Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Windows/Server Client/Χρήση"

 
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
 
*Στη σελίδα [https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-firewall/planning-gpo-deployment Planning GPO Deployment] θα βρείτε οδηγίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Group Policies.
 
*Στη σελίδα [https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-firewall/planning-gpo-deployment Planning GPO Deployment] θα βρείτε οδηγίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Group Policies.
 
*Στη σελίδα [https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-desktop-optimization-pack/agpm/step-by-step-guide-for-microsoft-advanced-group-policy-management-40 Step-by-Step Guide for Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0] θα βρείτε προχωρημένες τεχνικές για τη διαχείριση των πολιτικών
 
*Στη σελίδα [https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-desktop-optimization-pack/agpm/step-by-step-guide-for-microsoft-advanced-group-policy-management-40 Step-by-Step Guide for Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0] θα βρείτε προχωρημένες τεχνικές για τη διαχείριση των πολιτικών
*Στο εγχειρίδιο [http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8781 TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows] θα βρείτε τον αναλυτικό τρόπο λειτουργίας του Windows Server 2008/2012 ως προς τα TCP/IP δίκτυα και πιο συγκεκριμένα θέματα σχετικά με εργαλεία ελέγχου λειτουργίας του δικτύου, τη διευθυνσιοδότηση, Name Resolution - DNS κλπ.
+
*Στο εγχειρίδιο [http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8781 TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows] θα βρείτε τον αναλυτικό τρόπο λειτουργίας του Windows Server 2008 ως προς τα TCP/IP δίκτυα και πιο συγκεκριμένα θέματα σχετικά με εργαλεία ελέγχου λειτουργίας του δικτύου, τη διευθυνσιοδότηση, Name Resolution - DNS κλπ.

Τελευταία αναθεώρηση της 20:53, 15 Ιανουαρίου 2019

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες και οδηγίες για τη διαχείριση Active Directory Domain Services με Windows Server 2008/2012/2016:

  • Στη σελίδα AD DS Getting Started θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη φιλοσοφία του Active Directory, την εγκατάσταση και παραμετροποίησή του, τα εργαλεία διαχείρισής του, για το Network Time Protocol κτλ.
  • Στη σελίδα Planning GPO Deployment θα βρείτε οδηγίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Group Policies.
  • Στη σελίδα Step-by-Step Guide for Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 θα βρείτε προχωρημένες τεχνικές για τη διαχείριση των πολιτικών
  • Στο εγχειρίδιο TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows θα βρείτε τον αναλυτικό τρόπο λειτουργίας του Windows Server 2008 ως προς τα TCP/IP δίκτυα και πιο συγκεκριμένα θέματα σχετικά με εργαλεία ελέγχου λειτουργίας του δικτύου, τη διευθυνσιοδότηση, Name Resolution - DNS κλπ.