Έχει λήξει η ισχύς του προγράμματος προστασίας από ιούς. Πώς θα προστατέψω τον υπολογιστικό εξοπλισμό του εργαστηρίου;
  • Ο σωστός τρόπος είναι να ανανεώσετε την άδεια ισχύος του προγράμματος προστασίας από τους ιούς! Όπως άλλωστε ορίζει και κανονισμός λειτουργίας του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., ο υπεύθυνος του εργαστηρίου ελέγχει την ισχύ των αδειών χρήσης και ενεργεί κατάλληλα για την ανανέωση αυτών, όπου απαιτείται.

  • Αρκετές φορές παρατηρείται η εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας από ιούς που οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν από τους δικτυακούς τόπους αρκετών κατασκευαστών. Στις περισσότερες αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις όμως, πρόκειται για προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από οικιακούς χρήστες και όχι εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή οντότητες, όπως είναι τα σχολεία. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους όρους χρήσης των προγραμμάτων που εγκαθίστανται στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής.


Αναζητήστε στη Βιβλιοθήκη οδηγίες εγκατάστασης προγραμμάτων προστασίας από ιούς που δεν έχουν κόστος
(πιθανά κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχατε στην προηγούμενη εφαρμογή να μην υπάρχουν ή να υλοποιούνται διαφορετικά).

 

 

Πώς διαπιστώνω πως το πρόγραμμα προστασίας από τους ιούς λειτουργεί σωστά, δηλαδή (α) ενημερώνεται αυτόματα με τις υπογραφές νέων ιών και (β) ελέγχει όλα τα αρχεία κατά το άνοιγμά τους;

  • Ελέγξτε την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ενημέρωσης με υπογραφές νέων ιών. Τα περισσότερα προγράμματα έχουν κάθε φορά ενημερώσεις της προηγούμενης ημέρας. Αν η ενημέρωση είναι παλιότερη για περισσότερες ημέρες τότε δοκιμάστε σε ένα υπολογιστή να κατεβάσετε χειροκίνητα τις ενημερώσεις, ώστε να διαπιστώσετε εάν υπάρχει κάποια περισσότερο πρόσφατη από την υπάρχουσα.
  • Επιπλέον διαπιστώστε αν το πρόγραμμα ελέγχει όλα τα αρχεία κατά το άνοιγμά τους (on access scan), μέσω της σελίδας των στατιστικών, που καταγράφει τους ελέγχους αρχείων που το πρόγραμμα έχει πραγματοποιήσει. Ο αριθμός των ηλεγμένων αρχείων αυξάνει με το πέρασμα του χρόνου, καθώς τα σύγχρονα ΛΣ προσπελαύνουν αρχεία, χωρίς ο χρήστης να ζητήσει κάτι τέτοιο. Ο συγκεκριμένος αριθμός φυσικά αυξάνει με μεγαλύτερο ρυθμό, όταν ο χρήστης ανοίγει αρχεία.

 

 

Πρέπει να εγκαταστήσω λογισμικό προστασίας από ιούς στο ΣΕΠΕΗΥ. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να υποστηρίζει, ώστε να είναι αποτελεσματική η προστασία που παρέχει;

  • Το λογισμικό προστασίας από ιούς πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα με νέα στοιχεία ανίχνευσης ιών και με νέες μηχανές ανίχνευσης ιών.
  • Η ανίχνευση για ιούς πρέπει να πραγματοποιείται τόσο κατ’ απαίτηση του χρήστη σε επιλεγμένα σημεία ή στο σύνολο του συστήματος όσο και σε πραγματικό χρόνο, κατά την πρόσβαση δηλαδή του χρήστη σε αρχεία του σταθμού του.
  • Επιπλέον καλό είναι να εγκαθίσταται λογισμικό με δυνατότητα διαχείρισής του για το σύνολο του ΣΕΠΕΗΥ από τον εξυπηρετητή. Αυτό παρέχει τα οφέλη, πως από ένα μόνο σημείο (τον εξυπηρετητή) κατεβαίνουν οι ενημερώσεις μία φορά και μοιράζονται στους σταθμούς εργασίας, ορίζονται οι ρυθμίσεις λειτουργίας του λογισμικού στους σταθμούς και παρακολουθείται η κατάσταση λειτουργίας του λογισμικού.

 

 

Κατέβασα μία ελεύθερη εφαρμογή από το Διαδίκτυο. Παρόλο που το πρόγραμμα προστασίας από ιούς που έχω εγκατεστημένο δεν ανίχνευσε κάποιον ιό, πώς μπορώ να επιβεβαιώσω πως η εγκατάσταση/εκτέλεση της εφαρμογής δε θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του υπολογιστή μου;

  • Μία μέθοδος είναι να αξιοποιήσετε έναν online antivirus scanner, από αυτούς που αρκετές εταιρείες διαθέτουν στις διαδικτυακές τους σελίδες. Για να μην είναι χρονοβόρα η διαδικασία, επιλέξτε scanners που δεν ελέγχουν μόνο το σύνολο του συστήματος, αλλά μπορούν να περιορίζουν τον έλεγχο σε επιλεγμένα σημεία του (δηλαδή στο φάκελο που έχετε κατεβάσει την ελεύθερη εφαρμογή).

  • Μία άλλη μέθοδος είναι να ανεβάσετε το αρχείο στο δικτυακό τόπο Virustotal, στον οποίο πραγματοποιείται έλεγχος του αρχείου από ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων προστασίας από ιούς. Αν αρκετά προγράμματα ανιχνεύσουν ευπάθεια, τότε καλό είναι να είστε επιφυλακτικοί με τη χρήση της εφαρμογής. Αν ελάχιστα μόνο προγράμματα ανιχνεύσουν ευπάθεια είναι πιθανό το αρχείο να είναι καθαρό.

 

 

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 14:06 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 19:45