Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας"

(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
Γραμμή 7: Γραμμή 7:
  
 
* Επιλέγετε με Click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν {{Select|Ρυθμίσεις}} (εικονίδιο γραναζιού) και {{Select|Δίκτυο και Internet}} και {{Select|Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης}} και {{Select|Ethernet}} {{Select|Ιδιότητες}} και {{Select|Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4}} και {{Button|Ιδιότητες}} και {{Select|Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS}} και ορίζετε ως {{Select|Προτιμώμενος διακομιστής DNS:}} την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή όπως την ορίσατε στις [[Windows/2016/Server_Client/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή#Δικτυακές ρυθμίσεις|Δικτυακές ρυθμίσεις στο βήμα εγκατάστασης του εξυπηρετητή]] και τέλος πατήστε το {{Button|OK}} για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές.
 
* Επιλέγετε με Click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν {{Select|Ρυθμίσεις}} (εικονίδιο γραναζιού) και {{Select|Δίκτυο και Internet}} και {{Select|Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης}} και {{Select|Ethernet}} {{Select|Ιδιότητες}} και {{Select|Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4}} και {{Button|Ιδιότητες}} και {{Select|Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS}} και ορίζετε ως {{Select|Προτιμώμενος διακομιστής DNS:}} την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή όπως την ορίσατε στις [[Windows/2016/Server_Client/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή#Δικτυακές ρυθμίσεις|Δικτυακές ρυθμίσεις στο βήμα εγκατάστασης του εξυπηρετητή]] και τέλος πατήστε το {{Button|OK}} για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές.
 +
{{Clear}}
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:10 pro client join domain.png|350px|right]]
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:10 pro client join domain.png|350px|right]]
* Στη συνέχεια, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Δεξί κλικ στο σημαιάκι των Windows|Σύστημα|Πληροφορίες Συστήματος}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
+
* Στη συνέχεια, επιλέγετε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Δεξί κλικ στο σημαιάκι των Windows|Σύστημα|Πληροφορίες Συστήματος}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 1.png|350px|right]] {{Clear}}
+
{{Clear}}
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 1.png|350px|right]]
 +
* Επιλέγετε {{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 1.png|350px|right]]
  
 
* Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.
 
* Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.

Αναθεώρηση της 19:54, 14 Ιανουαρίου 2019

Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία τους εντός ενός διαχειριστικού Domain. Με αυτόν τον τρόπο οι λογαριασμοί χρηστών δημιουργούνται μόνο στον εξυπηρετητή, η διαχείριση των σταθμών εργασίας γίνεται από τον Domain Administrator, το περιβάλλον εργασίας των χρηστών είναι ανεξάρτητο του σταθμού εργασίας που συνδέονται, μπορεί να γίνει αυτοματοποίηση των ρυθμίσεων των σταθμών εργασίας μέσω της επιβολής πολιτικών, είναι εύκολος ο διαμοιρασμός πόρων (αρχείων, εκτυπωτών κτλ) στους χρήστες του Domain.

Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain

10 pro client change dns.png

Για να συνδεθεί ένας σταθμός εργασίας στο Domain θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως DNS εξυπηρετητή τον Domain Controller του Active Directory Domain. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο σταθμός εργασίας λάμβανε τις δικτυακές ρυθμίσεις του μέσω του DHCP από το δρομολογητή του εργαστηρίου. Θα γίνει αλλαγή σε αυτές μόνο σε ότι αφορά τον DNS εξυπηρετητή.

 • Επιλέγετε με Click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν Hand.png Ρυθμίσεις (εικονίδιο γραναζιού) και Hand.png Δίκτυο και Internet και Hand.png Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης και Hand.png Ethernet Hand.png Ιδιότητες και Hand.png Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4 και Ιδιότητες και Hand.png Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS και ορίζετε ως Hand.png Προτιμώμενος διακομιστής DNS: την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή όπως την ορίσατε στις Δικτυακές ρυθμίσεις στο βήμα εγκατάστασης του εξυπηρετητή και τέλος πατήστε το OK για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές.


10 pro client join domain.png
 • Στη συνέχεια, επιλέγετε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία  Δεξί κλικ στο σημαιάκι των Windows  Σύστημα  Πληροφορίες Συστήματος , όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.


2012 windows 8.1 client set domain 1.png
 • Επιλέγετε
  2012 windows 8.1 client set domain 1.png
 • Στην ενότητα  Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας , επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων.
2012 windows 8.1 client set domain 2.png


 • Στην καρτέλα  Όνομα υπολογιστή  name επιλέγουμε Αλλαγή για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
2012 windows 8.1 client set domain 3.png


 • Ορισμός του  school.local  ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
2012 windows 8.1 client set domain 4.png


 • Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
2012 windows 8.1 client set domain 5.png


 • Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
2012 windows 8.1 client set domain 6.png


 • Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
2012 windows 8.1 client set domain 7.png