Διαφορά μεταξύ των σελίδων "Linux/LTSP/Προχωρημένα/Αυτόματη σύνδεση" και "Linux/sch-scripts/Εντολές LTSP"

< Linux‎ | LTSP‎ | Προχωρημένα(Διαφορές μεταξύ των σελίδων)
(AUTOLOGIN)
 
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Το αρχείο ρυθμίσεων ltsp.conf δίνει τις παρακάτω δυνατότητες παραμετροποίησης της οθόνης σύνδεσης (login screen LightDM) των σταθμών εργασίας. Όμως, γίνονται οι παρακάτω υποθέσεις:
+
Το μενού {{menu|Εξυπηρετητής|Εντολές LTSP)}} της εφαρμογής {{Sch-scripts}} δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε τις παρακάτω εντολές ρύθμισης του LTSP.
* Να έχουν [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Στατικά_hostnames|δοθεί στατικά hostnames]] τύπου pc01, pc02 κλπ σε όλους τους LTSP clients.
+
Το νέο LTSP είναι λιγότερο αυτοματοποιημένο από το παλιό, προσφέροντας όμως περισσότερες δυνατότητες παραμετροποίησης.
* Στα παραδείγματα υποθέτουμε ότι οι λογαριασμοί των χρηστών είναι της μορφής a1-01 που σημαίνει "τάξη a τμήμα 1 υπολογιστής 01".
+
Εν ολίγοις τρέχουμε:  
* Αντίστοιχα, οι λογαριασμοί των επισκεπτών ονομάζονται για παράδειγμα guestXX. Προσοχή, αυτοί είναι κανονικοί λογαριασμοί όπου όλα τα έγγραφα και οι ρυθμίσεις παραμένουν και μετά από επανεκκίνηση, δεν σβήνονται. Χρησιμοποιούνται είτε από "επισκέπτες" που δεν έχουν κανονικό λογαριασμό χρήστη, είτε από όλους τους χρήστες αν έχουμε μόνο έναν λογαριασμό ανά υπολογιστή.
+
*κατά την αρχική εγκατάσταση: όλες τις εντολές (εκτός της επαναφοράς),  
 +
*μετά από αλλαγές σε λογαριασμούς χρηστών ή στο ltsp.conf την εντολή `ltsp initrd`
 +
*μετά από αλλαγές στα προγράμματα του εξυπηρετητή την εντολή `ltsp image`
  
Από τα sch-scripts ανοίξτε το ltsp.conf και ενεργοποιήστε όποιες από τις παρακάτω ρυθμίσεις ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.
+
== ltsp image ==
  
==AUTOLOGIN==
+
Η εντολή `ltsp image /` δημιουργεί τον εικονικό δίσκο από τον οποίο ξεκινάνε οι σταθμοί εργασίας. Χρησιμοποιήστε την όταν έχετε εγκαταστήσει νέα προγράμματα στον εξυπηρετητή και θέλετε να εμφανιστούν και στους clients. Αφού τελειώσει η δημοσίευση, οι clients χρειάζεται να επανεκκινηθούν.
Η οδηγία AUTOLOGIN επιτρέπει σε έναν χρήστη ανά υπολογιστή να συνδέεται αυτόματα. Για να γίνει αντιστοίχιση του ονόματος υπολογιστή (π.χ. pc01) στο όνομα χρήστη (π.χ. guest01), χρησιμοποιείται μια [https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression κανονική έκφραση]. Για παράδειγμα, η παρακάτω οδηγία ορίζει αυτόματη σύνδεση του guest01 στο pc01, του guest02 στο pc02, κ.ο.κ.:
 
  
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>AUTOLOGIN="^pc\([0-9]*\)$/guest\1"</nowiki>}}
+
Η δημοσίευση συμπιέζει όλο τον δίσκο / του εξυπηρετητή, παραλείποντας ορισμένους φακέλους όπως το /home, και τοποθετεί το αποτέλεσμα στο /srv/ltsp/images/x86_64.img. Οι clients το προσαρτούν μέσω δικτύου σαν να ήταν live USB, δηλαδή όλες οι αλλαγές εκτός του /home γίνονται στην RAM και χάνονται μετά από επανεκκίνηση.
  
Αν επιθυμείτε να γίνεται αυτόματη σύνδεση για τον χρήστη user-01 μόνο στον υπολογιστή με mac-address [00:19:db:58:7c:5d] δώστε στο lts.conf την οδηγία:
+
== ltsp image -r ==
{{Editor|[00:19:db:58:7c:5d]<br/><nowiki>AUTOLOGIN="user-01"</nowiki>}}
 
  
==LTSPDM_USERS==
+
Η εντολή `ltsp image -r /` επαναφέρει τον αμέσως προηγούμενο εικονικό δίσκο. Χρησιμοποιήστε την εάν κάνατε δημοσίευση και οι clients για κάποιον λόγο δεν εκκινούν με τον νέο εικονικό δίσκο. Η επαναφορά ουσιαστικά μετονομάζει και αντιμεταθέτει το αρχείο /srv/ltsp/images/x86_64.img με το /srv/ltsp/images/x86_64.old.
Η οδηγία LTSPDM_USERS καθορίζει ποιοι λογαριασμοί χρηστών θα εμφανίζονται στην οθόνη σύνδεσης. Για παράδειγμα είναι πολύ βολικό στο pc01 να εμφανίζεται μόνο ο "Επισκέπτης 01" καθώς φυσικά και το πεδίο όπου μπορεί κάποιος να γράψει το username του χειρωνακτικά. Αντίστοιχα στο pc02 θα εμφανίζεται ο "Επισκέπτης 02" και το manual login.
 
  
Για να γίνει αυτή η αντιστοίχιση από όνομα υπολογιστή HOSTNAME σε όνομα χρήστη, χρησιμοποιούμε την παρακάτω γραμμή στο ltsp.conf:
+
== ltsp dnsmasq ==
  
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>LTSPDM_USERS="guest%{HOSTNAME#pc}"</nowiki>}}
+
Ρυθμίζει την υπηρεσία dnsmasq για το παρόν υποδίκτυο. Χρειάζεται όταν ο LTSP server μετακινείται σε άλλο σχολείο, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείτε την "Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου" αντί γι' αυτή.
  
==PASSWORDS_GUESTS==
+
== ltsp info ==
Οι οδηγίες τύπου PASSWORDS_x επιτρέπουν σε κάποιους λογαριασμούς να συνδέονται χωρίς κωδικό πρόσβασης, με απλό Enter, για παράδειγμα:
 
  
{{Editor|[clients]<br/><nowiki>PASSWORDS_GUESTS="guest[0-9-]*/"</nowiki><br/>
+
Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης και υποστήριξης του LTSP.
<nowiki>PASSWORDS_CLASSES="[abcdefg][0-9-]*/"</nowiki>}}
 
  
==Αυτόματη σύνδεση τμήματος==
+
== ltsp initrd ==
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ονομάσει τους σταθμούς εργασίας pc01, pc02, ..., και τους χρήστες a1-01, a1-02, ..., b1-01 κλπ. Έρχεται διάλειμμα, φεύγει η τάξη a1 και θέλουμε να συνδέσουμε την τάξη b1. Μέσα από τον Επόπτη, επιλέγουμε όλους τους σταθμούς εργασίας και δίνουμε την παρακάτω εντολή:
 
  
{{Terminal|<nowiki>sudo /usr/share/sch-scripts/autologin pc/a1-</nowiki>}}
+
Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.img, μέσω του οποίου στέλνονται στους clients οι χρήστες και οι ρυθμίσεις του LTSP. Χρειάζεται αφού προστεθούν χρήστες ή αφού γίνει επεξεργασία του αρχείου ρυθμίσεων ltsp.conf. Οι clients χρειάζονται επανεκκίνηση για να πάρουν τις αλλαγές.
  
Το script /usr/share/sch-scripts/autologin κάνει autologin σε ένα τμήμα, ενώ δέχεται σαν παράμετρο το όνομα χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω:
+
== ltsp ipxe ==
* false: αποσυνδέει το παλιό τμήμα χωρίς να συνδέσει καινούργιο.
+
 
* teacher1: συνδέει έναν συγκεκριμένο χρήστη. Αυτό δουλεύει αν έχουμε επιλέξει μόνο έναν client.
+
Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.ipxe, που είναι το μπλε μενού που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση των clients. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική δημοσίευση εικονικού δίσκου, ή αν αλλάξετε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις του ltsp.conf όπως το MENU_TIMEOUT.
* pc/guest: αν το username περιέχει / (slash), τότε θεωρείται κανονική έκφραση η οποία αντιστοιχίζει το όνομα του υπολογιστή σε όνομα χρήστη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην ενότητα AUTOLOGIN.
+
 
 +
== ltsp kernel ==
 +
 
 +
Εξάγει τον πυρήνα από τον εικονικό δίσκο /srv/ltsp/images/x86_64.img και τον τοποθετεί στον φάκελο /srv/tftp/ltsp/x86_64. Δεν χρειάζεται να την καλείτε παρά μόνο αν σας ζητηθεί.
 +
 
 +
== ltsp nfs ==
 +
 
 +
Δημιουργεί το αρχείο /etc/exports.d/ltsp-nfs.exports με τους φακέλους που επιτρέπεται να δουν οι clients μέσω δικτύου. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική εγκατάσταση, ή μετά από προσθήκη ή αφαίρεση κοινόχρηστων φακέλων.

Αναθεώρηση της 11:46, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Το μενού  Εξυπηρετητής  Εντολές LTSP)  της εφαρμογής Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) δίνει την δυνατότητα να εκτελέσουμε τις παρακάτω εντολές ρύθμισης του LTSP. Το νέο LTSP είναι λιγότερο αυτοματοποιημένο από το παλιό, προσφέροντας όμως περισσότερες δυνατότητες παραμετροποίησης. Εν ολίγοις τρέχουμε:

  • κατά την αρχική εγκατάσταση: όλες τις εντολές (εκτός της επαναφοράς),
  • μετά από αλλαγές σε λογαριασμούς χρηστών ή στο ltsp.conf την εντολή `ltsp initrd`
  • μετά από αλλαγές στα προγράμματα του εξυπηρετητή την εντολή `ltsp image`

ltsp image

Η εντολή `ltsp image /` δημιουργεί τον εικονικό δίσκο από τον οποίο ξεκινάνε οι σταθμοί εργασίας. Χρησιμοποιήστε την όταν έχετε εγκαταστήσει νέα προγράμματα στον εξυπηρετητή και θέλετε να εμφανιστούν και στους clients. Αφού τελειώσει η δημοσίευση, οι clients χρειάζεται να επανεκκινηθούν.

Η δημοσίευση συμπιέζει όλο τον δίσκο / του εξυπηρετητή, παραλείποντας ορισμένους φακέλους όπως το /home, και τοποθετεί το αποτέλεσμα στο /srv/ltsp/images/x86_64.img. Οι clients το προσαρτούν μέσω δικτύου σαν να ήταν live USB, δηλαδή όλες οι αλλαγές εκτός του /home γίνονται στην RAM και χάνονται μετά από επανεκκίνηση.

ltsp image -r

Η εντολή `ltsp image -r /` επαναφέρει τον αμέσως προηγούμενο εικονικό δίσκο. Χρησιμοποιήστε την εάν κάνατε δημοσίευση και οι clients για κάποιον λόγο δεν εκκινούν με τον νέο εικονικό δίσκο. Η επαναφορά ουσιαστικά μετονομάζει και αντιμεταθέτει το αρχείο /srv/ltsp/images/x86_64.img με το /srv/ltsp/images/x86_64.old.

ltsp dnsmasq

Ρυθμίζει την υπηρεσία dnsmasq για το παρόν υποδίκτυο. Χρειάζεται όταν ο LTSP server μετακινείται σε άλλο σχολείο, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείτε την "Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου" αντί γι' αυτή.

ltsp info

Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης και υποστήριξης του LTSP.

ltsp initrd

Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.img, μέσω του οποίου στέλνονται στους clients οι χρήστες και οι ρυθμίσεις του LTSP. Χρειάζεται αφού προστεθούν χρήστες ή αφού γίνει επεξεργασία του αρχείου ρυθμίσεων ltsp.conf. Οι clients χρειάζονται επανεκκίνηση για να πάρουν τις αλλαγές.

ltsp ipxe

Δημιουργεί το αρχείο /srv/tftp/ltsp/ltsp.ipxe, που είναι το μπλε μενού που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση των clients. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική δημοσίευση εικονικού δίσκου, ή αν αλλάξετε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις του ltsp.conf όπως το MENU_TIMEOUT.

ltsp kernel

Εξάγει τον πυρήνα από τον εικονικό δίσκο /srv/ltsp/images/x86_64.img και τον τοποθετεί στον φάκελο /srv/tftp/ltsp/x86_64. Δεν χρειάζεται να την καλείτε παρά μόνο αν σας ζητηθεί.

ltsp nfs

Δημιουργεί το αρχείο /etc/exports.d/ltsp-nfs.exports με τους φακέλους που επιτρέπεται να δουν οι clients μέσω δικτύου. Χρειάζεται μια φορά μετά την αρχική εγκατάσταση, ή μετά από προσθήκη ή αφαίρεση κοινόχρηστων φακέλων.