Προσωπικά εργαλεία

Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Windows | 2016 | RDSHServer Client(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Squid|Διακομιστής μεσολάβησης Squid]]
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Squid|Διακομιστής μεσολάβησης Squid]]
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/VirtualBox|Περιβάλλον εικονικοποίησης VirtualBox]]
 
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/VirtualBox|Περιβάλλον εικονικοποίησης VirtualBox]]
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/MSE|Εγκατάσταση Microsoft Security Essentials]]
+
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Διαμοιρασμός_αναβαθμίσεων|Διαμοιρασμός των Windows updates εντός του τοπικού δικτύου]]
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/WSUS|Εγκατάσταση Windows Server Update Services]]
+
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Εφαρμογές/Veyon|Λογισμικό διαχείρισης τάξης Veyon]]
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση|Απομακρυσμένη πρόσβαση στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.]]]]
+
* [[Windows/2016/RDSHServer Client/Προχωρημένα/Απομακρυσμένη πρόσβαση|Απομακρυσμένη πρόσβαση στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.]]

Τελευταία αναθεώρηση της 18:36, 17 Ιανουαρίου 2020


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία