Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online οδηγός για την εγκατάσταση του Ubuntu LTSP 18.04 στα σχολικά εργαστήρια. Ο οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων στις Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 00:00 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 17:22