Διαφορά μεταξύ των σελίδων "Windows/RDSHServer Client/Ρύθμιση σταθμού εργασίας" και "Linux/LTSP/FAQ"

< Windows‎ | RDSHServer Client(Διαφορές μεταξύ των σελίδων)
 
(Εγκατέστησα μια εφαρμογή μέσω wine αλλά δεν εμφανίζεται στους σταθμούς εργασίας)
 
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
==MS Windows==
+
Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα (Frequently Asked Questions):
Εάν οι σταθμοί εργασίας διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, για να συνδεθείτε στον RD Session Host Server:
 
* Ανοίξτε την εφαρμογή {{Application-windows|Σύνδεση Απομακρυσμένης Επιφάνειας εργασίας}} ή αλλιώς {{Application-windows|Remote Desktop Connection}} από το μενού {{menu|Έναρξη|Όλα τα προγράμματα|Βοηθήματα.}} <br/>{{Hint|Εάν το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 2000 θα πρέπει να μεταφορτώσετε το RDP Client 5.1 που είναι διαθέσιμο στο Κέντρο λογισμικού της Microsoft.}}
 
* Εφόσον έχει ανοίξει το παράθυρο της εφαρμογής πληκτρολογείστε την IP διεύθυνση του εξυπηρετητή και επιλέξτε {{Button|Σύνδεση}}.
 
* Τέλος, σας εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας του εξυπηρετητή ζητώντας να δώσετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης.
 
 
{{Notice|Εάν κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας Remote Desktop Session Host στον διάλογο "Specify Authentication Method for Remote Desktop Session Host" έχετε επιλέξει "Do not require Network Level Authentication" τότε η σύνδεση στον εξυπηρετητή θα μπορεί να επιτευχθεί και από RDP Client έκδοσης 6.1 και άνω το οποίο είναι διαθέσιμο σε λειτουργικό σύστημα Windows XP.}}
 
  
==Ubuntu==
+
==Ο πίνακας εφαρμογών (mate-panel) δεν εμφανίζεται σε κάποιους fat clients==
Εάν οι σταθμοί εργασίας διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Ubuntu μπορείτε να συνδεθείτε στον εξυπηρετητή χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές:
+
Επιλέξτε τους προβληματικούς clients από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και γράψτε:
* {{Application-linux|remmina}},
 
* {{Application-linux|freerdp-x11}}.
 
  
Η εφαρμογή Remmina είναι προ-εγκατεστημένη στο Ubuntu και μπορείτε να τη βρείτε στο Gnome μενού {{menu|Εφαρμογές|Διαδίκτυο}} με όνομα {{Application-linux|Διακομιστής απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Remmina}}. Εναλλακτικά μπορείτε εγκαταστήστε την εφαρμογή {{Application-linux|[apt://freerdp-x11 FreeRDP]}} για να συνδεθείτε στον εξυπηρετητή. Στην συνέχεια, για να συνδεθείτε σε έναν εξυπηρετητή ανοίξτε ένα τερματικό (πατώντας {{Keypress|Alt}}+{{Keypress|Ctrl}}+{{Keypress|T}}) και δώστε την παρακάτω εντολή:
+
{{Terminal|/usr/share/sch-scripts/reset-panel}}
  
{{Terminal| xfreerdp -f --plugin rdpsnd --gdi sw --no-nla <IP διεύθυνση του εξυπηρετητή>}}
+
Περισσότερες πληροφορίες [http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=7125.msg84022#msg84022 εδώ].
 +
 
 +
==Επαναφορά εικόνας του παρασκηνίου της επιφάνειας εργασίας (background) ενός χρήστη==
 +
Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και γράψτε:
 +
{{Terminal|gsettings reset-recursively org.mate.background}}
 +
 
 +
==Αλλαγή του θέματος (theme) ενός χρήστη==
 +
Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο {{menu|Εκτέλεση εντολής}}, και δώστε τις εντολές:
 +
{{Terminal|gsettings reset-recursively org.mate.interface}}
 +
gsettings reset org.gnome.desktop.wm.preferences theme
 +
 
 +
==Διαθέτω έναν εξυπηρετητή και δύο εργαστήρια. Πώς τρέχω τον "Επόπτη";==
 +
Μπορείτε να διαβάσετε το [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_Εργαστήρια/Ένας_εξυπηρετητής|σχετικό άρθρο]].
 +
 
 +
==Διαθέτω δύο εξυπηρετητές και δύο εργαστήρια (στο ίδιο υποδίκτυο). Πώς διαχωρίζω τα εργαστήρια;==
 +
Μπορείτε να διαβάσετε το [[Linux/LTSP/Προχωρημένα/Πολλά_εργαστήρια/Δύο_εξυπηρετητές|σχετικό άρθρο]].
 +
 
 +
==Πώς βλέπω σε τι ταχύτητα δικτύου έχει "κλειδώσει" η κάρτα δικτύου του εξυπηρετητή;==
 +
Από το mate-panel κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δικτύου και επιλέγοντας {{Select|Πληροφορίες σύνδεσης}}
 +
<!--nowiki>Από το τερματικό δώστε την εντολή:
 +
{{Terminal|sudo ethtool eth0 <nowiki>|grep Speed</nowiki>}}</nowiki-->
 +
 
 +
==Ξέχασα τον κωδικό του administrator. Τι κάνω;==
 +
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο https://help.ubuntu.com/community/LiveCdRecovery#Lost_Password
 +
 
 +
==Δεν μπορώ να εκτελέσω εφαρμογές .exe με διπλό κλικ==
 +
Το διπλό κλικ ή δεξί κλικ σε .exe και "Άνοιγμα με το wine" είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογής για [https://salsa.debian.org/wine-team/wine/raw/master/debian/README.debian λόγους ασφαλείας]. Για να το ενεργοποιήσετε, δώστε τις παρακάτω εντολές και κάντε αποσύνδεση/επανασύνδεση. Εάν χρησιμοποιείτε LTSP μην παραλείψετε να κάνετε δημοσίευση εικονικού δίσκου:
 +
 
 +
{{Terminal|
 +
sudo cp /usr/share/doc/wine-stable/examples/wine.desktop /usr/share/applications/
 +
sudo update-desktop-database}}
 +
 
 +
==Εγκατέστησα μια εφαρμογή μέσω wine αλλά δεν εμφανίζεται στους σταθμούς εργασίας==
 +
Η εγκατάσταση των εφαρμογών wine γίνονται στον προσωπικό φάκελο του χρήστη που τις εκτελεί, για παράδειγμα στο /home/administrator/.wine. Δεν είναι διαθέσιμες για τους υπόλοιπους χρήστες παρά μόνο εάν ο κάθε χρήστης κάνει ξεχωριστά την διαδικασία εγκατάστασης (setup.exe) μόνος του.
 +
 
 +
Η διαδικασία δημοσίευσης εικονικού δίσκου αφορά τις εφαρμογές Linux που μπαίνουν στο /usr, όχι τις εφαρμογές wine που μπαίνουν στο /home/username, και έτσι δεν σχετίζεται καθόλου με την εγκατάσταση εφαρμογών wine.
 +
 
 +
Εάν θέλετε να αποφύγετε την εγκατάσταση των εφαρμογών wine για κάθε χρήστη ξεχωριστά, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εικονική μηχανή MS-Windows στον Ubuntu LTSP server. Οδηγίες στο [[Linux/Προχωρημένα/Windows]].
 +
 
 +
Στην ειδική περίπτωση που (1) η εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε αφορά και άλλα σχολεία, (2) επιτρέπεται η αναδιανομή της, και (3) μπορεί να τρέξει με απλή αντιγραφή, σαν "portable app", τότε μπορείτε να ζητήσετε το πακετάρισμά της από την υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ ώστε να είναι διαθέσιμη από το κέντρο λογισμικού για όλα τα σχολεία.
 +
 
 +
==Έχω dual boot (ubuntu & windows) και το ρολόι έχει απόκλιση 2 ή 3 ωρών μεταξύ τους==
 +
Προτείνετε να ρυθμίσετε το ρολόι των Windows σε UTC, ακολουθώντας τις οδηγίες [https://wiki.archlinux.org/index.php/System_time#UTC_in_Windows αυτής της σελίδας].

Αναθεώρηση της 17:12, 29 Ιουνίου 2020

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα (Frequently Asked Questions):

Ο πίνακας εφαρμογών (mate-panel) δεν εμφανίζεται σε κάποιους fat clients

Επιλέξτε τους προβληματικούς clients από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο  Εκτέλεση εντολής , και γράψτε:


Terminal.png/usr/share/sch-scripts/reset-panel


Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επαναφορά εικόνας του παρασκηνίου της επιφάνειας εργασίας (background) ενός χρήστη

Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο  Εκτέλεση εντολής , και γράψτε:


Terminal.pnggsettings reset-recursively org.mate.background


Αλλαγή του θέματος (theme) ενός χρήστη

Από τον Επόπτη, πατήστε το εικονίδιο  Εκτέλεση εντολής , και δώστε τις εντολές:


Terminal.pnggsettings reset-recursively org.mate.interface


gsettings reset org.gnome.desktop.wm.preferences theme

Διαθέτω έναν εξυπηρετητή και δύο εργαστήρια. Πώς τρέχω τον "Επόπτη";

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο.

Διαθέτω δύο εξυπηρετητές και δύο εργαστήρια (στο ίδιο υποδίκτυο). Πώς διαχωρίζω τα εργαστήρια;

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο.

Πώς βλέπω σε τι ταχύτητα δικτύου έχει "κλειδώσει" η κάρτα δικτύου του εξυπηρετητή;

Από το mate-panel κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δικτύου και επιλέγοντας Hand.png Πληροφορίες σύνδεσης

Ξέχασα τον κωδικό του administrator. Τι κάνω;

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο https://help.ubuntu.com/community/LiveCdRecovery#Lost_Password

Δεν μπορώ να εκτελέσω εφαρμογές .exe με διπλό κλικ

Το διπλό κλικ ή δεξί κλικ σε .exe και "Άνοιγμα με το wine" είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογής για λόγους ασφαλείας. Για να το ενεργοποιήσετε, δώστε τις παρακάτω εντολές και κάντε αποσύνδεση/επανασύνδεση. Εάν χρησιμοποιείτε LTSP μην παραλείψετε να κάνετε δημοσίευση εικονικού δίσκου:


Terminal.png

sudo cp /usr/share/doc/wine-stable/examples/wine.desktop /usr/share/applications/

sudo update-desktop-database


Εγκατέστησα μια εφαρμογή μέσω wine αλλά δεν εμφανίζεται στους σταθμούς εργασίας

Η εγκατάσταση των εφαρμογών wine γίνονται στον προσωπικό φάκελο του χρήστη που τις εκτελεί, για παράδειγμα στο /home/administrator/.wine. Δεν είναι διαθέσιμες για τους υπόλοιπους χρήστες παρά μόνο εάν ο κάθε χρήστης κάνει ξεχωριστά την διαδικασία εγκατάστασης (setup.exe) μόνος του.

Η διαδικασία δημοσίευσης εικονικού δίσκου αφορά τις εφαρμογές Linux που μπαίνουν στο /usr, όχι τις εφαρμογές wine που μπαίνουν στο /home/username, και έτσι δεν σχετίζεται καθόλου με την εγκατάσταση εφαρμογών wine.

Εάν θέλετε να αποφύγετε την εγκατάσταση των εφαρμογών wine για κάθε χρήστη ξεχωριστά, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εικονική μηχανή MS-Windows στον Ubuntu LTSP server. Οδηγίες στο Linux/Προχωρημένα/Windows.

Στην ειδική περίπτωση που (1) η εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε αφορά και άλλα σχολεία, (2) επιτρέπεται η αναδιανομή της, και (3) μπορεί να τρέξει με απλή αντιγραφή, σαν "portable app", τότε μπορείτε να ζητήσετε το πακετάρισμά της από την υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ ώστε να είναι διαθέσιμη από το κέντρο λογισμικού για όλα τα σχολεία.

Έχω dual boot (ubuntu & windows) και το ρολόι έχει απόκλιση 2 ή 3 ωρών μεταξύ τους

Προτείνετε να ρυθμίσετε το ρολόι των Windows σε UTC, ακολουθώντας τις οδηγίες αυτής της σελίδας.