Διαφορά μεταξύ των σελίδων "Linux/sch-scripts" και "Linux/LTSP"

< Linux(Διαφορές μεταξύ των σελίδων)
μ
 
μ (Οδηγίες εγκατάστασης)
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
[[Αρχείο:Schscripts_first_screen.png|350px|right]]
+
{{Warning|Πλέον υποστηρίζονται μόνο LTSP servers με Ubuntu MATE 20.04 64bit και 64bit fat clients, αλλά προαιρετικά υπάρχει και η δυνατότητα εκκίνησης παλιότερων fat clients με Ubuntu MATE 18.04 32bit. Το περιεχόμενο του παρόντος wiki έχει αρχίσει να ενημερώνεται σταδιακά για την έκδοση 20.04. Οι χρήστες που επιθυμούν πρόσβαση στο παλιότερο υλικό, μπορούν να συνδεθούν στη [{{Server}}/docs/odigies-egkatastasis-diaxirisis Βιβλιοθήκη Εγγράφων του κόμβου της Τεχνικής Στήριξης]}}
Η εφαρμογή {{Sch-scripts}} είναι ένα εργαλείο δημιουργίας και παραμετροποίησης ενός LTSP (Linux Terminal Server Project) εξυπηρετητή σε λειτουργικά συστήματα Ubuntu που έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζεται από τη δράση της Τεχνικής Στήριξης. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:
 
* Η αυτοματοποίηση της εγκατάστασης του LTSP στα ΣΕΠΕΗΥ,
 
* Η αυτοματοποίηση της παραμετροποίησης του LTSP στα ΣΕΠΕΗΥ
 
* Η συντήρηση του περιβάλλοντος των LTSP clients (αναβαθμίσεις, νέες εκδόσεις κλπ)
 
* Η αυτοματοποίηση βασικών εργασιών διαχείρισης όπως δημιουργία/επεξεργασία λογαριασμών, δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων και ομαδοποίηση των χρηστών του συστήματος.
 
  
Η εκτέλεση της εφαρμογής {{Sch-scripts}} σε αντίθεση με την {{Epoptes}} απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή (root).
+
Η υπηρεσία [{{Server}} Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ] προτείνει και υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη λύση για εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με βάση την έκδοση 20.04 (Focal) του λειτουργικού συστήματος [https://ubuntu-mate.org/ Ubuntu MATE] και την τεχνολογία [https://ltsp.org LTSP], που κάνει δυνατή την εκκίνηση των σταθμών εργασίας μέσω δικτύου χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάτι στον τοπικό τους δίσκο.
  
== Εγχειρίδιο ==
+
== Προετοιμασία ==
Ακολουθεί το εγχειρίδιο της εφαρμογής:
+
[[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Χάρτης|Πάνω από 1000 σχολεία]] έχουν ήδη υιοθετήσει τη λύση αυτή, μιας και διευκολύνει εξαιρετικά τη διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ, κάνει δυνατή την εκτέλεση σύγχρονου λογισμικού σε παλιούς υπολογιστές, προσφέρει εργαλεία διαχείρισης τάξης, αυτοματοποιημένης εγκατάστασης εκπαιδευτικού λογισμικού κ.α.
* [[Linux/sch-scripts/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της εφαρμογής]]
+
 
* [[Linux/sch-scripts/Εκκίνηση της εφαρμογής|Εκκίνηση της εφαρμογής]]
+
Πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή της, ενημερωθείτε για τα παρακάτω σημεία:
* [[Linux/sch-scripts/Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου|Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου]]
+
* [[Linux/LTSP/Αρχιτεκτονική|Αρχιτεκτονική]]
* [[Linux/sch-scripts/Εντολές LTSP|Εντολές LTSP]]
+
* [[Linux/LTSP/Πλεονεκτήματα|Αναμενόμενα οφέλη - Πλεονεκτήματα]] και [[Linux/LTSP/Μειονεκτήματα|Μειονεκτήματα]] της λύσης
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες|Διαχείριση χρηστών]]
+
* [[Linux/LTSP/Απαιτήσεις|Ελάχιστες Απαιτήσεις υλικού ΣΕΠΕΗΥ]]
* [[Linux/sch-scripts/Τμήματα|Διαχείριση τμήματων (ομάδων, groups)]]
+
 
* [[Linux/sch-scripts/Κοινόχρηστοι κατάλογοι|Κοινόχρηστοι κατάλογοι]]
+
== Οδηγίες εγκατάστασης ==
* [[Linux/sch-scripts/Δικαιώματα καταλόγων|Δικαιώματα καταλόγων]]
+
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.
* [[Linux/sch-scripts/Αρχεία ρυθμίσεων|Αρχεία ρυθμίσεων]]
+
#[[Linux/Εγκατάσταση Ubuntu|Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Ubuntu]]
* [[Linux/sch-scripts/Συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ|Συντήρηση του ΣΕΠΕΗΥ]]
+
#[[Linux/sch-scripts/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση των sch-scripts]]
* [[Linux/sch-scripts/Βοήθεια|Χρησιμοποιώντας το μενού Βοήθεια]]
+
#[[Linux/sch-scripts/Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου|Ρύθμιση σύνδεσης τοπικού δικτύου]]
 +
#[[Linux/Εγκατάσταση λογισμικού|Εγκατάσταση λογισμικού]]
 +
#[[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Δημιουργία χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
 +
#[[Linux/sch-scripts/Εντολές LTSP|Εντολές LTSP]]
 +
#[[Linux/LTSP/Εκκίνηση από το δίκτυο|Εκκίνηση των σταθμών εργασίας από το δίκτυο]]
 +
 
 +
== Μετέπειτα ενέργειες ==
 +
Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα:
 +
* [[../Ubuntu|Βασικός χειρισμός του λειτουργικού συστήματος]]
 +
* [[../epoptes|Εγχειρίδιο της εφαρμογής Επόπτης (Epoptes)]]
 +
* [[../sch-scripts|Εγχειρίδιο της εφαρμογής Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts)]]
 +
* [[Linux/LTSP/Περιφερειακές συσκευές|Εγκατάσταση και ρύθμιση περιφερειακών συσκευών]]
 +
* [[/Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα LTSP]]
 +
* [[../Προχωρημένα|Προχωρημένα θέματα Linux]] (θέματα διαχείρισης & εγκατάσταση επιπλέον υπηρεσιών & MS-Windows Terminal Server ως ιδεατή μηχανή)
 +
* [[Linux/LTSP/FAQ|Αντιμετώπιση Προβλημάτων (F.A.Q.)]]

Τελευταία αναθεώρηση της 12:27, 9 Ιουλίου 2020


Dialog-warning.pngΠλέον υποστηρίζονται μόνο LTSP servers με Ubuntu MATE 20.04 64bit και 64bit fat clients, αλλά προαιρετικά υπάρχει και η δυνατότητα εκκίνησης παλιότερων fat clients με Ubuntu MATE 18.04 32bit. Το περιεχόμενο του παρόντος wiki έχει αρχίσει να ενημερώνεται σταδιακά για την έκδοση 20.04. Οι χρήστες που επιθυμούν πρόσβαση στο παλιότερο υλικό, μπορούν να συνδεθούν στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων του κόμβου της Τεχνικής Στήριξης


Η υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ προτείνει και υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη λύση για εγκατάσταση σχολικών εργαστηρίων με βάση την έκδοση 20.04 (Focal) του λειτουργικού συστήματος Ubuntu MATE και την τεχνολογία LTSP, που κάνει δυνατή την εκκίνηση των σταθμών εργασίας μέσω δικτύου χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάτι στον τοπικό τους δίσκο.

Προετοιμασία

Πάνω από 1000 σχολεία έχουν ήδη υιοθετήσει τη λύση αυτή, μιας και διευκολύνει εξαιρετικά τη διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ, κάνει δυνατή την εκτέλεση σύγχρονου λογισμικού σε παλιούς υπολογιστές, προσφέρει εργαλεία διαχείρισης τάξης, αυτοματοποιημένης εγκατάστασης εκπαιδευτικού λογισμικού κ.α.

Πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή της, ενημερωθείτε για τα παρακάτω σημεία:

Οδηγίες εγκατάστασης

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες με τη σειρά για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ σας.

  1. Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Ubuntu
  2. Εγκατάσταση των sch-scripts
  3. Ρύθμιση σύνδεσης τοπικού δικτύου
  4. Εγκατάσταση λογισμικού
  5. Δημιουργία χρηστών
  6. Εντολές LTSP
  7. Εκκίνηση των σταθμών εργασίας από το δίκτυο

Μετέπειτα ενέργειες

Αν και μπορείτε πια να χρησιμοποιήσετε το εργαστήριό σας άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα τα παρακάτω θέματα θα σας φανούν χρήσιμα: