Θέλω να δοκιμάσω ένα νέο ΛΣ, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής για το σκοπό αυτό. Τι μπορώ να κάνω;

 

Σε έναν υπολογιστή με αρκετό ελεύθερο χώρο στο δίσκο μπορούμε να εγκαταστήσουμε το δωρεάν λογισμικό VMware Server (http://www.vmware.com). Με αυτό μπορούμε να εγκαταστήσουμε σε μία περιοχή του δίσκου έναν ιδεατό υπολογιστή με το ΛΣ που θέλουμε να δοκιμάσουμε (π.χ. Ubuntu).

Ο υπολογιστής τότε θα τρέχει το ΛΣ που έχει ήδη εγκατεστημένο (π.χ. Windows XP) και το Ubuntu, ενώ το λογισμικό VMware Server θα φροντίζει για το διαμοιρασμό των πόρων μεταξύ των δύο ΛΣ. Όποτε χρειαστεί μπορώ είτε να μεταφέρω τον ιδεατό υπολογιστή σε άλλο σύστημα είτε και να τον σβήσω, αντιγράφοντας ή διαγράφοντας αντίστοιχα τους ιδεατούς δίσκους  (που αποτελούν αρχεία στο βασικό σύστημα) και τα βοηθητικά αρχεία του.

 

Ο εξοπλισμός του ΣΕΠΕΗΥ είναι πολύ παλιός και δε μπορώ να τον αξιοποιήσω στο μάθημα. Τι πρέπει να κάνω;

 

Για εξοπλισμό που αντιμετωπίζει προβλήματα στο υλικό του και για τον οποίο δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, μπορώ να αξιοποιήσω ορισμένους από τους παλιούς υπολογιστές ως ανταλλακτικά για να επιδιορθώσω ή και να αναβαθμίσω υπολογιστές αντίστοιχης τεχνολογίας του ΣΕΠΕΗΥ.

Για εξοπλισμό που αντιμετωπίζει προβλήματα απόδοσης που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με αναβάθμιση του υλικού, μπορώ να δοκιμάσω την εγκατάσταση του μοντέλου thin clients, με την προμήθεια μόνο ενός εξυπηρετητή, σύμφωνα με τις οδηγίες: Οδηγίες εγκατάστασης ubuntu 18.04. Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάστε την πιο πρόσφατη λύση του Ubuntu LTSP στο https://ts.sch.gr/wiki/linux/ltsp.

Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με καμία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τότε πρέπει να αποσυρθεί από το ΣΕΠΕΗΥ. Στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του υπολογιστικού εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για το περιβάλλον, οπότε αυτός επιβάλλεται να αποσύρεται για ανακύκλωση και όχι για τα οικιακά απορρίμματα.

Συμβουλευτείτε το δικτυακό τόπο http://www.electrocycle.gr/, για να βρείτε το δημοτικό σημείο συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, στο οποίο θα αποστείλετε τον απαξιωμένο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση.

 

Πώς προστατεύονται οι χρήστες του ΣΕΠΕΗΥ από τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας;

 

Στην ηλεκτρολογική υποδομή του ΣΕΠΕΗΥ πρέπει να είναι εγκατεστημένο ρελέ διαρροής ρεύματος. Πρόκειται για συσκευή που εγκαθίσταται στον ηλεκτρολογικό πίνακα και όταν ανιχνεύει μικρές διαρροές ρεύματος (στα επίπεδα του ρεύματος που διαπερνά το σώμα σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας) διακόπτει άμεσα την παροχή σε όλο τον πίνακα.

Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις τοποθετείται ρελέ διαρροής ρεύματος, αλλά σε παλαιότερες είναι πιθανό να μην έχει τοποθετηθεί. Στην τελευταία περίπτωση, αναβαθμίστε άμεσα την υποδομή του ΣΕΠΕΗΥ με την τοποθέτηση ρελέ διαρροής ρεύματος.

Αν δεν είστε σίγουροι για την προστασία που προσφέρει η ηλεκτρολογική υποδομή του ΣΕΠΕΗΥ στους χρήστες του, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.

Παρόλη την προστασία που το ρελέ διαρροής παρέχει, οι χρήστες πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση προσεκτικοί με τις παροχές ρεύματος, π.χ. να μη φέρουν νερό ή αναψυκτικά στο ΣΕΠΕΗΥ.

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 14:12 Τελευταία ενημέρωση : Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 19:01