Προσωπικά εργαλεία

Windows/RDSHServer Client/Περιφερειακές συσκευές/UPS

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Windows | RDSHServer Client | Περιφερειακές συσκευές(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με 'Η εγκατάσταση UPS πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ακολούθως πρέπε...')
 
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Η εγκατάσταση UPS πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ακολούθως πρέπει να ρυθμίζεται ο τερματισμός του εξυπηρετητή, όταν το επίπεδο ενέργειας του UPS φθάσει το 75% της χωρητικότητάς του.
+
{{:Windows/Περιφερειακές συσκευές/UPS}}

Τελευταία αναθεώρηση της 15:50, 24 Δεκεμβρίου 2019

Η εγκατάσταση UPS πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ακολούθως πρέπει να ρυθμίζεται ο τερματισμός του εξυπηρετητή, όταν το επίπεδο ενέργειας του UPS φθάσει το 75% της χωρητικότητάς του.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία