Διαφορά μεταξύ των σελίδων "Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή" και "Linux/sch-scripts/Χρήστες"

< Windows‎ | RDSHServer Client(Διαφορές μεταξύ των σελίδων)
(Εγκατάσταση και ενεργοποίηση)
 
μ
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Επίσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες (per device ή per user) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με αυτόν.
+
Η εφαρμογή {{Sch-scripts}} δίνει τις δυνατότητες:
 
+
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Δημιουργία χρηστών|Δημιουργία χρηστών]]
{{Hint|Η ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.}}
+
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Επεξεργασία χρηστών|Επεξεργασία χρηστών]]
 
+
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Διαγραφή χρηστών|Διαγραφή χρηστών]]
{{Notice|License Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.}}
+
* [[Linux/sch-scripts/Χρήστες/Εκτέλεση εντολών|Εκτέλεση εντολών]]
 
 
Στις παρακάτω ενότητες δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση και την ρύθμιση των παραπάνω υπηρεσιών.
 
 
 
== Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης ==
 
Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση για 120 ήμερες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εγκαθιστώντας μόνο την υπηρεσία]]. Στην συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο άρθρο [[Windows/RDSHServer_Client/Ρύθμιση_σταθμού_εργασίας|"Ρύθμιση σταθμού εργασίας"]] για την σύνδεση των σταθμών εργασίας στον εξυπηρετητή.
 
 
 
== Εγκατάσταση και ενεργοποίηση ==
 
Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
 
# Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εδώ]].
 
# Στην συνέχεια, εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Licensing που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός License Server από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση|εδώ]].
 
# Ενεργοποιήστε το License Server από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Ενεργοποίηση|εδώ]].
 
# Εγκαταστήστε τις άδειες ακολουθώντας τις οδηγίες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs|εδώ]].
 
# Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και τον τύπο αδειών από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Ρύθμιση|εδώ]].
 

Τελευταία αναθεώρηση της 08:37, 11 Αυγούστου 2020

Η εφαρμογή Application-ubuntu-sch-scripts.png Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (sch-scripts) δίνει τις δυνατότητες: