Πρέπει να επανεγκαταστήσω κάποιο σταθμό εργασίας, αλλά δεν υπάρχουν οι άδειες χρήσης, που περιέχουν τους απαραίτητους κωδικούς εγκατάστασης.

 

Η φύλαξη των αδειών χρήσης του εργαστηρίου αποτελεί υποχρέωση του Υπευθύνου του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Στην περίπτωση που για κάποιο έκτακτο λόγο οι άδειες έχουν χαθεί, προσπαθήστε να λάβετε αντίγραφά τους με τη βοήθεια του προμηθευτή/κατασκευαστή και των απαραίτητων αποδεικτικών προμήθειας.

Αν η προσπάθειά σας δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα τότε προσπαθήστε να ανακτήσετε τους κωδικούς των προγραμμάτων του υπολογιστή, πριν την επανεγκατάστασή του, με τη χρήση κατάλληλων και ελεύθερων προς χρήση προγραμμάτων. Ενδεικτικά για την ανάκτηση χαμένων κωδικών διαφόρων εκδόσεων των Microsoft Windows και του Microsoft Office μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ελεύθερες προς χρήση (freeware) εφαρμογές Magical Jelly Bean Keyfinder ή ProduKey.

 

Ο υπολογιστής καθυστερεί πολύ. Πώς μπορώ να βελτιώσω την απόδοσή του;

 

Δοκιμάστε τα προτεινόμενα μέτρα με την ακόλουθη σειρά:

1. Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που δεν απαιτούνται για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του εργαστηρίου από τους χρήστες του.
2. Ελευθερώστε χώρο στους δίσκους του συστήματος με την εφαρμογή Disk Cleanup.
3. Αντιμετωπίστε τον κατακερματισμό του χώρου του δίσκου με την εφαρμογή Disk Defragmenter.
4. Ελέγξτε και αντιμετωπίστε τα πιθανά προβλήματα των δίσκων του συστήματος με την εφαρμογή Check Disk. Η ύπαρξη αυτών των προβλημάτων εκτός από την αξιόπιστη λειτουργία, έχουν ως συνέπεια και τη μειωμένη απόδοση του συστήματος. (Η λειτουργία ενεργοποιείται με δεξί κουμπί του ποντικιού στο σκληρό δίσκο και επιλέγουμε “Properties”, καρτέλα “Tools” και ενεργοποιούμε τη λειτουργία “Check Now”. Ενεργοποιούμε τη ρύθμιση “Scan for and attempt recovery of bad sectors” και ξεκινούμε τη διαδικασία). Στην περίπτωση που ο δίσκος περιέχει bad sectors η εφαρμογή θα προσπαθήσει να τα διορθώσει όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση “Automatically fix file system errors”.
5. Εξετάστε ως πιθανή αιτία της μειωμένης απόδοσης την ύπαρξη κάποιου ιού ή άλλης κακόβουλης ευπάθειας. Πραγματοποιήστε έναν πλήρη έλεγχο του συστήματός σας για ιούς και άλλες ευπάθειες με το πρόγραμμα antivirus, antispyware που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
6. Σε συστήματα ηλικίας περίπου δύο-τριών ετών και άνω, είναι πιθανόν να έχουν εγκατασταθεί προγράμματα με αυξημένες απαιτήσεις συστήματος, οπότε εγκαταστήστε περισσότερη μνήμη RAM.
7. Σε συστήματα ηλικίας περίπου τριών-τεσσάρων ετών και άνω αντικαταστήστε τους σκληρούς δίσκους με νέους, που έχουν αυξημένες ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων.
8. Ελέξτε πως η εικονική μνήμη (page file) έχει μέγεθος 1,5 φορά το μέγεθος της μνήμης RAM ή εναλλακτικά είναι "ορισμένη από το σύστημα".


Οι προτεινόμενες ενέργειες αυξάνουν την απόδοση του συστήματος έως κάποιο βαθμό. Αν οι απαιτήσεις των εφαρμογών σας δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές του εξοπλισμού σας ούτε μετά τα προτεινόμενα μέτρα αναβάθμισης, πρέπει να προχωρήσετε σε αντικατάσταση του εξοπλισμού με την προμήθεια νέου.

 

Οι δίσκοι του συστήματος δεν έχουν πολύ ελεύθερο χώρο. Πώς μπορώ να αυξήσω το διαθέσιμο χώρο;

 

Κατά τη χρήση του υπολογιστή σας το Λειτουργικό Σύστημα δημιουργεί προσωρινά έναν αριθμό βοηθητικών αρχείων, τα οποία παραμένουν στο δίσκο χωρίς να είναι χρήσιμα ή απαραίτητα για μελλοντική χρήση. Τα αρχεία μπορείτε να τα σβήσετε με την εφαρμογή Disk Cleanup (στο φάκελο Accessories/System Tools) και να ελευθερώσετε πολύτιμο χώρο σε καθέναν από τους σκληρούς δίσκους του συστήματός σας.

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 14:02 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 19:45