Διαφορά μεταξύ των σελίδων "Linux/Αποθετήρια" και "Linux/sch-scripts/Χρήστες"

< Linux(Διαφορές μεταξύ των σελίδων)
μ
 
μ
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Υπάρχουν δύο αποθετήρια της Τεχνικής Στήριξης:
+
Η εφαρμογή {{Sch-scripts}} δίνει τις δυνατότητες:
* [[Linux/Αποθετήρια#Αποθετήριο Ανοιχτού Λογισμικού|Το αποθετήριο ανοιχτού λογισμικού]]
+
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Δημιουργία χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
* [[Linux/Αποθετήρια#Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού|Το αποθετήριο πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού]]
+
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών|Επεξεργασία χρηστών]]
 
+
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών|Διαγραφή χρηστών]]
== Αποθετήριο Ανοιχτού Λογισμικού ==
+
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Εκτέλεση εντολών|Εκτέλεση εντολών]]
Το αποθετήριο αυτό αναφέρεται ως Αποθετήριο Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ στο Κέντρο Λογισμικού του Ubuntu, αποτελεί έναν κεντρικό χώρο διανομής λογισμικού στα σχολικά εργαστήρια, παρέχοντας:
 
* Πακέτα εφαρμογών που δεν υπάρχουν καθόλου στο Ubuntu, π.χ. sch-scripts, gPXE, neatx
 
* Εκδόσεις πακέτων που διορθώνουν σφάλματα, π.χ. https://bugs.launchpad.net/bugs/491940
 
* Backports ορισμένων πακέτων που χρειαζόμαστε, είτε από νεότερες εκδόσεις Ubuntu, είτε από το Debian, είτε upstream
 
 
 
Για να προσθέσετε το αποθετήριο στις πηγές σας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
 
 
 
{{Notice|Το αποθετήριο εγκαθίσταται αυτόματα αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή {{Sch-scripts}} (δηλαδή αγνοήστε τα επόμενα βήματα εάν πρόκειται για εγκατάσταση [[Linux/LTSP|εξυπηρετητή ΣΕΠΕΗΥ]]).<br>
 
Αν όμως πρόκειται για τοπική εγκατάσταση (πχ στον Η/Υ στο σπίτι σας), πατήστε {{keypress|Alt}}+{{keypress|F2}} για να εμφανιστεί ο διάλογος εκτέλεσης εντολής, και δώστε την παρακάτω εντολή:
 
{{Terminal|sudo add-apt-repository ppa:ts.sch.gr && sudo apt-get update}}}}
 
 
 
== Αποθετήριο Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού ==
 
Το αποθετήριο αυτό αναφέρεται ως Τεχνική Στήριξη ΣΕΠΕΗΥ στο Κέντρο Λογισμικού του Ubuntu, και περιλαμβάνει αρκετά εκπαιδευτικά λογισμικά για την Α'Βάθμια και Β'Βάθμια εκπαίδευση που έχουν μετατραπεί ώστε να είναι διαθέσιμα σε περιβάλλον Linux μέσω του [{{Server}}/repository Αποθετηρίου Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Λογισμικού]. Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τα λογισμικά, θα πρέπει να προσθέσετε το σχετικό αποθετήριο στις πηγές σας.
 
 
 
{{Notice|Το αποθετήριο εγκαθίσταται αυτόματα αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή {{Sch-scripts}} (δηλαδή αγνοήστε τα επόμενα βήματα εάν πρόκειται για εγκατάσταση [[Linux/LTSP|εξυπηρετητή ΣΕΠΕΗΥ]]).<br>
 
Αν όμως πρόκειται για τοπική εγκατάσταση (πχ στον Η/Υ στο σπίτι σας), πατήστε {{keypress|Alt}}+{{keypress|F2}} για να εμφανιστεί ο διάλογος εκτέλεσης εντολής, και δώστε την παρακάτω εντολή:
 
{{Terminal|sh -c 'cd /tmp &amp;&amp; wget ts.sch.gr/repo/add-repo &amp;&amp; sh add-repo ts.sch.gr/repo'}}}}
 
 
 
{{Hint|Μπορείτε να δοκιμάσετε ορισμένα από τα λογισμικά online (δηλαδή χωρίς να τα εγκαταστήσετε) από τη σελίδα {{Server}}/software.}}
 
 
 
Στη συνέχεια, [[Linux/Εγκατάσταση λογισμικού#Εγκατάσταση λογισμικού|μεταβείτε εδώ]] ώστε να εγκαταστήσετε όποια λογισμικά θέλετε ανάλογα με τη βαθμίδα που σας ενδιαφέρει.
 

Τελευταία αναθεώρηση της 08:37, 11 Αυγούστου 2020

Η εφαρμογή Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) δίνει τις δυνατότητες: