηση ο εξυπηρετητής συνδέεται στο τοπικό δίκτυο και αποκτά μία δυναμική IP μέσω πρωτοκόλλου DHCP. Στην ερώτηση του λειτουργικού συστήματος εάν ο συγκεκριμένος σταθμός θα είναι ορατός από τους άλλους επιλέξτε {{Button|Yes}}
 +
{{Hint|Μπορείτε να διαπιστώσετε τις δικτυακές ρυθμίσεις πληκτρολογώντας σε γραμμή εντολών {{Terminal|ipconfig /all|small}}
 +
Τα στοιχεία αυτά θα σας φανούν χρήσιμα σε επόμενο βήμα.|medium}}
 +
 +
{{Clear}}
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation Server Manager.png|350px|right]]
 
Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτείται το εργαλείο {{Application-windows|Server Manager}} το οποίο είναι ένα Microsoft Management Console (MMC) για τη διαχείριση του εξυπηρετητή και ξεκινά αυτόματα μετά το logon του διαχειριστή (administrator).  
 
Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτείται το εργαλείο {{Application-windows|Server Manager}} το οποίο είναι ένα Microsoft Management Console (MMC) για τη διαχείριση του εξυπηρετητή και ξεκινά αυτόματα μετά το logon του διαχειριστή (administrator).  
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation Server Manager.png|350px|right]]
+
<br><br>
Εναλλακτικά μπορείτε να το τρέξετε από:  
+
{{Hint|Εναλλακτικά μπορείτε να το τρέξετε από:  
* Το {{Menu|File Explorer|δεξί-click This PC|Manage}}
+
* Το {{Menu|Start μενού|δεξί-click Computer|Manage}}
* Το {{Menu|Start μενού|Server Manager}}
+
* Το {{Menu|Start μενού|Administrative Tools|Server Manager}}
* Το Quick Launch toolbar που υπάρχει στο Windows taskbar
+
* Πληκτρολογώντας {{keypress|Windows Key}}+{{keypress|R}} και κατόπιν {{Keypress|servermanager}}
 +
|medium}}
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
 +
<br>
  
<ol><li>Οι ρυθμίσεις του δικτύου πραγματοποιούνται μέσα από το {{Application-windows|Server Manager}} επιλέγοντας {{Menu|Local Server |Ethernet0|IPv4 Address assigned by DHCP, IPv6 enabled}} και στη συνέχεια με δεξί κουμπί επιλέγουμε {{Menu|Properties}} στην κάρτα δικτύου {{Menu|Ethernet0}}.  
+
<ol><li>
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation network settings.png|350px|right]] {{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation network settings.png|350px|right]]
 +
[[Αρχείο:2016 windows installation network settings-DNS.png|350px|right]]
 +
Οι ρυθμίσεις του δικτύου πραγματοποιούνται μέσα από το {{Application-windows|Server Manager}} επιλέγοντας {{Select|Local Server}} {{Select|Ethernet0}} {{Select|IPv4 Address assigned by DHCP, IPv6 enabled}} και στη συνέχεια με δεξί κουμπί επιλέγουμε {{Select|Properties}} στην κάρτα δικτύου {{Select|Ethernet0}}.  
 
H δημιουργία του domain προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, όταν έχει επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του υπολογιστή. Οι TCP/IP ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τη διασύνδεση σχολικών εργαστηρίων στο ΠΣΔ.<br/>
 
H δημιουργία του domain προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, όταν έχει επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του υπολογιστή. Οι TCP/IP ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τη διασύνδεση σχολικών εργαστηρίων στο ΠΣΔ.<br/>
  
{{Hint|Συνοπτικά αναφέρεται ότι κάθε εξυπηρετητής έχει '''στατική IP διεύθυνση''' της μορφής 10.x.y.z όπου οι τιμές x & y εξαρτώνται από τη σχολική μονάδα και λαμβάνονται μετά από επικοινωνία με το helpdesk του ΠΣΔ (8011180181) και η τιμή z είναι 10 για τον πρώτο εξυπηρετητή της σχολικής μονάδας, 11 για τον δεύτερο εξυπηρετητή κοκ. Το subnet mask είναι της μορφής 255.255.255.0 και το default gateway έχει τιμή 10.x.y.1 όπου οι τιμές x & y παραμένουν ίδιες με αυτές της IP διεύθυνσης. Ως DNS Server ορίζεται η IP διεύθυνση του ίδιου του εξυπηρετητή (10.x.y.z). Εναλλακτικά μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις μέσω του πρωτοκόλλου DHCP που είναι ρυθμισμένο σε κάθε δρομολογητή ΣΕΠΕΗΥ. (για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού θα χρησιμοποιηθούν οι nic.sch.gr, nic.att.sch.gr, nic.thess.sch.gr)}}</li>
+
{{Notice|Συνοπτικά αναφέρεται ότι σε ένα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με ξεχωριστή συσκευή δρομολογητή (πχ των κατασκευαστικών οίκων Cisco, Mikrotik) που διαχειρίζεται το Π.Σ.Δ.:
 +
* Κάθε εξυπηρετητής έχει '''στατική IP διεύθυνση''' της μορφής 10.x.y.z όπου οι τιμές x & y εξαρτώνται από τη σχολική μονάδα και λαμβάνονται μετά από επικοινωνία με το helpdesk του ΠΣΔ (8011180181) και η τιμή z είναι 10 για τον πρώτο εξυπηρετητή της σχολικής μονάδας, 11 για τον δεύτερο εξυπηρετητή κοκ.  
 +
* Οι διευθύνσεις 10.x.y.128 έως 10.x.y.254 είναι δεσμευμένες για να μοιράζει ο δρομολογητής διευθύνσεις μέσω DHCP και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως στατικές
 +
* Το subnet mask είναι της μορφής 255.255.255.0  
 +
* Το default gateway έχει τιμή 10.x.y.1 όπου οι τιμές x & y παραμένουν ίδιες με αυτές της IP διεύθυνσης.  
 +
* Ως DNS Server ορίζονται οι nic.sch.gr, nic.att.sch.gr, nic.thess.sch.gr, οι IP διευθύνσεις των οποίων (194.63.238.4, 194.63.239.164 και 194.63.237.4) θα πρέπει να δηλωθούν στις ιδιότητες του Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties|medium}}</li>
 +
{{Clear}}
  
<li>Σε ότι αφορά το όνομα του υπολογιστή (computer name) μέσα από το {{Application-windows|Server Manager}} επιλέγοντας {{Menu|Local Server |Computer Name|WIN-SFK.....}} και ορίσουμε ''Computer Description:'' {{Keypress|School Windows Server}} και κατόπιν επιλέγοντας {{Button|Change}} ορίσουμε ''Computer Name:'' {{Keypress|srv-2lyk-mesol}}. Το όνομα κάθε σχολικού server είναι μοναδικό στο Π.Σ.Δ. και προκύπτει αν από το web site του σχολείου (π.χ. http://2lyk-mesol.ait.sch.gr) κρατήσουμε το αρχικό κομμάτι (π.χ. 2lyk-mesol) και προσθέσουμε "srv-" μπροστά του. ώστε να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του υπολογιστή.<br/>
+
<li>
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation computer rename.png|350px|right]]
 +
Σε ότι αφορά το όνομα του υπολογιστή (computer name) μέσα από το {{Application-windows|Server Manager}} επιλέγοντας {{Select|Local Server}} {{Select|Computer Name}} {{Select|WIN-SFK.....}} και ορίζουμε ''Computer Description:'' {{Keypress|School Windows Server}} και κατόπιν πατώντας το {{Button|Change}} ορίζουμε ''Computer Name:'' {{Keypress|srv-2lyk-mesol}}.  
  
Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ονόματος και περιγραφής επιλέγοντας το πλήκτρο {{Button|OK}}. <br>
+
Το όνομα κάθε σχολικού server είναι μοναδικό στο Π.Σ.Δ. και προκύπτει αν από το web site του σχολείου (π.χ. http://2lyk-mesol.ait.sch.gr) κρατήσουμε το αρχικό κομμάτι (π.χ. 2lyk-mesol) και προσθέσουμε "srv-" μπροστά του. ώστε να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του υπολογιστή.<br/>
 +
Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ονόματος και περιγραφής επιλέγοντας το πλήκτρο {{Button|OK}}.
 +
<br>
 
Ο windows server θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση με τη νέα ονοματολογία και διευθυνσιοδότηση.
 
Ο windows server θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση με τη νέα ονοματολογία και διευθυνσιοδότηση.
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation computer rename.png|350px|right]]
+
 
{{Warning|Αν στη σχολική μονάδα συνυπάρχουν δύο διαφορετικά εργαστήρια με ανεξάρτητο domain ή εξυπηρετητής LTSP προτείνεται να δίνονται διαφορετικά ονόματα στους εξυπηρετητές για την αποφυγή προβλημάτων (πχ. “Srv1”, “Srv2”).|medium}}  
+
{{Warning|Αν στη σχολική μονάδα συνυπάρχουν δύο διαφορετικά εργαστήρια με ανεξάρτητο domain ή εξυπηρετητής LTSP προτείνεται να δίνονται διαφορετικά ονόματα στους εξυπηρετητές με αλλαγή του προθέματος για την αποφυγή προβλημάτων (πχ. αντί του προθέματος “Srv-” να δίνεται πρόθεμα “Srv1-”, “Srv2-”).|medium}}  
 
{{Clear}}
 
{{Clear}}
  
 
</ol>
 
</ol>
  
== Ενεργοποίηση άδειας & αυτόματων ενημερώσεων ==
+
== Δημιουργία διαμερίσεων ==
* Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 2012 Server χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους εξυπηρετητές των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}} επιλέγοντας ({{Menu|Server Summary|Activate Windows}} ή μέσω του εικονιδίου που εμφανίζεται στην μπάρα εργασιών). Δεν χρειάζεται να γίνεται δήλωση (registration) του λειτουργικού συστήματος.
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016_windows_users_partition.png|350px|right]]
* Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η εγκατάσταση όλων των κρίσιμων ενημερώσεων. Οι επιλογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:
+
[[Αρχείο:2016_windows_users_partition2.png|350px|right]]
 +
Μπορείτε να δημιουργήσετε τις προτεινόμενες διαμερίσεις όπως έχει ήδη αναφερθεί [[Windows/2016/Server_Client/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή#Ρύθμιση_κατατμήσεων|στην ενότητα εγκατάστασης του εξυπηρετητή - ρύθμισης των διαμερίσεων]].  
 +
<br><br>
 +
Για τη δημιουργία διαμέρισης για την αποθήκευση των αρχείων των χρηστών και των κοινόχρηστων αρχείων:
 +
* Από το εργαλείο διαχείρισης {{Application-windows|Server Manager}} Επιλέγοντας από το μενού {{Menu|Tools|Computer Management}} και κατόπιν επιλέγοντας {{Select|Disk Management}}.
 +
* Επιλέγετε το δίσκο που θα δημιουργηθεί η διαμέριση πχ {{Select|Disk1}}  
 +
* Επιλέγετε το μη δεσμευμένο χώρο του για τη δημιουργία της διαμέρισης {{Select|Unallocated}}
 +
* Με δεξί click δημιουργείτε μία νέα διαμέριση {{Select|New Simple Volume}}
 +
* Ορίζετε το μέγεθος της διαμέρισης σύμφωνα με τις οδηγίες στο πεδίο Simple Volume in MB πχ {{Keypress|95000}}
 +
* Ορίζετε η διαμέριση να αντιστοιχεί με ένα drive letter πχ {{Keypress|F}}
 +
* Ορίζετε το σύστημα αρχείων να είναι τύπου {{Select|NTFS}}
 +
* Ορίζετε το όνομα της διαμέρισης να είναι {{Keypress|Users}}
 +
* Αφήνετε να πραγματοποιηθεί γρήγορη μορφοποίηση {{Select|Perform a quick format}}
 +
* Επιλέγετε {{Button|Next}} για την ολοκλήρωση της δημιουργίας διαμέρισης
 +
{{Notice|Τα παραπάνω βήματα πρέπει να επαναληφθούν για τις απαιτούμενες διαμερίσεις που θέλετε να δημιουργηθούν|medium}}
 +
{{ImagesClear}}
  
Μεταβαίνουμε στην καρτέλα σύστημα και ασφάλεια, από τον πίνακα ελέγχου, και επιλέγουμε {{Select|Windows Update}}
+
== Ενεργοποίηση άδειας ==
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows auto updates 1.png|350px|right]] {{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation registration.png|350px|right]]  
 +
* Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 2016 Server χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους εξυπηρετητές των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου.
 +
{{Hint|Εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα ενεργοποίησης μπορείτε να "τρέξετε" το SOFTWARE LICENSING USER INTERFACE (SLUI) ανοίγοντας ένα τερματικό (Δεξί click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν {{Select|Run}} πληκτρολογώντας {{Keypress|cmd}}) και δίνοντας την εντολή
 +
{{Terminal|slui|small}} |medium}}
 +
{{Clear}}
  
Παρατηρούμε ότι η προεπιλεγμένη κατάσταση δεν κάνει ελέγχους για νέες ενημερώσεις. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε το {{Select|Change settings}} ώστε να επιλέξουμε την επιθυμητή ενέργεια.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows auto updates 2.png|350px|right]] {{Clear}}
 
  
Αρχικά εγκαθίστανται όλες οι ενημερώσεις από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}} επιλέγοντας {{Menu|Server Summary|Configure Updates|Install Updates Automatically}}.
+
== Εγκατάσταση ενημερώσεων ==
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows auto updates 3.png|350px|right]] {{Clear}}
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2016 windows installation updates.png|350px|right]]
 
+
[[Αρχείο:2016 windows installation updates2.png|350px|right]]
Τελικώς, οι επιθυμητές επιλογές ενεργοποιούνται για τον αυτόματο έλεγχο νέων ενημερώσεων.
+
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η εγκατάσταση όλων των κρίσιμων ενημερώσεων.
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 r2 windows auto updates 4.png|350px|right]] {{Clear}}
+
Από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}} επιλέγοντας {{Select|Local Server}} και κατόπιν {{Select|Download Updates only, using Windows Update}} θα πραγματοποιηθεί σύνδεση στο Windows Update και θα "κατέβουν" και θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα updates.
 +
{{Hint|Η εκ προοιμίου συμπεριφορά των ενημερώσεων είναι να κατεβαίνουν χωρίς να εγκαθίστανται, το οποίο είναι μια καλή πρακτική για το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Εάν επιθυμείτε να αλλάξει αυτή η πολιτική, πληκτρολογήστε σε γραμμή εντολών {{Terminal|sconfig|small}} και επιλέξτε {{Select|5.Windows Update Settings}} και κατόπιν επιλέξτε αν θα εγκαθίστανται αυτόματα ή μόνο θα κατεβαίνουν ή θα γίνονται όλα χειροκίνητα.|medium}}
 +
{{ImagesClear}}  
 +
{{Clear}}
  
 
== Εγκατάσταση οδηγών υλικού και περιφερειακών ==
 
== Εγκατάσταση οδηγών υλικού και περιφερειακών ==
 
* Τμήμα της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος θεωρείται και η εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα. Προτείνεται όμως να εγκαθίστανται οι τελευταίες εκδόσεις των οδηγών, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να ληφθούν από το Διαδίκτυο.
 
* Τμήμα της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος θεωρείται και η εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα. Προτείνεται όμως να εγκαθίστανται οι τελευταίες εκδόσεις των οδηγών, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να ληφθούν από το Διαδίκτυο.
 +
* Μπορείτε να κάνετε και έναν έλεγχο για τυχόν πιο ενημερωμένους οδηγούς με την ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογή [https://sdi-tool.org/ Snappy Driver Installer]
 +
* Σε περίπτωση που ο Η/Υ διαθέτει υλικό του κατασκευαστικού οίκου Intel, μπορείτε να ελέγξετε για ενημερώσεις των εκδόσεων των οδηγών του υλικού με την εφαρμογή [https://www.intel.com/content/www/us/en/support/intel-driver-support-assistant.html Intel Driver & Support Assistant]
 +
  
* Η εγκατάσταση του εκτυπωτή, που συνήθως είναι συνδεδεμένος στον εξυπηρετητή μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε μοντέλου. Για τη χρήση της υπηρεσίας εκτύπωσης από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου ο εκτυπωτής πρέπει να διαμοιραστεί, οπότε ο εξυπηρετητής αναλαμβάνει και το ρόλο του διακομιστή εκτυπώσεων.
+
* Η εγκατάσταση του εκτυπωτή, που συνήθως είναι συνδεδεμένος στον εξυπηρετητή μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε μοντέλου. Για τη χρήση της υπηρεσίας εκτύπωσης από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου ο εκτυπωτής πρέπει να διαμοιραστεί, οπότε ο εξυπηρετητής αναλαμβάνει και [[Windows/2016/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές|το ρόλο του διακομιστή εκτυπώσεων]].

Τελευταία αναθεώρηση της 08:33, 30 Οκτωβρίου 2020

Τοποθετήστε το CD/DVD/USB εγκατάστασης MS-Windows Server στον εξυπηρετητή και ρυθμίστε το UEFI ή το BIOS (ή πατήστε F12 για να βγει το boot menu) ώστε να ξεκινάει από αυτό. Στους διαλόγους που θα εμφανιστούν, κάντε τις παρακάτω επιλογές.

Προετοιμασία εγκατάστασης

2016 Windows Installation 0.png
 • Εκκίνηση από το CD/DVD/USB

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση από το CD/DVD/USB

2016 windows installation 1.png
 • Φόρτωση των απαραίτητων αρχείων.
2016 windows installation 2.png
 • Έναρξη εγκατάστασης των Windows.


Ρύθμιση γλώσσας

2016 windows installation 3.png
 • Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση των Tag.png Time and currency format, διαλέξτε Hand.png Greek (Greece) και Tag.png Keyboard or input method, επιλέξτε Hand.png US.


Εκκίνηση Εγκατάστασης

2016 windows installation 3b.png
 • Επιλέξτε Hand.png Install Now


Επιλογή λειτουργικού συστήματος

2016 windows installation 4.png
 • Επιλέξτε την εγκατάσταση του Hand.png Windows Server 2016 Standard Desktop Experience (γραφικό περιβάλλον).
2016 windows installation 5.png
 • Αποδοχή των όρων.

☑ I accept the license terms

Ρύθμιση κατατμήσεων

 • Επιλέγουμε Custom στον τύπο εγκατάστασης Hand.png Custom: Install Windows Only (Advanced)
2016 windows installation 6.png


 • Επιλέγουμε το δίσκο που αναφέρεται ως Hand.png Drive 0 στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση και με την επιλογή New Tag.png New δημιουργούμε τις απαραίτητες διαμερίσεις.
2016 windows installation 6a.png
2016 windows installation 6a 2disks.png


Info-32.pngΑυτομάτως θα δημιουργηθούν στο Drive 0 από τα Windows, επιπλέον των διαμερίσεων που επιθυμούμε, οι τρεις (3) διαμερίσεις: Recovery, System και MSR (Reserved)2016 windows installation 6b.png
2016 windows installation 6c.png

Η εγκατάσταση του εξυπηρετητή προτείνεται να γίνει σε διαμερίσεις τέτοιες που να διευκολύνεται η μετέπειτα διαχείρισή του. Ακολουθεί ένα πρότυπο διαμερίσεων για συστήματα με ένα ή δύο δίσκους, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο στο ίδιο σύστημα να υπάρχει εγκατάσταση και με Linux/LTSP.

Σύστημα με ένα (1) σκληρό δίσκο

Στον ακόλουθο πίνακα προτείνονται διαμερίσεις για την υποστήριξη ΛΣ Windows και Linux/LTSP, για ένα δίσκο χωρητικότητας 200GB.


Πίνακας 1: Παράδειγμα διαμέρισης συστήματος με ένα σκληρό δίσκο 200 Gb για εγκατάσταση dual boot Linux / Windows
Primary 1 Primary 2 Primary 3 Extended partition
Logical 1 Logical 2 Logical 3

30%

60 Gb ntfs Windows (κανονική εγκατάσταση Windows)

15%

30 Gb ext4 Ubuntu (κανονική εγκατάσταση Linux)

10%

20 Gb ext4 Ubuntu (backup εγκατάσταση Linux)

20%

40 Gb ntfs Windows \Users (αρχεία χρηστών Windows)

22%

45 Gb ext4 Linux /home (αρχεία χρηστών Linux)

3%

5 Gb swap Linux swap


Dialog-warning.pngΗ εγκατάσταση σε δίσκο μικρότερης χωρητικότητας (τουλάχιστον 80GB) μπορεί να γίνει σε δύο κατατμήσεις που αφορούν μόνο στο ΛΣ Windows Server: μία για το Λειτουργικό Σύστημα χωρητικότητας τουλάχιστον 60GB και μία για τα αρχεία χρηστών.


Σύστημα με δύο (2) σκληρούς δίσκους

Στην περίπτωση που το σύστημα διαθέτει δύο δίσκους 200GB, προτείνονται οι ακόλουθες κατατμήσεις:

Πίνακας 2: Παράδειγμα διαμέρισης συστήματος με δύο σκληρούς δίσκους 200 Gb για εγκατάσταση dual boot Linux / Windows, με ...πολύ όρεξη για backups
1ος δίσκος Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4

30%

60 Gb ntfs Windows ( κανονική εγκατάσταση)

20%

40 Gb ext4 Ubuntu (backup εγκατάσταση)

40%

80 Gb ext4 Linux /home

10%

20 Gb ntfs Αντίγραφο (backup) Windows \Users
2ος δίσκος Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4

30%

60 Gb ntfs Windows (backup εγκατάσταση)

20%

40 Gb ext4 Ubuntu (κανονική εγκατάσταση)

47%

95 Gb ntfs Windows \Users & Αντίγραφο (backup) Linux /home

3%

5 Gb swap Linux swap
Dialog-information.pngΤο μέγεθος της κατάτμησης Linux swap εξαρτάται και από το μέγεθος της μνήμης RAM του εξυπηρετητή. Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι ενδεικτική και είναι πολύ πιθανό να διαφέρει σε κάθε ΣΕΠΕΗΥ.Εγκατάσταση του Windows Server

2016 windows installation 7.png
 • Βήματα αυτόματης εγκατάστασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης το σύστημα πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

2016 windows installation 8.png


Ρύθμιση κωδικού διαχειριστή

2016 windows installation 9.png
 • Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Η πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας δεν προτείνεται. Είναι επιθυμητό ο κωδικός να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς και σημεία στίξης (πχ. password: Changem3!).
2016 windows installation 10.png
 • Η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί και μπορεί να γίνει είσοδος στο σύστημα.
2016 windows installation 11.png
 • Είσοδος σαν χρήστης Administrator, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ασφαλείας που δημιουργήθηκε προηγουμένως.


Δικτυακές ρυθμίσεις

2016 windows installation 12.png

Κατά την 1η εκκίνηση ο εξυπηρετητής συνδέεται στο τοπικό δίκτυο και αποκτά μία δυναμική IP μέσω πρωτοκόλλου DHCP. Στην ερώτηση του λειτουργικού συστήματος εάν ο συγκεκριμένος σταθμός θα είναι ορατός από τους άλλους επιλέξτε Yes


Info-32.pngΜπορείτε να διαπιστώσετε τις δικτυακές ρυθμίσεις πληκτρολογώντας σε γραμμή εντολών
Terminal.pngipconfig /all

Τα στοιχεία αυτά θα σας φανούν χρήσιμα σε επόμενο βήμα.2016 windows installation Server Manager.png

Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτείται το εργαλείο Application-windows-other.png Server Manager το οποίο είναι ένα Microsoft Management Console (MMC) για τη διαχείριση του εξυπηρετητή και ξεκινά αυτόματα μετά το logon του διαχειριστή (administrator).


Info-32.pngΕναλλακτικά μπορείτε να το τρέξετε από:
 • Το  Start μενού  δεξί-click Computer  Manage 
 • Το  Start μενού  Administrative Tools  Server Manager 
 • Πληκτρολογώντας Windows Key+R και κατόπιν servermanager
 1. 2016 windows installation network settings.png
  2016 windows installation network settings-DNS.png

  Οι ρυθμίσεις του δικτύου πραγματοποιούνται μέσα από το Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας Hand.png Local Server Hand.png Ethernet0 Hand.png IPv4 Address assigned by DHCP, IPv6 enabled και στη συνέχεια με δεξί κουμπί επιλέγουμε Hand.png Properties στην κάρτα δικτύου Hand.png Ethernet0. H δημιουργία του domain προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, όταν έχει επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του υπολογιστή. Οι TCP/IP ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για τη διασύνδεση σχολικών εργαστηρίων στο ΠΣΔ.


  Dialog-information.pngΣυνοπτικά αναφέρεται ότι σε ένα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με ξεχωριστή συσκευή δρομολογητή (πχ των κατασκευαστικών οίκων Cisco, Mikrotik) που διαχειρίζεται το Π.Σ.Δ.:
  • Κάθε εξυπηρετητής έχει στατική IP διεύθυνση της μορφής 10.x.y.z όπου οι τιμές x & y εξαρτώνται από τη σχολική μονάδα και λαμβάνονται μετά από επικοινωνία με το helpdesk του ΠΣΔ (8011180181) και η τιμή z είναι 10 για τον πρώτο εξυπηρετητή της σχολικής μονάδας, 11 για τον δεύτερο εξυπηρετητή κοκ.
  • Οι διευθύνσεις 10.x.y.128 έως 10.x.y.254 είναι δεσμευμένες για να μοιράζει ο δρομολογητής διευθύνσεις μέσω DHCP και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως στατικές
  • Το subnet mask είναι της μορφής 255.255.255.0
  • Το default gateway έχει τιμή 10.x.y.1 όπου οι τιμές x & y παραμένουν ίδιες με αυτές της IP διεύθυνσης.
  • Ως DNS Server ορίζονται οι nic.sch.gr, nic.att.sch.gr, nic.thess.sch.gr, οι IP διευθύνσεις των οποίων (194.63.238.4, 194.63.239.164 και 194.63.237.4) θα πρέπει να δηλωθούν στις ιδιότητες του Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties


 2. 2016 windows installation computer rename.png

  Σε ότι αφορά το όνομα του υπολογιστή (computer name) μέσα από το Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας Hand.png Local Server Hand.png Computer Name Hand.png WIN-SFK..... και ορίζουμε Computer Description: School Windows Server και κατόπιν πατώντας το Change ορίζουμε Computer Name: srv-2lyk-mesol.

  Το όνομα κάθε σχολικού server είναι μοναδικό στο Π.Σ.Δ. και προκύπτει αν από το web site του σχολείου (π.χ. http://2lyk-mesol.ait.sch.gr) κρατήσουμε το αρχικό κομμάτι (π.χ. 2lyk-mesol) και προσθέσουμε "srv-" μπροστά του. ώστε να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του υπολογιστή.
  Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ονόματος και περιγραφής επιλέγοντας το πλήκτρο OK.
  Ο windows server θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση με τη νέα ονοματολογία και διευθυνσιοδότηση.


  Dialog-warning.pngΑν στη σχολική μονάδα συνυπάρχουν δύο διαφορετικά εργαστήρια με ανεξάρτητο domain ή εξυπηρετητής LTSP προτείνεται να δίνονται διαφορετικά ονόματα στους εξυπηρετητές με αλλαγή του προθέματος για την αποφυγή προβλημάτων (πχ. αντί του προθέματος “Srv-” να δίνεται πρόθεμα “Srv1-”, “Srv2-”).


Δημιουργία διαμερίσεων

2016 windows users partition.png
2016 windows users partition2.png

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις προτεινόμενες διαμερίσεις όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα εγκατάστασης του εξυπηρετητή - ρύθμισης των διαμερίσεων.

Για τη δημιουργία διαμέρισης για την αποθήκευση των αρχείων των χρηστών και των κοινόχρηστων αρχείων:

 • Από το εργαλείο διαχείρισης Application-windows-other.png Server Manager Επιλέγοντας από το μενού  Tools  Computer Management  και κατόπιν επιλέγοντας Hand.png Disk Management.
 • Επιλέγετε το δίσκο που θα δημιουργηθεί η διαμέριση πχ Hand.png Disk1
 • Επιλέγετε το μη δεσμευμένο χώρο του για τη δημιουργία της διαμέρισης Hand.png Unallocated
 • Με δεξί click δημιουργείτε μία νέα διαμέριση Hand.png New Simple Volume
 • Ορίζετε το μέγεθος της διαμέρισης σύμφωνα με τις οδηγίες στο πεδίο Simple Volume in MB πχ 95000
 • Ορίζετε η διαμέριση να αντιστοιχεί με ένα drive letter πχ F
 • Ορίζετε το σύστημα αρχείων να είναι τύπου Hand.png NTFS
 • Ορίζετε το όνομα της διαμέρισης να είναι Users
 • Αφήνετε να πραγματοποιηθεί γρήγορη μορφοποίηση Hand.png Perform a quick format
 • Επιλέγετε Next για την ολοκλήρωση της δημιουργίας διαμέρισης


Dialog-information.pngΤα παραπάνω βήματα πρέπει να επαναληφθούν για τις απαιτούμενες διαμερίσεις που θέλετε να δημιουργηθούν


Ενεργοποίηση άδειας

2016 windows installation registration.png
 • Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 2016 Server χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους εξυπηρετητές των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου.


Info-32.pngΕάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα ενεργοποίησης μπορείτε να "τρέξετε" το SOFTWARE LICENSING USER INTERFACE (SLUI) ανοίγοντας ένα τερματικό (Δεξί click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν Hand.png Run πληκτρολογώντας cmd) και δίνοντας την εντολή
Terminal.pngslui
Εγκατάσταση ενημερώσεων

2016 windows installation updates.png
2016 windows installation updates2.png

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος είναι η εγκατάσταση όλων των κρίσιμων ενημερώσεων. Από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager επιλέγοντας Hand.png Local Server και κατόπιν Hand.png Download Updates only, using Windows Update θα πραγματοποιηθεί σύνδεση στο Windows Update και θα "κατέβουν" και θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα updates.


Info-32.pngΗ εκ προοιμίου συμπεριφορά των ενημερώσεων είναι να κατεβαίνουν χωρίς να εγκαθίστανται, το οποίο είναι μια καλή πρακτική για το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Εάν επιθυμείτε να αλλάξει αυτή η πολιτική, πληκτρολογήστε σε γραμμή εντολών
Terminal.pngsconfig

και επιλέξτε Hand.png 5.Windows Update Settings και κατόπιν επιλέξτε αν θα εγκαθίστανται αυτόματα ή μόνο θα κατεβαίνουν ή θα γίνονται όλα χειροκίνητα.Εγκατάσταση οδηγών υλικού και περιφερειακών

 • Τμήμα της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος θεωρείται και η εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα. Προτείνεται όμως να εγκαθίστανται οι τελευταίες εκδόσεις των οδηγών, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να ληφθούν από το Διαδίκτυο.
 • Μπορείτε να κάνετε και έναν έλεγχο για τυχόν πιο ενημερωμένους οδηγούς με την ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογή Snappy Driver Installer
 • Σε περίπτωση που ο Η/Υ διαθέτει υλικό του κατασκευαστικού οίκου Intel, μπορείτε να ελέγξετε για ενημερώσεις των εκδόσεων των οδηγών του υλικού με την εφαρμογή Intel Driver & Support Assistant


 • Η εγκατάσταση του εκτυπωτή, που συνήθως είναι συνδεδεμένος στον εξυπηρετητή μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε μοντέλου. Για τη χρήση της υπηρεσίας εκτύπωσης από όλους τους χρήστες του εργαστηρίου ο εκτυπωτής πρέπει να διαμοιραστεί, οπότε ο εξυπηρετητής αναλαμβάνει και το ρόλο του διακομιστή εκτυπώσεων.