Η φύλαξη των αδειών χρήσης του εργαστηρίου αποτελεί υποχρέωση του Υπευθύνου του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Στην περίπτωση που για κάποιο έκτακτο λόγο οι άδειες έχουν χαθεί, προσπαθήστε να λάβετε αντίγραφά τους με τη βοήθεια του προμηθευτή/κατασκευαστή και των απαραίτητων αποδεικτικών προμήθειας.

Αν η προσπάθειά σας δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα τότε προσπαθήστε να ανακτήσετε τους κωδικούς των προγραμμάτων του υπολογιστή, πριν την επανεγκατάστασή του, με τη χρήση κατάλληλων και ελεύθερων προς χρήση προγραμμάτων. Ενδεικτικά για την ανάκτηση χαμένων κωδικών διαφόρων εκδόσεων των Microsoft Windows και του Microsoft Office μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ελεύθερες προς χρήση (freeware) εφαρμογές Magical Jelly Bean Keyfinder ή ProduKey.

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010 20:11 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 19:45