Προσωπικά εργαλεία

Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση εξυπηρετητή

Από WIKI Τεχνικής Στήριξης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή σας να λειτουργεί ως Remote Desktop Session Host Server θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ρόλο Remote Desktop Session Host. Για να εγκαταστήσετε τις άδειες χρήσης της υπηρεσίας θα πρέπει να ενεργοποιήσετε έναν License Server (εάν δεν υπάρχει ήδη) στον οποίο θα εγκατασταθούν και θα ενεργοποιηθούν οι άδειες (per device ή per user) και να ενημερώσετε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με αυτόν.


Info-32.pngΗ ρύθμιση ενός εξυπηρετητή ώστε να λειτουργεί ως License Server πραγματοποιείται εγκαθιστώντας τον ρόλο Remote Desktop Licensing.


Dialog-information.pngLicense Server μπορεί να είναι είτε ο ίδιος ο εξυπηρετητής είτε ένας άλλος εντός τοπικού δικτύου.


Dialog-warning.pngΕάν δεν διαθέτετε άδειες Remote Desktop Services Client Access Licenses (RDS CALs) μπορείτε να αξιολογήστε την αρχιτεκτονική δοκιμαστικά για 120 ήμερες. Σε αυτήν την περίπτωση οι σταθμοί εργασίας θα μπορούν να πραγματοποιούν Remote Desktop Connection στον εξυπηρετητή για 120 ήμερες χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση επιπλέον ρόλων. Μετά το πέρας των ημερών οι σταθμοί εργασίας δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν Remote Desktop Connection στον εξυπηρετητή. Για να συνεχίσετε τη χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις απαραίτητες άδειες ακολουθώντας τα βήματα που βρίσκονται στην επόμενη παράγραφο.


Info-32.pngΓια να δείτε τις υπολειπόμενες ημέρες δοκιμαστικής χρήσης της υπηρεσίας, ανοίξτε ένα Application-windows-other.png παράθυρο γραμμής εντολών και αντιγράψτε την εντολή:

Terminal.pngslmgr.vbs -dli

Στην περιοχή ειδοποιήσεων θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο θα αναγράφονται οι υπολειπόμενες ημέρες.

Στις παρακάτω ενότητες δίνονται οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραπάνω υπηρεσιών.

Περιεχόμενα

Ενεργοποίηση του ρόλου RDSH στον εξυπηρετητή

Εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host

Η εγκατάσταση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager. Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία:

 • Εκκινήστε την εφαρμογή Application-windows-other.png Server Manager από το μενού  Start  Administrative Tools .
00-2016-Server-Manager-Add-rolesAndfeatures.png
 • Επιλέξτε Tag.png Add roles and features.
 • Επιλέξτε Hand.png 2. Add roles and features


01-2016-RDS-select-role.png
 • Στο παράθυρο Tag.png Add roles and features wizard επιλέξτε Hand.png Next και στη συνέχεια επιλέξτε Hand.png Role-based or Feature-based installation και κατόπιν επιλέξτε τον εξυπηρετητή σας αν δεν είναι ήδη επιλεγμένος και επιλέξτε Hand.png Next
02-2016-RDS-Install Remote Desktop Services.png
 • Τσεκάρετε την επιλογή Hand.png Remote Desktop Services και στην συνέχεια κάντε κλικ στο Next και ξανά Next, χωρίς δηλαδή να επιλέξετε κάποια Features και τέλος πάλι Next στο παράθυρο για την εγκατάσταση των Remote Desktop Services.


03-2016-RDS-Select-roles-services.png
 • Στο παράθυρο Add Roles and Features Wizard
  • επιλέξτε το Hand.png Remote Desktop Licensing και πατήστε Add features για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
  • επιλέξτε το Hand.png Remote Desktop Session Host και πατήστε Add features για ό,τι προτείνεται αυτόματα.
  • επιλέξτε Next για να προχωρήσει η εγκατάσταση και κατόπιν Install για να εγκατασταθούν τα roles και τα features που επιλέξατε.
 • Επιλέξτε Close όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πιθανά να χρειαστεί επανεκκίνηση.

Παραμετροποίηση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host

04-2016-RDS-RDSH-Settings.png

Στο Λ/Σ Windows Server 2016 δεν υπάρχει ειδικό mmc για τη διαχείριση του RDSH εξυπηρετητή, όπως υπήρχε σε παλιότερες εκδόσεις. Όμως όλη η παραμετροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Application-windows-other.png Local Group Policy Editor.

 • Πληκτρολογήστε Windows Key+R και κατόπιν την εντολή gpedit.msc
 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services  Remote Desktop Session Host 
 • Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε

Παράδειγμα: Απενεργοποίηση πρωτοκόλλου NLA

Εάν δεν επιθυμείτε να υπάρχει Network Level Authentication (πρωτόκολλο NLA) τότε:

 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services 
 • Πλοηγηθείτε  Remote Desktop Session Host  Security 
 • Ενεργοποιήστε Tag.png Require use of specific security layer for remote (RDP) connections and select RDP as Security Layer Hand.png Enable
  • Επιλέξτε Hand.png Security Layer: RDP
 • Απενεργοποιήστε Tag.png Require user authentication for remote connections by using Network Level Authentication policy Hand.png Disable

Dialog-warning.pngΤο παραπάνω παράδειγμα καλό είναι να αποφεύγεται για λόγους ασφάλειας, εκτός εάν οι σταθμοί εργασίας που θα συνδεθούν στο Remote Desktop Session Host Server τρέχουν Windows XP που ως απαρχαιωμένο Λ/Σ δεν υποστηρίζουν ασφάλεια κατά την RDP σύνδεση


Παράδειγμα: Επιλογή αδειών χρήσης

Έστω ότι επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε άδειες χρήσης τύπου User CAL

 • Πλοηγηθείτε στο μενού  Computer Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Remote Desktop Services  Remote Desktop Session Host 
 • Πλοηγηθείτε  Licensing  Set the Remote Desktop licensing mode 
 • Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιήστε το Tag.png Set the Remote Desktop licensing mode Hand.png Enabled
  • Επιλέξτε Tag.png Specify the licensing mode of RD Session Host server Hand.png Per User

Info-32.pngΑν χρησιμοποιείτε μόνο κοινόχρηστους λογαριασμούς πχ user01, user02 κ.τ.λ ενεργοποιήστε Per User. (Θέλετε τόσες άδειες όσες οι διαφορετικοί χρήστες).
Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς λογαριασμούς ενεργοποιείστε Per Device. (Θέλετε τόσες άδειες όσοι και οι διαφορετικοί Η/Υ του ΣΕΠΕΗΥ).

Δήλωση των χρηστών της υπηρεσίας

 1. Δηλώστε τους χρήστες της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host

Εάν διαθέτετε άδειες RD CALs τότε θα πρέπει επιπλέον να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενεργοποιήστε το License Server και εγκαταστήστε τις άδειες που διαθέτετε.
 2. Εγκαταστήστε τις άδειες που διαθέτετε.
 3. Ενημερώστε την υπηρεσία Remote Desktop Session Host με το License Server και τον τύπο αδειών.

Info-32.pngΑν δεν διαθέτετε άδειες τότε έχετε 120 μέρες για την εκτίμηση της υπηρεσίες. Θα ειδοποιήστε για τον αριθμό των υπολοιπόμενων ημερών καθημερινά.


Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλεία