Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/2016/Server Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας"

(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
(Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain)
 
(26 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται)
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
  
 
== Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain ==
 
== Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain ==
Η ένταξη ενός σταθμού εργασίας στο domain μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:10_pro_client_change_dns.png|350px|right]]
* Επιλέγετε με Click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν {{Select|Ρυθμίσεις}} (εικονίδιο γραναζιού) και {{Select|Δίκτυο και Internet}} και {{Select|Κατάσταση}} και {{Select|Αλλαγή ιδιοτήτων σύνδεσης}} και επαληθεύετε ότι το προφίλ δικτύου είναι {{Select|Ιδιωτικό}} (στην ορολογία των Windows, Ιδιωτικό Προφίλ Δικτύου σημαίνει ότι πρόκειται για δίκτυο που εμπιστεύεστε) ώστε ο σταθμός εργασίας να είναι ορατός από τους υπόλοιπους στο τοπικό δίκτυο για λόγους διαμοιρασμού πόρων.
+
Για να συνδεθεί ένας σταθμός εργασίας στο Domain θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως DNS εξυπηρετητή τον Domain Controller του Active Directory Domain.
 +
Μέχρι αυτή τη στιγμή ο σταθμός εργασίας λάμβανε τις δικτυακές ρυθμίσεις του μέσω του DHCP από το δρομολογητή του εργαστηρίου. Θα γίνει αλλαγή σε αυτές μόνο σε ότι αφορά τον DNS εξυπηρετητή. <br><br>
  
 +
* Επιλέγετε με Click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν {{Select|Ρυθμίσεις}} (εικονίδιο γραναζιού) και {{Select|Δίκτυο και Internet}} και {{Select|Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης}} και {{Select|Ethernet}} {{Select|Ιδιότητες}} και {{Select|Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4}} και {{Button|Ιδιότητες}} και {{Select|Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS}} και ορίζετε ως {{Select|Προτιμώμενος διακομιστής DNS:}} την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή όπως την ορίσατε στις [[Windows/2016/Server_Client/Εγκατάσταση_εξυπηρετητή#Δικτυακές ρυθμίσεις|Δικτυακές ρυθμίσεις στο βήμα εγκατάστασης του εξυπηρετητή]] και τέλος πατήστε το {{Button|OK}} για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές.
 +
{{Clear}}
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:10 pro client join domain.png|350px|right]]
 +
* Στη συνέχεια, επιλέγετε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Δεξί κλικ στο σημαιάκι των Windows|Σύστημα|Πληροφορίες Συστήματος}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
 +
{{Clear}}
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:10 pro client join domain 2.png|350px|right]]
 +
* Επιλέξτε {{Select|Αλλαγή ρυθμίσεων}} και κατόπιν το κουμπί {{Button|Αλλαγή}} και στη συνέχεια επιλέξτε {{Select|Τομέας}} και πληκτρολογήστε το όνομα του τομέα πχ {{Keypress|2lyk-mesol.ait.sch.gr}} και τέλος πατήστε το {{Button|OK}}.
 +
{{Clear}}
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:10 pro client join domain 3.png|350px|right]]
 +
* Θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στον τομέα (domain). Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του διαχειριστή του τομέα και πατήστε το {{Button|OK}}.
 +
{{Clear}}
  
{{Hint|Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του σταθμού εργασίας στο domain είναι ο ορισμός του εξυπηρετητή ως DNS Server του σταθμού εργασίας. Επιβεβαιώνουμε τη σωστή ρύθμιση με την εντολή <br/><br/>
+
* Εφόσον ήταν επιτυχής η προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain θα ειδοποιηθείτε με το μήνυμα καλωσορίσματος στον τομέα που συνδεθήκατε.
{{Terminal|nslookup server.school.local}}<br/> λαμβάνοντας ως απάντηση τη σταθερή διεύθυνση IP του εξυπηρετητή.}}
+
* Ακολουθήστε την προτροπή για επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας ώστε να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
<br/>
 
  
* Αρχικά, επιλέγουμε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία {{Menu|Εκκίνηση|δεξί κλικ στο Υπολογιστής|Ιδιότητες}}, όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.
+
{{Hint|Πλέον μπορείτε να συνδεθείτε είτε ως τοπικός διαχειριστής (localadm) είτε ως κάποιος χρήστης του τομέα επιλέγοντας {{Select|Άλλος χρήστης}}.}}
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 1.png|350px|right]] {{Clear}}
 
 
 
* Στην ενότητα {{Menu|Όνομα υπολογιστή, τομέας and ιδιότητες ομάδας εργασίας}}, επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή ρυθμίσεων}}.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 2.png|350px|right]] {{Clear}}
 
 
 
* Στην καρτέλα {{Menu|Όνομα υπολογιστή}} name επιλέγουμε {{Button|Αλλαγή}} για να προσθέσουμε το σταθμό εργασίας στο domain του σχολικού εργαστηρίου.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 3.png|350px|right]] {{Clear}}
 
 
 
* Ορισμός του {{Menu|school.local}} ως το domain στο οποίο θα γίνει join ο σταθμός εργασίας.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 4.png|350px|right]] {{Clear}}
 
 
 
* Εισάγουμε τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (Administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στο domain.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 5.png|350px|right]] {{Clear}}
 
 
 
* Επιτυχής προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain school.local.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 6.png|350px|right]] {{Clear}}
 
 
 
* Επανεκκινούμε το σταθμό εργασίας για να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.
 
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:2012 windows 8.1 client set domain 7.png|350px|right]] {{Clear}}
 

Τελευταία αναθεώρηση της 19:16, 14 Ιανουαρίου 2019

Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών εργασίας του σχολικού εργαστηρίου κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία τους εντός ενός διαχειριστικού Domain. Με αυτόν τον τρόπο οι λογαριασμοί χρηστών δημιουργούνται μόνο στον εξυπηρετητή, η διαχείριση των σταθμών εργασίας γίνεται από τον Domain Administrator, το περιβάλλον εργασίας των χρηστών είναι ανεξάρτητο του σταθμού εργασίας που συνδέονται, μπορεί να γίνει αυτοματοποίηση των ρυθμίσεων των σταθμών εργασίας μέσω της επιβολής πολιτικών, είναι εύκολος ο διαμοιρασμός πόρων (αρχείων, εκτυπωτών κτλ) στους χρήστες του Domain.

Σύνδεση σταθμών εργασίας στο domain

10 pro client change dns.png

Για να συνδεθεί ένας σταθμός εργασίας στο Domain θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως DNS εξυπηρετητή τον Domain Controller του Active Directory Domain. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο σταθμός εργασίας λάμβανε τις δικτυακές ρυθμίσεις του μέσω του DHCP από το δρομολογητή του εργαστηρίου. Θα γίνει αλλαγή σε αυτές μόνο σε ότι αφορά τον DNS εξυπηρετητή.

  • Επιλέγετε με Click πάνω στο σημαιάκι των Windows και κατόπιν Hand.png Ρυθμίσεις (εικονίδιο γραναζιού) και Hand.png Δίκτυο και Internet και Hand.png Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης και Hand.png Ethernet Hand.png Ιδιότητες και Hand.png Πρωτόκολλο Internet έκδοση 4 και Ιδιότητες και Hand.png Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS και ορίζετε ως Hand.png Προτιμώμενος διακομιστής DNS: την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή όπως την ορίσατε στις Δικτυακές ρυθμίσεις στο βήμα εγκατάστασης του εξυπηρετητή και τέλος πατήστε το OK για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές.


10 pro client join domain.png
  • Στη συνέχεια, επιλέγετε τις ιδιότητες συστήματος (system properties) ακολουθώντας την ακόλουθη αλληλουχία  Δεξί κλικ στο σημαιάκι των Windows  Σύστημα  Πληροφορίες Συστήματος , όπως φαίνεται στη γειτονική εικόνα.


10 pro client join domain 2.png
  • Επιλέξτε Hand.png Αλλαγή ρυθμίσεων και κατόπιν το κουμπί Αλλαγή και στη συνέχεια επιλέξτε Hand.png Τομέας και πληκτρολογήστε το όνομα του τομέα πχ 2lyk-mesol.ait.sch.gr και τέλος πατήστε το OK.


10 pro client join domain 3.png
  • Θα σας ζητηθούν τα στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού (administrator), που έχει δικαίωμα να προσθέτει υπολογιστές στον τομέα (domain). Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του διαχειριστή του τομέα και πατήστε το OK.


  • Εφόσον ήταν επιτυχής η προσθήκη του σταθμού εργασίας στο domain θα ειδοποιηθείτε με το μήνυμα καλωσορίσματος στον τομέα που συνδεθήκατε.
  • Ακολουθήστε την προτροπή για επανεκκίνηση του σταθμού εργασίας ώστε να ενεργοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.


Info-32.pngΠλέον μπορείτε να συνδεθείτε είτε ως τοπικός διαχειριστής (localadm) είτε ως κάποιος χρήστης του τομέα επιλέγοντας Hand.png Άλλος χρήστης.