Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/RDSHServer Client/Αρχιτεκτονική"

(Microsoft Windows Server)
 
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Τα Remote Desktop Services (παλιότερα γνωστά ως Terminal Services) είναι ένας ρόλος του Microsoft Windows Server. Με την ενεργοποίηση αυτού του ρόλου στον εξυπηρετητή επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε αυτόν, ή να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του εξυπηρετητή. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή μέσω τοπικού δικτύου ή διαδικτύου.
+
Ο Remote Desktop Session Host Server (παλιότερα γνωστά ως Terminal Server) ενεργοποιείται εγκαθιστώντας το Remote Desktop Session Host το οποίο είναι ένας ρόλος του Microsoft Windows Server. Με την ενεργοποίηση αυτού του ρόλου στον εξυπηρετητή επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε αυτόν, ή να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του εξυπηρετητή. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή μέσω τοπικού δικτύου ή διαδικτύου.
  
 
Τα Remote Desktop Services επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή και συντήρηση εφαρμογών σε ένα σχολικό περιβάλλον. Επειδή η εγκατάσταση των εφαρμογών πραγματοποιείται μόνο στο κεντρικό εξυπηρετητή και όχι στο κάθε σταθμό εργασίας ξεχωριστά, οι εφαρμογές είναι πιο εύκολα να αναβαθμιστούν και να συντηρηθούν.
 
Τα Remote Desktop Services επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή και συντήρηση εφαρμογών σε ένα σχολικό περιβάλλον. Επειδή η εγκατάσταση των εφαρμογών πραγματοποιείται μόνο στο κεντρικό εξυπηρετητή και όχι στο κάθε σταθμό εργασίας ξεχωριστά, οι εφαρμογές είναι πιο εύκολα να αναβαθμιστούν και να συντηρηθούν.
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 
Τα σημεία κλειδιά της αρχιτεκτονικής RDS είναι τα ακόλουθα:
 
Τα σημεία κλειδιά της αρχιτεκτονικής RDS είναι τα ακόλουθα:
 
==Microsoft Windows Server==
 
==Microsoft Windows Server==
Οι τρέχουσες υποστηριζόμενες εκδόσεις είναι η 2008 R2 και 2012. Σε αυτόν τον εξυπηρετητή ενεργοποιείται ο ρόλος του RD Session Host.
+
Οι τρέχουσες υποστηριζόμενες εκδόσεις είναι η 2012 και 2016. Σε αυτόν τον εξυπηρετητή ενεργοποιείται ο ρόλος του RD Session Host.
  
 
==Thin Clients==
 
==Thin Clients==
Οι σταθμοί εργασίας που συνδέονται στον Microsoft Windows Server μέσω πρωτοκόλλου RDP (TCP port 3389) μετατρέπονται σε thin clients. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα εκτελούνται στον εξυπηρετητή, και η είσοδος / έξοδος (πληκτρολόγιο, καταδεικτικό, οθόνη) μεταφέρεται μέσω τοπικού δικτύου και εμφανίζεται στην οθόνη του σταθμού εργασίας. Έτσι, ακόμα και σύγχρονα προγράμματα εκτελούνται ταχύτατα σε παλιούς υπολογιστές αφού η ταχύτητα εκτέλεσης εξαρτάται από τους υπολογιστικούς πόρους του εξυπηρετητή (CPU, RAM, HDD)
+
Οι σταθμοί εργασίας που συνδέονται στον Microsoft Windows Server μέσω πρωτοκόλλου RDP (TCP port 3389) μετατρέπονται σε thin clients. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα εκτελούνται στον εξυπηρετητή, και η είσοδος / έξοδος (πληκτρολόγιο, καταδεικτικό, οθόνη) μεταφέρεται μέσω τοπικού δικτύου και εμφανίζεται στην οθόνη του σταθμού εργασίας. Έτσι, ακόμα και σύγχρονα προγράμματα εκτελούνται ταχύτατα σε παλιούς υπολογιστές αφού η ταχύτητα εκτέλεσης εξαρτάται από τους υπολογιστικούς πόρους του εξυπηρετητή (CPU, RAM, HDD).
  
 
==Τοπικό Δίκτυο==
 
==Τοπικό Δίκτυο==
Οι σταθμοί εργασίας συνδέονται στον εξυπηρετητή μέσω τοπικού δικτύου Fast Ethernet ή (προτιμότερο) Gigabit Ethernet
+
Οι σταθμοί εργασίας συνδέονται στον εξυπηρετητή μέσω τοπικού δικτύου Fast Ethernet ή (προτιμότερο) Gigabit Ethernet.

Τελευταία αναθεώρηση της 12:05, 24 Δεκεμβρίου 2019

Ο Remote Desktop Session Host Server (παλιότερα γνωστά ως Terminal Server) ενεργοποιείται εγκαθιστώντας το Remote Desktop Session Host το οποίο είναι ένας ρόλος του Microsoft Windows Server. Με την ενεργοποίηση αυτού του ρόλου στον εξυπηρετητή επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε αυτόν, ή να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του εξυπηρετητή. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή μέσω τοπικού δικτύου ή διαδικτύου.

Τα Remote Desktop Services επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή και συντήρηση εφαρμογών σε ένα σχολικό περιβάλλον. Επειδή η εγκατάσταση των εφαρμογών πραγματοποιείται μόνο στο κεντρικό εξυπηρετητή και όχι στο κάθε σταθμό εργασίας ξεχωριστά, οι εφαρμογές είναι πιο εύκολα να αναβαθμιστούν και να συντηρηθούν.

Όταν ένας χρήστης εκτελεί μια εφαρμογή η εκτέλεση πραγματοποιείται στον κεντρικό διακομιστή. Μόνο το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και η οθόνη μεταδίδεται μέσω του δικτύου. Ο διακομιστής ξεκινά μια ξεχωριστή συνεδρία για κάθε χρήση. Η συνεδρία αυτή διαχειρίζεται διαφανώς από το λειτουργικό σύστημα του διακομιστή και είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη συνεδρία.


Dialog-warning.pngΓια τη χρήση αυτής της υπηρεσίας απαιτούνται ειδικές άδειες γνωστές ως RDS CALs (επιπλέον των αδειών ενός Microsoft Windows Server και των γνωστών CALs για κάθε υπολογιστή). Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία για 120 μέρες χωρίς την προμήθεια των συγκεκριμένων αδειών για να την αξιολογήσετε.


Τα σημεία κλειδιά της αρχιτεκτονικής RDS είναι τα ακόλουθα:

Microsoft Windows Server

Οι τρέχουσες υποστηριζόμενες εκδόσεις είναι η 2012 και 2016. Σε αυτόν τον εξυπηρετητή ενεργοποιείται ο ρόλος του RD Session Host.

Thin Clients

Οι σταθμοί εργασίας που συνδέονται στον Microsoft Windows Server μέσω πρωτοκόλλου RDP (TCP port 3389) μετατρέπονται σε thin clients. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα εκτελούνται στον εξυπηρετητή, και η είσοδος / έξοδος (πληκτρολόγιο, καταδεικτικό, οθόνη) μεταφέρεται μέσω τοπικού δικτύου και εμφανίζεται στην οθόνη του σταθμού εργασίας. Έτσι, ακόμα και σύγχρονα προγράμματα εκτελούνται ταχύτατα σε παλιούς υπολογιστές αφού η ταχύτητα εκτέλεσης εξαρτάται από τους υπολογιστικούς πόρους του εξυπηρετητή (CPU, RAM, HDD).

Τοπικό Δίκτυο

Οι σταθμοί εργασίας συνδέονται στον εξυπηρετητή μέσω τοπικού δικτύου Fast Ethernet ή (προτιμότερο) Gigabit Ethernet.