Προσωπικά εργαλεία

Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
< Windows | RDSHServer Client(Διαφορές μεταξύ αναθεωρήσεων)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης)
(Δήλωση των χρηστών της υπηρεσίας)
 
(46 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Επίσης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες (per device ή per user) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με αυτόν.  
+
Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Για να εγκαταστήσετε τις άδειες χρήσης της υπηρεσίας θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server (εάν δεν υπάρχει ήδη) στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες (per device ή per user) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με αυτόν.  
  
 
{{Hint|Η ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.}}
 
{{Hint|Η ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.}}
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 
{{Notice|License Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.}}
 
{{Notice|License Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.}}
  
Στις παρακάτω ενότητες δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση και την ρύθμιση των παραπάνω υπηρεσιών.
+
{{Warning|Εάν δεν διαθέτετε άδειες Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική δοκιμαστικά για 120 ήμερες.
 +
Σε αυτήν την περίπτωση οι σταθμοί εργασίας θα μπορούν να πραγματοποιούν Remote Desktop Connection στον εξυπηρετητή για 120 ήμερες χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση επιπλέον ρόλων. Μετά το πέρας των ημερών οι σταθμοί εργασίας δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν Remote Desktop Connection στον εξυπηρετητή. Για να συνεχίσετε τη χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις απαραίτητες άδειες ακολουθώντας τα βήματα που βρίσκονται στην επόμενη παράγραφο.}}
  
== Εγκατάσταση δοκιμαστικής έκδοσης ==
+
{{Hint|Για να δείτε τις υπολειπόμενες ημέρες δοκιμαστικής χρήσης της υπηρεσίας, ανοίξτε ένα {{Application-windows|παράθυρο γραμμής εντολών}} και αντιγράψτε την εντολή: <br/>{{Terminal|slmgr.vbs -dli}} Στην περιοχή ειδοποιήσεων θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο θα αναγράφονται οι υπολειπόμενες ημέρες.}}
Εάν δεν διαθέτετε άδεια για την ενεργοποίηση ενός License Server και την εγκατάσταση των Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική εγκαθιστώντας την δοκιμαστική έκδοση για 120 ήμερες:
+
* [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|Εγκατάσταση της υπερησίας Remote Desktop Session Host]].
+
Στην συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο άρθρο [[Windows/RDSHServer_Client/Ρύθμιση_σταθμού_εργασίας|''Ρύθμιση σταθμού εργασίας'']] για την σύνδεση των σταθμών εργασίας στον εξυπηρετητή.
+
  
== Εγκατάσταση και ενεργοποίηση ==
+
Στις παρακάτω ενότητες δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραπάνω υπηρεσιών.
Εάν διαθέτετε άδεια τότε πραγματοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
+
 
# Εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host ακολουθώντας τις οδηγίες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Εγκατάσταση|εδώ]].
+
== Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host ==
# Στην συνέχεια, εγκαταστήστε την υπηρεσία Remote Desktop Licensing που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση ενός License Server από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση|εδώ]].
+
Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}}. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:
# Ενεργοποιήστε το License Server από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Ενεργοποίηση|εδώ]].
+
 
# Εγκαταστήστε τις άδειες ακολουθώντας τις οδηγίες [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD CALs/Εγκατάσταση CALs|εδώ]].
+
* Εκκινήστε την εφαρμογή {{Application-windows|Server Manager}} από το μενού {{menu|Start|Administrative Tools}}.
# Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και τον τύπο αδειών από [[Windows/Υπηρεσίες/RDS/RD Session Host/Ρύθμιση|εδώ]].
+
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:00-2016-Server-Manager-Add-rolesAndfeatures.png|350px|right]]
 +
* Επιλέξτε {{Label|Add roles and features}}.
 +
* Επιλέξτε {{Select|2. Add roles and features}}
 +
 
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:01-2016-RDS-select-role.png|350px|right]]
 +
* Στο παράθυρο {{Label|Add roles and features wizard}} επιλέξτε {{Select|Next}} και στη συνέχεια επιλέξτε {{Select|Role-based or Feature-based installation}} και κατόπιν επιλέξτε τον εξυπηρετητή σας αν δεν είναι ήδη επιλεγμένος και επιλέξτε {{Select|Next}}
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:02-2016-RDS-Install Remote Desktop Services.png|350px|right]]
 +
* Τσεκάρετε την επιλογή {{Select|Remote Desktop Services}} και στην συνέχεια κάντε κλικ στο {{Button|Next}} και ξανά {{Button|Next}}, χωρίς δηλαδή να επιλέξετε κάποια Features και τέλος πάλι {{Button|Next}} στο παράθυρο για την εγκατάσταση των Remote Desktop Services.
 +
 
 +
 
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:03-2016-RDS-Select-roles-services.png|350px|right]]
 +
* Στο παράθυρο Add Roles and Features Wizard
 +
** επιλέξτε το {{Select|Remote Desktop Licensing}} και πατήστε {{Button|Add features}} για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
 +
** επιλέξτε το {{Select|Remote Desktop Session Host}} και πατήστε {{Button|Add features}} για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
 +
** επιλέξτε {{Button|Next}} για να προχωρήσει η εγκατάσταση και κατόπιν {{Button|Install}} για να εγκατασταθούν τα roles και τα features που επιλέξατε.
 +
 
 +
{{ImagesClear}}
 +
* Επιλέξτε {{Button|Close}} όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 +
* Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πιθανά να χρειαστεί επανεκκίνηση.
 +
<br><br>
 +
== Παραμετροποίηση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host ==
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:04-2016-RDS-RDSH-Settings.png|350px|right]]  
 +
Στο Λ/Σ Windows Server 2016 δεν υπάρχει ειδικό mmc για τη διαχείριση του RDSH εξυπηρετητή, όπως υπήρχε σε παλιότερες εκδόσεις. Όμως όλη η παραμετροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής {{Application-windows|Local Group Policy Editor}}.
 +
 
 +
* Πληκτρολογήστε {{keypress|Windows Key}}+{{keypress|R}} και κατόπιν την εντολή {{Keypress|gpedit.msc}}
 +
* Πλοηγηθείτε στο μενού {{Menu|Computer Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Remote Desktop Services|Remote Desktop Session Host}}
 +
* Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε
 +
{{ImagesClear}}
 +
 
 +
===Παράδειγμα: Απενεργοποίηση πρωτοκόλλου NLA===
 +
Εάν δεν επιθυμείτε να υπάρχει Network Level Authentication (πρωτόκολλο NLA) τότε:
 +
* Πλοηγηθείτε στο μενού {{Menu|Computer Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Remote Desktop Services}}
 +
* Πλοηγηθείτε {{Menu|Remote Desktop Session Host|Security}}
 +
* Ενεργοποιήστε {{Label|Require use of specific security layer for remote (RDP) connections and select RDP as Security Layer}} {{Select|Enable}}
 +
** Επιλέξτε {{Select|Security Layer: RDP}}
 +
* Απενεργοποιήστε {{Label|Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication policy}} {{Select|Disable}}
 +
 
 +
{{Warning|Το παραπάνω παράδειγμα '''καλό είναι να αποφεύγεται για λόγους ασφάλειας,''' εκτός εάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP που ως απαρχαιωμένο Λ/Σ δεν υποστηρίζουν ασφάλεια κατά την RDP σύνδεση}}{{Clear}}
 +
 
 +
===Παράδειγμα: Επιλογή αδειών χρήσης===
 +
Έστω ότι επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε άδειες χρήσης τύπου User CAL
 +
* Πλοηγηθείτε στο μενού {{Menu|Computer Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Remote Desktop Services|Remote Desktop Session Host}}
 +
* Πλοηγηθείτε {{Menu|Licensing|Set the Remote Desktop licensing mode}}
 +
* Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιήστε το {{Label|Set the Remote Desktop licensing mode}} {{Select|Enabled}}
 +
** Επιλέξτε {{Label|Specify the licensing mode of RD Session Host server}} {{Select|Per User}}
 +
 
 +
{{Hint|Αν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ ενεργοποιήστε Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί χρήστες). <br>Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ενεργοποιείστε Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι διαφορετικοί Η/Υ του ΣΕΠΕΗΥ).}}
 +
<br><br>
 +
 
 +
== Δήλωση των χρηστών της υπηρεσίας ==
 +
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:05-2016-RDS-Users-of-RDSH.png|350px|right]]
 +
Μπορείτε να δηλώσετε τους χρήστες ή τις ομάδες που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετητή διαμέσου της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host, (πχ user01, user02 κ.τ.λ.). Αν δεν επιθυμείτε κάτι πολύ ειδικό (συγκεκριμένοι χρήστες ή συγκεκριμένες ομάδες χρηστών), εισάγετε την ομάδα '''Authenticated Users''' η οποία περιέχει όλους τους χρήστες τους συστήματος ως μέλος της ομάδας '''Remote Desktop Users''' η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση επιφάνειας εργασίας με τον εξυπηρετητή. <br/>
 +
 
 +
* Εκκινήστε την εφαρμογή {{Application-windows|Computer Management}}
 +
* Επιλέξτε {{Select|Τοπικοί χρήστες και ομάδες}}
 +
* Κάντε κλικ στο κουμπί {{Button|Add}}
 +
* Επιλέξτε την ομάδα χρηστών {{Select|Authenticated Users}}
 +
* Πατήστε {{Button|OK}}
 +
 
 +
<br>
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:05-2016-RDS-Users-of-RDSH-2.png|350px|right]]  
 +
Εναλλακτικά:
 +
* Πλοηγηθείτε στο μενού {{Menu|Control Panel|System and Security|System}}
 +
* Επιλέξτε {{Select|Remote Settings}}
 +
* Στην κατηγορία {{Label|Remote Desktop}} πατήστε {{Button|Select Users}}
 +
* Κάντε κλικ στο κουμπί {{Button|Add}}
 +
* Επιλέξτε την ομάδα χρηστών {{Select|Authenticated Users}}
 +
* Πατήστε {{Button|OK}}
 +
<br>
 +
 
 +
{{Notice|Κάθε φορά που δημιουργείτε χρήστες αυτόματα εισάγονται στην ομάδα Authenticated Users και συνεπώς στην ομάδα Remote Desktop Users.}}
 +
 
 +
== Εγκατάσταση των αδειών χρήσης (προαιρετικό βήμα, εάν υπάρχουν) ==
 +
Εάν διαθέτετε άδειες RD CALs τότε θα πρέπει επιπλέον να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
 +
=== Ενεργοποιήστε το License Server και εγκαταστήστε τις άδειες που διαθέτετε ===
 +
Για την ενεργοποίηση του License Server που εγκαταστάθηκε κατά την ενεργοποίηση του ρόλου του RDSH Server ακολουθείτε τα βήματα:
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:06-2016-RDS-License-Server-Enable.png|350px|right]]  
 +
# Από το {{Menu|Start Menu|Windows Administrative Tools|Remote Desktop Licensing Manager}}
 +
# Με δεξί κλικ πάνω στο όνομα του εξυπηρετητή, επιλέξτε {{Select|Activate Server}}
 +
# Πατήστε {{Button|Next}} για να ξεκινήσει ο οδηγός ενεργοποίησης
 +
# Πατήστε {{Button|Next}} για να προχωρήσει ο προεπιλεγμένος τρόπος σύνδεσης
 +
# Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, τα στοιχεία της σχολικής μονάδας ως εταιρίας και την Ελλάδα ως χώρα και πατήστε {{Button|Next}}
 +
# Πατήστε {{Button|Next}} (δεν απαιτείται να συμπληρώσετε τα πεδία της συγκεκριμένης φόρμας) για να προχωρήσει η ενεργοποίηση
 +
# Απο-επιλέξτε {{Select|<big>☐</big> Start Install Licenses Wizard now}} ώστε να μην ξεκινήσει ο οδηγός εγκατάστασης των αδειών χρήσης.
 +
# Πατήστε {{Button|Finish}}
 +
 
 +
=== Εγκαταστήστε τις άδειες που διαθέτετε ===
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:07-2016-RDS-License-Server-Add-CALs.png|350px|right]]  
 +
# Από το {{Menu|Start Menu|Windows Administrative Tools|Remote Desktop Licensing Manager}}
 +
# Κάντε δεξί κλικ στον εξυπηρετητή που είναι πλέον ενεργοποιημένος (Activated) και επιλέξτε {{Select|Install Licenses}}
 +
# Πατήστε {{Button|Next}} για να ξεκινήσει ο οδηγός εγκατάστασης
 +
# Επιλέξτε το είδος του προγράμματος μέσω του οποίου έχετε προμηθευτεί τις άδειες (πχ Open License ή School Agreement) και πατήστε {{Button|Next}}
 +
# Εισάγετε τον κωδικό της άδειας και πατήστε {{Button|Next}}
 +
{{ImagesClear}}
 +
 
 +
 
 +
===Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με τον License Server και τον τύπο αδειών ===
 +
{{ImagesClear}} [[Αρχείο:04-2016-RDS-RDSH-Settings.png|350px|right]]  
 +
Το τελευταίο βήμα είναι η σύνδεση του RDSH Server με τον License Server. Η παραμετροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής {{Application-windows|Local Group Policy Editor}}.
 +
 
 +
* Πληκτρολογήστε {{keypress|Windows Key}}+{{keypress|R}} και κατόπιν την εντολή {{Keypress|gpedit.msc}}
 +
* Πλοηγηθείτε στο μενού {{Menu|Computer Configuration|Administrative Templates|Windows Components|Remote Desktop Services}}
 +
* Πλοηγηθείτε στο μενού {{Menu|Remote Desktop Session Host|Licensing}}
 +
** Ενεργοποιήστε {{Label|Use the specified Remote Desktop license servers}} {{Select|Enabled}}
 +
*** Πληκτρολογήστε το όνομα του εξυπηρετητή {{Label|License servers to use:}} πχ {{Keypress|srv-2lyk-mesol}} και πατήστε {{Button|OK}}
 +
** Ενεργοποιήστε {{Label|Set the Remote Desktop licensing mode}} {{Select|Enabled}}
 +
*** Επιλέξτε τον τύπο άδειας που διαθέτετε, πχ {{Select|Per User}} και πατήστε {{Button|OK}}
 +
 
 +
{{Hint|Αν δεν διαθέτετε άδειες τότε έχετε 120 μέρες για την εκτίμηση της υπηρεσίες. Θα ειδοποιήστε για τον αριθμό των υπολοιπόμενων ημερών καθημερινά.}}

Τελευταία αναθεώρηση της 18:44, 20 Ιανουαρίου 2020

Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Για να εγκαταστήσετε τις άδειες χρήσης της υπηρεσίας θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server (εάν δεν υπάρχει ήδη) στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες (per device ή per user) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με αυτόν.


Info-32.pngΗ ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.


Dialog-information.pngLicense Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.


Dialog-warning.pngΕάν δεν διαθέτετε άδειες Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική δοκιμαστικά για 120 ήμερες. Σε αυτήν την περίπτωση οι σταθμοί εργασίας θα μπορούν να πραγματοποιούν Remote Desktop Connection στον εξυπηρετητή για 120 ήμερες χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση επιπλέον ρόλων. Μετά το πέρας των ημερών οι σταθμοί εργασίας δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν Remote Desktop Connection στον εξυπηρετητή. Για να συνεχίσετε τη χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις απαραίτητες άδειες ακολουθώντας τα βήματα που βρίσκονται στην επόμενη παράγραφο.


Info-32.pngΓια να δείτε τις υπολειπόμενες ημέρες δοκιμαστικής χρήσης της υπηρεσίας, ανοίξτε ένα Application-windows-other.png παράθυρο γραμμής εντολών και αντιγράψτε την εντολή:

Terminal.pngslmgr.vbs -dli

Στην περιοχή ειδοποιήσεων θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο θα αναγράφονται οι υπολειπόμενες ημέρες.

Στις παρακάτω ενότητες δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραπάνω υπηρεσιών.

Περιεχόμενα

[επεξεργασία] Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host

Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager από το μενού  Start  Administrative Tools .
00-2016-Server-Manager-Add-rolesAndfeatures.png
 • Επιλέξτε Tag.png Add roles and features.
 • Επιλέξτε Hand.png 2. Add roles and features


01-2016-RDS-select-role.png
 • Στο παράθυρο Tag.png Add roles and features wizard επιλέξτε Hand.png Next και στη συνέχεια επιλέξτε Hand.png Role-based or Feature-based installation και κατόπιν επιλέξτε τον εξυπηρετητή σας αν δεν είναι ήδη επιλεγμένος και επιλέξτε Hand.png Next
02-2016-RDS-Install Remote Desktop Services.png
 • Τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Remote Desktop Services και στην συνέχεια κάντε κλικ στο Next και ξανά Next, χωρίς δηλαδή να επιλέξετε κάποια Features και τέλος πάλι Next στο παράθυρο για την εγκατάσταση των Remote Desktop Services.


03-2016-RDS-Select-roles-services.png
 • Στο παράθυρο Add Roles and Features Wizard
  • επιλέξτε το Hand.png Remote Desktop Licensing και πατήστε Add features για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
  • επιλέξτε το Hand.png Remote Desktop Session Host και πατήστε Add features για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
  • επιλέξτε Next για να προχωρήσει η εγκατάσταση και κατόπιν Install για να εγκατασταθούν τα roles και τα features που επιλέξατε.
 • Επιλέξτε Close όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πιθανά να χρειαστεί επανεκκίνηση.[επεξεργασία] Παραμετροποίηση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host

04-2016-RDS-RDSH-Settings.png

Στο Λ/Σ Windows Server 2016 δεν υπάρχει ειδικό mmc για τη διαχείριση του RDSH εξυπηρετητή, όπως υπήρχε σε παλιότερες εκδόσεις. Όμως όλη η παραμετροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Application-windows-other.png Local Group Policy Editor.

 • Πληκτρολογήστε Windows Key+R και κατόπιν την εντολή gpedit.msc
 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services  Remote Desktop Session Host 
 • Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε

[επεξεργασία] Παράδειγμα: Απενεργοποίηση πρωτοκόλλου NLA

Εάν δεν επιθυμείτε να υπάρχει Network Level Authentication (πρωτόκολλο NLA) τότε:

 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services 
 • Πλοηγηθείτε  Remote Desktop Session Host  Security 
 • Ενεργοποιήστε Tag.png Require use of specific security layer for remote (RDP) connections and select RDP as Security Layer Hand.png Enable
  • Επιλέξτε Hand.png Security Layer: RDP
 • Απενεργοποιήστε Tag.png Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication policy Hand.png Disable

Dialog-warning.pngΤο παραπάνω παράδειγμα καλό είναι να αποφεύγεται για λόγους ασφάλειας, εκτός εάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP που ως απαρχαιωμένο Λ/Σ δεν υποστηρίζουν ασφάλεια κατά την RDP σύνδεση


[επεξεργασία] Παράδειγμα: Επιλογή αδειών χρήσης

Έστω ότι επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε άδειες χρήσης τύπου User CAL

 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services  Remote Desktop Session Host 
 • Πλοηγηθείτε  Licensing  Set the Remote Desktop licensing mode 
 • Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιήστε το Tag.png Set the Remote Desktop licensing mode Hand.png Enabled
  • Επιλέξτε Tag.png Specify the licensing mode of RD Session Host server Hand.png Per User

Info-32.pngΑν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ ενεργοποιήστε Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί χρήστες).
Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ενεργοποιείστε Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι διαφορετικοί Η/Υ του ΣΕΠΕΗΥ).[επεξεργασία] Δήλωση των χρηστών της υπηρεσίας

05-2016-RDS-Users-of-RDSH.png

Μπορείτε να δηλώσετε τους χρήστες ή τις ομάδες που επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στον εξυπηρετητή διαμέσου της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host, (πχ user01, user02 κ.τ.λ.). Αν δεν επιθυμείτε κάτι πολύ ειδικό (συγκεκριμένοι χρήστες ή συγκεκριμένες ομάδες χρηστών), εισάγετε την ομάδα Authenticated Users η οποία περιέχει όλους τους χρήστες τους συστήματος ως μέλος της ομάδας Remote Desktop Users η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση επιφάνειας εργασίας με τον εξυπηρετητή.

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Application-windows-other.png Computer Management
 • Επιλέξτε Hand.png Τοπικοί χρήστες και ομάδες
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Add
 • Επιλέξτε την ομάδα χρηστών Hand.png Authenticated Users
 • Πατήστε OK


05-2016-RDS-Users-of-RDSH-2.png

Εναλλακτικά:

 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Control Panel  System and Security  System 
 • Επιλέξτε Hand.png Remote Settings
 • Στην κατηγορία Tag.png Remote Desktop πατήστε Select Users
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Add
 • Επιλέξτε την ομάδα χρηστών Hand.png Authenticated Users
 • Πατήστε OKDialog-information.pngΚάθε φορά που δημιουργείτε χρήστες αυτόματα εισάγονται στην ομάδα Authenticated Users και συνεπώς στην ομάδα Remote Desktop Users.

[επεξεργασία] Εγκατάσταση των αδειών χρήσης (προαιρετικό βήμα, εάν υπάρχουν)

Εάν διαθέτετε άδειες RD CALs τότε θα πρέπει επιπλέον να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

[επεξεργασία] Ενεργοποιήστε το License Server και εγκαταστήστε τις άδειες που διαθέτετε

Για την ενεργοποίηση του License Server που εγκαταστάθηκε κατά την ενεργοποίηση του ρόλου του RDSH Server ακολουθείτε τα βήματα:

06-2016-RDS-License-Server-Enable.png
 1. Από το  Start Menu  Windows Administrative Tools  Remote Desktop Licensing Manager 
 2. Με δεξί κλικ πάνω στο όνομα του εξυπηρετητή, επιλέξτε Hand.png Activate Server
 3. Πατήστε Next για να ξεκινήσει ο οδηγός ενεργοποίησης
 4. Πατήστε Next για να προχωρήσει ο προεπιλεγμένος τρόπος σύνδεσης
 5. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, τα στοιχεία της σχολικής μονάδας ως εταιρίας και την Ελλάδα ως χώρα και πατήστε Next
 6. Πατήστε Next (δεν απαιτείται να συμπληρώσετε τα πεδία της συγκεκριμένης φόρμας) για να προχωρήσει η ενεργοποίηση
 7. Απο-επιλέξτε Hand.png  Start Install Licenses Wizard now ώστε να μην ξεκινήσει ο οδηγός εγκατάστασης των αδειών χρήσης.
 8. Πατήστε Finish

[επεξεργασία] Εγκαταστήστε τις άδειες που διαθέτετε

07-2016-RDS-License-Server-Add-CALs.png
 1. Από το  Start Menu  Windows Administrative Tools  Remote Desktop Licensing Manager 
 2. Κάντε δεξί κλικ στον εξυπηρετητή που είναι πλέον ενεργοποιημένος (Activated) και επιλέξτε Hand.png Install Licenses
 3. Πατήστε Next για να ξεκινήσει ο οδηγός εγκατάστασης
 4. Επιλέξτε το είδος του προγράμματος μέσω του οποίου έχετε προμηθευτεί τις άδειες (πχ Open License ή School Agreement) και πατήστε Next
 5. Εισάγετε τον κωδικό της άδειας και πατήστε Next


[επεξεργασία] Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με τον License Server και τον τύπο αδειών

04-2016-RDS-RDSH-Settings.png

Το τελευταίο βήμα είναι η σύνδεση του RDSH Server με τον License Server. Η παραμετροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Application-windows-other.png Local Group Policy Editor.

 • Πληκτρολογήστε Windows Key+R και κατόπιν την εντολή gpedit.msc
 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services 
 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Remote Desktop Session Host  Licensing 
  • Ενεργοποιήστε Tag.png Use the specified Remote Desktop license servers Hand.png Enabled
   • Πληκτρολογήστε το όνομα του εξυπηρετητή Tag.png License servers to use: πχ srv-2lyk-mesol και πατήστε OK
  • Ενεργοποιήστε Tag.png Set the Remote Desktop licensing mode Hand.png Enabled
   • Επιλέξτε τον τύπο άδειας που διαθέτετε, πχ Hand.png Per User και πατήστε OK

Info-32.pngΑν δεν διαθέτετε άδειες τότε έχετε 120 μέρες για την εκτίμηση της υπηρεσίες. Θα ειδοποιήστε για τον αριθμό των υπολοιπόμενων ημερών καθημερινά.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία