Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα"

 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Squid|Διακομιστής μεσολάβησης Squid]]
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Squid|Διακομιστής μεσολάβησης Squid]]
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/VirtualBox|Περιβάλλον εικονικοποίησης VirtualBox]]
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/VirtualBox|Περιβάλλον εικονικοποίησης VirtualBox]]
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/MSE|Εγκατάσταση Microsoft Security Essentials]]
+
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Διαμοιρασμός_αναβαθμίσεων|Διαμοιρασμός των Windows updates εντός του τοπικού δικτύου]]
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/WSUS|Εγκατάσταση Windows Server Update Services]]
+
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Εφαρμογές/Veyon|Λογισμικό διαχείρισης τάξης Veyon]]
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση|Απομακρυσμένη πρόσβαση στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.]]]]
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση|Απομακρυσμένη πρόσβαση στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.]]]]

Τελευταία αναθεώρηση της 16:00, 24 Δεκεμβρίου 2019