Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Server Client/Περιφερειακές συσκευές"

Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Υπό κατασκευή
+
{{:Windows/Περιφερειακές συσκευές}}

Αναθεώρηση της 22:36, 27 Φεβρουαρίου 2014

Στον περιβάλλον του ΣΕΠΕΗΥ συνήθως υπάρχουν οι ακόλουθες περιφερειακές συσκευές: