Προσωπικά εργαλεία

Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Windows | RDSHServer Client | Περιφερειακές συσκευές(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{Windows/2016/Server_Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί|Διαδραστικοί}}
+
{{:Windows/2016/Server_Client/Περιφερειακές συσκευές/Διαδραστικοί|Διαδραστικοί}}

Αναθεώρηση της 15:48, 24 Δεκεμβρίου 2019

Η εγκατάσταση του διαδραστικού πίνακα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Λογισμικό για τους διαδραστικούς πίνακες

Εάν ο κατασκευαστής του διαδραστικού δεν παρέχει λογισμικό για το διαδραστικό πίνακα ή επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε ένα λογισμικό ανεξάρτητα από το διαδραστικό που διαθέτετε (ώστε το υλικό που δημιουργείτε να αξιοποιείται σε όλους τους διαδραστικούς) μπορείτε να εγκαταστήσετε το ΕΛ/ΛΑΚ Application-windows-other.png Open-Board διαθέσιμο στο http://openboard.ch/index.en.html. Υποστηρίζει περιβάλλοντα Windows, Linux και macOS και αποτελεί ένα fork project του open-sankore.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία