Windows/8/Εγκατάσταση

< Windows‎ | 8
Αναθεώρηση ως προς 18:59, 26 Νοεμβρίου 2015 από τον Siahos (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Η φιλοσοφία που διέπει την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος στους σταθμούς εργασία...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)

Η φιλοσοφία που διέπει την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος στους σταθμούς εργασίας είναι ανάλογη με την προαναφερόμενη του εξυπηρετητή του εργαστηρίου. Συνεπώς σε πολλά σημεία ακολουθείται κοινή πρακτική. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διάταξη των κατατμήσεων (partitioning) εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως η ύπαρξη περισσοτέρων σκληρών δίσκων, καθώς και η χωρητικότητα αυτών ή η ανάγκη για εγκατάσταση άλλων λειτουργικών συστημάτων στον ίδιο υπολογιστή (π.χ. Linux). Οι γενικές οδηγίες που μπορούν να εφαρμοστούν στη συνηθισμένη περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο σκληρού δίσκου είναι οι ακόλουθες:

 • Να πραγματοποιείται διαχωρισμός του σκληρού δίσκου σε περισσότερες από μία κατατμήσεις:
  1. Η κύρια κατάτμηση που περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές να καταλαμβάνει το 30% του σκληρού δίσκου (ή τουλάχιστον 20GB). Η λήψη αντιγράφου ασφαλείας αυτής της κατάτμησης επαρκεί για έκτακτες περιπτώσεις αντιμετώπισης καταστροφών (disaster recovery). Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "system".
  2. Η δεύτερη κατάτμηση να καταλαμβάνει το 30% της διαθέσιμης χωρητικότητας και να χρησιμοποιείται αν είναι επιθυμητό για την εγκατάσταση δεύτερου λειτουργικού συστήματος. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι ομώνυμο του λειτουργικού συστήματος που έχει εγκατασταθεί (π.χ. "linux").
  3. Ο χώρος που απομένει και αποτελεί το 40% της χωρητικότητας του σκληρού δίσκου προτείνεται να χρησιμοποιείται για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. Το όνομα (volume label) της κατάτμησης προτείνεται να είναι "backup".

   Dialog-warning.pngΗ διαμόρφωση της κατάτμησης system να πραγματοποιείται με χρήση του συστήματος αρχείων NTFS, ενώ της κατάτμησης backup με χρήση του συστήματος αρχείων FAT32, εκτός κι αν το λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας που διαθέτουμε εγγράφει και διαβάζει από NTFS δίσκους, οπότε επιλέγουμε και σε αυτήν την περίπτωση NTFS.

2012 windows 8.1 client installation1.png
 • Κατά την αρχική εγκατάσταση ζητείται η ρύθμιση ζητείται η ρύθμιση:
  • Tag.png Γλώσσα προς Εγκατάσταση: Hand.png Ελληνικά,
  • Tag.png Μορφή Ώρας και Νομισματική Μονάδα: Hand.png Ελληνικά
  • Tag.png Πληκτρολογίου: Hand.png Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Επιλέγουμε Επόμενο και Εγκατάσταση Τώρα.
2012 windows 8.1 client installation2.png


 • Γίνεται εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης
2012 windows 8.1 client installation3.png


 • Για να προχωρήσει η εγκατάσταση πρέπει να αποδεχθούμε τους όρους χρήσης του προϊόντος.
2012 windows 8.1 client installation4.png


 • Πραγματοποιείται εγκατάσταση των Windows.
2012 windows 8.1 client installation5.png


 • Στη συνέχεια ζητείται ένα όνομα σταθμού εργασίας. Οι σταθμοί εργασίας προτείνεται να έχουν όνομα της μορφής "ClientXY" και η αρίθμηση να ακολουθεί την τοποθέτηση των σταθμών εργασίας στο χώρο του εργαστηρίου.
2012 windows 8.1 client installation6.png


 • Επιλέγεται Tag.png Προσαρμογή ρυθμίσεων είτε Tag.png Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αργότερα τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
2012 windows 8.1 client installation7.png


 • Στη συνέχεια ζητείται ο κωδικός ασφαλείας του διαχειριστή του συστήματος (administrator password). Προτείνεται η χρήση κωδικού τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, που να περιλαμβάνει πεζούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, σημεία στίξης και αριθμούς (π.χ. Changem3!). Η πρακτική χρήσης προφανούς ή κοινού κωδικού ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται.
2012 windows 8.1 client installation8.png


 • Στον διάλογο Tag.png Αυτόματη προστασία του υπολογιστή σας και βελτίωση των Windows, επιλέγουμε: Hand.png Εγκατάσταση σημαντικών ενημερώσεων μόνο.
 • Ελέγχουμε τη σωστή ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας. (Η ώρα δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 5 λεπτά από αυτή του εξυπηρετητή, καθώς αυτό θα αποτελεί εμπόδιο στη σύνδεση στο Active Directory Domain, που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Μετά τη σύνδεση στο Active Directory Domain ο σταθμός εργασίας συγχρονίζεται μέσω NTP με τον εξυπηρετητή.)
 • Επιλέγουμε ως τρέχουσα θέση του υπολογιστή μας το Hand.png Δίκτυο Εργασίας.
 • Μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος είναι πιθανό να απαιτείται η ενεργοποίησή του μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα για να είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση του (product activation). Η άδεια χρήσης καθορίζει αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς και το διάστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα Windows 7 Professional χωρίς ενεργοποίηση. Η βέλτιστη μέθοδος για τους σταθμούς εργασίας των σχολικών εργαστηρίων είναι να πραγματοποιείται η διαδικασία μέσω διαδικτύου  Έναρξη  Υπολογιστής(Ιδιότητες)  Ενεργοποίηση των Windows  ή μέσω του εικονιδίου που εμφανίζεται στην μπάρα εργασιών).
 • Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση των οδηγών συσκευών (system drivers) της μητρικής, των καρτών επέκτασης και των περιφερειακών συσκευών. Μπορεί να γίνει χρήση των μέσων (cd’s, δισκέτες κλπ) που παρασχέθηκαν μαζί με το υπολογιστικό σύστημα.