Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/Server Client/Περιφερειακές συσκευές/Εκτυπωτές"

Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 
* Στο παράθυρο {{Label|Select Features}} πατάτε {{Button|Επόμενο}}
 
* Στο παράθυρο {{Label|Select Features}} πατάτε {{Button|Επόμενο}}
 
* Στο παράθυρο {{Label|Print and Document Services}} πατάτε {{Button|Επόμενο}}
 
* Στο παράθυρο {{Label|Print and Document Services}} πατάτε {{Button|Επόμενο}}
* Στο παράθυρο {{Label|Role Services}} πατάτε {{Button|Επόμενο}}
+
* Στο παράθυρο {{Label|Role Services}} επιλέγετε {{Select|Print Server}}, {{Select|Internet Printing}}, {{Select|LPD Service}}.
 +
 
 
*Επιλέγουμε τα Role Services.
 
*Επιλέγουμε τα Role Services.
 
**Print Server.
 
**Print Server.

Αναθεώρηση της 19:24, 17 Ιανουαρίου 2019

Ο εξυπηρετητής του ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διαμοιράζει και να ενεργοποιήσει αυτόματα όλους τους συνδεδεμένους σε αυτόν εκτυπωτές στους σταθμούς εργασίας του Active Directory Domain. Πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα βήματα:

 • Ενεργοποίηση στον εξυπηρετητή του ρόλου Print Server.
 • Δημιουργία εκτυπωτών στον εξυπηρετητή.
 • Ενεργοποίηση των εκτυπωτών του εξυπηρετητή στους σταθμούς εργασίας του domain με τη βοήθεια Group Policies.

Αναλυτικά:

 • Από το Application-windows-other.png Server Manager επιλέγετε Hand.png Add roles and features και κατόπιν Hand.png Role-based or feature-based installation και το όνομα του εξυπηρετητή και πατάτε Next
 • Στο παράθυρο Tag.png Add Roles and Features Wizard επιλέγετε το ρόλο Hand.png Print and Document Services και πατάτε το Add Features.
 • Στο παράθυρο Tag.png Select Features πατάτε Επόμενο
 • Στο παράθυρο Tag.png Print and Document Services πατάτε Επόμενο
 • Στο παράθυρο Tag.png Role Services επιλέγετε Hand.png Print Server, Hand.png Internet Printing, Hand.png LPD Service.
 • Επιλέγουμε τα Role Services.
  • Print Server.
  • LPD Service.
  • Internet Printing (θα χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον ρόλους).
 • Πατάμε Next όπου χρειαστεί και εν τέλει Install.
 • Μέσα από τη διαχείριση των Print Services και συγκεκριμένα από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager και το μενού  Roles  Print and Document Services  Print Management  Print Servers  SERVER  προσθέτουμε τους εκτυπωτές που είναι συνδεμένοι στον εξυπηρετητή.
 • Δεξί κλικ στον εκτυπωτή που δημιουργήσαμε και επιλέγουμε Hand.png Deploy with Group Policy..., κάνουμε Browse και επιλέγουμε την πολιτική με την οποία θα γίνει η αυτόματη εγκατάσταση εκτυπωτών (π.χ. με την SEPEHY Workstations Policy), επιλέγουμε εάν η εφαρμογή θα γίνει για τους χρήστες για τους οποίους εφαρμόζεται η πολιτική (per user) ή για τους σταθμούς εργασίας (per machine) και πατάμε Add και Apply.
 • Με την εφαρμογή της πολιτικής και στην επόμενη επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας προστίθενται οι εκτυπωτές που έχουμε ορίσει μέσω των προηγούμενων βημάτων.
 • Για την υποστήριξη εκτυπώσεων σε σταθμούς εργασίας με αρχιτεκτονική τόσο x64 όσο και x86, από την εφαρμογή Application-windows-other.png Print Management η οποία βρίσκεται στα Administrative Tools, με  δεξί κλικ στον επιθυμητό εκτυπωτή  Manage Sharing...  Additional Drivers... , προσθέτουμε επιπλέον οδηγούς για την αρχιτεκτονική που απουσιάζει (π.χ. x86, για την υποστήριξη Windows 8.1 32bit).