Κανένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς δεν ανιχνεύει όλες τις ευπάθειες. Πώς μπορώ να διαπιστώσω ότι τα συστήματά μου δεν έχουν ευπάθειες που δεν ανιχνεύονται από το εγκατεστημένο πρόγραμμα προστασίας;
  • Αρκετές εταιρείες λογισμικού προστασίας από ιούς παρέχουν τη δυνατότητα να εκτελέσει ο οποιοσδήποτε μέσα από τη διαδικτυακή τους σελίδα έλεγχο ενός συστήματος για ευπάθειες. Η λειτουργία δεν πραγματοποιείται με την εγκατάσταση αυτοτελούς προγράμματος, αλλά με την προσθήκη και εκτέλεση πρόσθετων λειτουργιών (addons, ActiveX controls) σε web browsers.

    Ενδεικτικές τέτοιες σελίδες βρίσκονται στους Συνδέσμους Online Scanners.

Η αναφερόμενη δυνατότητα είναι αποκλειστικά επικουρική για την προστασία του ΣΕΠΕΗΥ, που πρέπει να έχει εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς.

 

 

Ένα σύστημα έχει προσβληθεί από ιό και δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή του ούτε από το πρόγραμμα προστασίας ούτε από κάποιον online scanner. Πώς μπορώ να τον απομακρύνω ή έστω να ανακτήσω τα αρχεία μου;

Στην περίπτωση που κάποιο σύστημα του ΣΕΠΕΗΥ δεν μπορεί:

  • να αντιμετωπίσει κάποιον ιό ούτε με το εγκατεστημένο πρόγραμμα ούτε με κάποιον on-line virus scanner ή ακόμα
  • δεν μπορεί καν να κάνει εκκίνηση του λειτουργικού του συστήματος λόγω προσβολής από κάποιον ιό, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα της κατηγορίας Antivirus Rescue Disk.

    Τα προγράμματα αυτά φορτώνονται σε ένα CD ή USB, από το οποίο στη συνέχεια εκκινεί ο υπολογιστής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης των αρχείων του χρήστη και επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος και προσπάθεια απομάκρυνσης των ιών, χωρίς αυτοί να έχουν ενεργοποιηθεί από το Λειτουργικό Σύστημα του σκληρού δίσκου.

Ενδεικτικές τέτοιες σελίδες βρίσκονται στους Συνδέσμους Antivirus Rescue Disk.

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 14:06 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 19:45