Διαφορά μεταξύ των σελίδων "Windows/2016/Server Client/Έλεγχος συμβατότητας" και "Linux/sch-scripts/Χρήστες/Εκτέλεση εντολών"

< Windows‎ | 2016‎ | Server Client(Διαφορές μεταξύ των σελίδων)
 
(Νέα σελίδα με 'Ο διάλογος "Εκτέλεση εντολών" που φαίνεται στα δεξιά επιτρέπει την εκτέλεση εντολών σε πολλ...')
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του εξυπηρετητή και των σταθμών εργασίας ελέγξτε εάν το υλικό τους είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί.  
+
Ο διάλογος "Εκτέλεση εντολών" που φαίνεται στα δεξιά επιτρέπει την εκτέλεση εντολών σε πολλούς λογαριασμούς χρηστών ταυτόχρονα. Αντίθετα με την [https://ts.sch.gr/wiki/Linux/epoptes/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7#.CE.95.CE.BA.CF.84.CE.AD.CE.BB.CE.B5.CF.83.CE.B7_.CE.B5.CE.BD.CF.84.CE.BF.CE.BB.CE.AE.CF.82_.CF.83.CF.84.CE.BF.CF.85.CF.82_.CE.B5.CF.80.CE.B9.CE.BB.CE.B5.CE.B3.CE.BC.CE.AD.CE.BD.CE.BF.CF.85.CF.82_.CF.85.CF.80.CE.BF.CE.BB.CE.BF.CE.B3.CE.B9.CF.83.CF.84.CE.AD.CF.82 Εκτέλεση εντολής του Επόπτη], οι χρήστες δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένοι όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον διάλογο.
* Για τους εξυπηρετητές [https://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?bCatID=1283&cpID=0&avc=85&ava=0&avq=0&OR=1&PGS=25 εδώ] και [https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/system-requirements εδώ].
 
* Για τους σταθμούς εργασίας ελέγξτε [https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-windows_install/check-this-list-to-determine-if-your-computer-is/5152bb37-f95d-48a6-b7b2-ad0d5c738923 εδώ]  
 
  
{{Hint|Επειδή τα περισσότερα ΣΕΠΕΗΥ διαθέτουν εξοπλισμό που πιθανά δεν ανήκει στις παραπάνω λίστες, μπορείτε εναλλακτικά να ελέγξετε αν ο κατασκευαστής της μητρικής κάρτας, της κάρτας γραφικών, της κάρτας ήχου, του εκτυπωτή της οθόνης κλπ διαθέτει στην ιστοσελίδα του οδηγούς για το λειτουργικό σύστημα που θα εγκαταστήσετε.}}
+
'''Παράδειγμα χρήσης''': Είναι Σεπτέμβριος και θέλουμε να επαναρχικοποιήσουμε όλους τους μαθητικούς λογαριασμούς. Επανεκκινούμε τον εξυπηρετητή για να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχουν αρχεία μαθητών σε χρήση. Επιλέγουμε τις ομάδες a1, a2, b1, b2, c1, c2 ώστε να εμφανιστούν οι σχετικοί λογαριασμοί δεξιά. Επιλέγουμε όλους τους μαθητές με Ctrl+A αλλά με Ctrl+κλικ αφαιρούμε τους καθηγητές. Μετά πατάμε Εκτέλεση εντολών, εισάγουμε την εντολή rm_home και πατάμε το κουμπί Εκτέλεση.
 +
 
 +
Οι εντολές εκτελούνται από το λογαριασμό root. Επιτρέπεται να περιέχουν τις ακόλουθες μεταβλητές περιβάλλοντος: $USER, $GROUP, $UID, $GID, $HOME, $SHELL.
 +
 
 +
== Συλλογή εντολών ==
 +
 
 +
Ακολουθεί μια συλλογή εντολών από την οποία μπορείτε να αντιγράφετε εντολές για να τις επικολλάτε στο διάλογο. Μπορείτε να ζητήσετε διευκρινήσεις ή επιπλέον εντολές στο [https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?board=67.0 σχετικό θέμα του φόρουμ].
 +
 
 +
=== Προκαθορισμένες εντολές ===
 +
 
 +
Εκτέλεση μιας εντολής από το λογαριασμό του χρήστη αντί του root:
 +
{{Terminal|as_user}}
 +
<hr>
 +
Αντιγραφή του υποδείγματος αρχικού καταλόγου /etc/skel:
 +
{{Terminal|cp_skel}}
 +
<hr>
 +
Διαγραφή του μητρώου ρυθμίσεων GNOME και MATE:
 +
{{Terminal|rm_dconf}}
 +
<hr>
 +
Διαγραφή όλων των αρχείων και φακέλων που ξεκινάνε από τελεία· δηλαδή όλων των ρυθμίσεων και δεδομένων όλων των προγραμμάτων, αλλά όχι των αρχείων χρηστών. Έτσι για παράδειγμα θα διαγραφούν emails του thunderbird, ρυθμίσεις του libreoffice, σελιδοδείκτες του firefox κλπ, αλλά όχι έγγραφα .doc ή εικόνες .jpg:
 +
{{Terminal|rm_dotfiles}}
 +
<hr>
 +
Πλήρης διαγραφή και επαναρχικοποίηση του φακέλου /home/$USER:
 +
{{Terminal|rm_home}}
 +
<hr>
 +
Επαναφορά δικαιωμάτων αρχείων σε $USER:$GROUP:
 +
{{Terminal|set_owner}}
 +
<hr>
 +
Ανάθεση κωδικού πρόσβασης· αν δεν τεθεί παράμετρος τότε εννοείται η $USER
 +
{{Terminal|set_password [password]}}
 +
 
 +
=== Εντολές διαγραφής ===
 +
 
 +
Διαγραφή αρχείων προσωρινής μνήμης για απελευθέρωση χώρου:
 +
{{Terminal|rm -rf .cache .xsession-errors}}
 +
<hr>
 +
Διαγραφή των ρυθμίσεων πολλών προγραμμάτων:
 +
{{Terminal|rm -rf .config}}
 +
<hr>
 +
Διαγραφή των ρυθμίσεων του LibreOffice:
 +
{{Terminal|rm -rf .config/libreoffice}}
 +
<hr>
 +
Διαγραφή των ρυθμίσεων του Firefox:
 +
{{Terminal|rm -rf .mozilla}}

Αναθεώρηση της 15:48, 10 Αυγούστου 2020

Ο διάλογος "Εκτέλεση εντολών" που φαίνεται στα δεξιά επιτρέπει την εκτέλεση εντολών σε πολλούς λογαριασμούς χρηστών ταυτόχρονα. Αντίθετα με την Εκτέλεση εντολής του Επόπτη, οι χρήστες δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένοι όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον διάλογο.

Παράδειγμα χρήσης: Είναι Σεπτέμβριος και θέλουμε να επαναρχικοποιήσουμε όλους τους μαθητικούς λογαριασμούς. Επανεκκινούμε τον εξυπηρετητή για να σιγουρευτούμε ότι δεν υπάρχουν αρχεία μαθητών σε χρήση. Επιλέγουμε τις ομάδες a1, a2, b1, b2, c1, c2 ώστε να εμφανιστούν οι σχετικοί λογαριασμοί δεξιά. Επιλέγουμε όλους τους μαθητές με Ctrl+A αλλά με Ctrl+κλικ αφαιρούμε τους καθηγητές. Μετά πατάμε Εκτέλεση εντολών, εισάγουμε την εντολή rm_home και πατάμε το κουμπί Εκτέλεση.

Οι εντολές εκτελούνται από το λογαριασμό root. Επιτρέπεται να περιέχουν τις ακόλουθες μεταβλητές περιβάλλοντος: $USER, $GROUP, $UID, $GID, $HOME, $SHELL.

Συλλογή εντολών

Ακολουθεί μια συλλογή εντολών από την οποία μπορείτε να αντιγράφετε εντολές για να τις επικολλάτε στο διάλογο. Μπορείτε να ζητήσετε διευκρινήσεις ή επιπλέον εντολές στο σχετικό θέμα του φόρουμ.

Προκαθορισμένες εντολές

Εκτέλεση μιας εντολής από το λογαριασμό του χρήστη αντί του root:


Terminal.pngas_userΑντιγραφή του υποδείγματος αρχικού καταλόγου /etc/skel:


Terminal.pngcp_skelΔιαγραφή του μητρώου ρυθμίσεων GNOME και MATE:


Terminal.pngrm_dconfΔιαγραφή όλων των αρχείων και φακέλων που ξεκινάνε από τελεία· δηλαδή όλων των ρυθμίσεων και δεδομένων όλων των προγραμμάτων, αλλά όχι των αρχείων χρηστών. Έτσι για παράδειγμα θα διαγραφούν emails του thunderbird, ρυθμίσεις του libreoffice, σελιδοδείκτες του firefox κλπ, αλλά όχι έγγραφα .doc ή εικόνες .jpg:


Terminal.pngrm_dotfilesΠλήρης διαγραφή και επαναρχικοποίηση του φακέλου /home/$USER:


Terminal.pngrm_homeΕπαναφορά δικαιωμάτων αρχείων σε $USER:$GROUP:


Terminal.pngset_ownerΑνάθεση κωδικού πρόσβασης· αν δεν τεθεί παράμετρος τότε εννοείται η $USER


Terminal.pngset_password [password]


Εντολές διαγραφής

Διαγραφή αρχείων προσωρινής μνήμης για απελευθέρωση χώρου:


Terminal.pngrm -rf .cache .xsession-errorsΔιαγραφή των ρυθμίσεων πολλών προγραμμάτων:


Terminal.pngrm -rf .configΔιαγραφή των ρυθμίσεων του LibreOffice:


Terminal.pngrm -rf .config/libreofficeΔιαγραφή των ρυθμίσεων του Firefox:


Terminal.pngrm -rf .mozilla