Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online οδηγός για την εγκατάσταση του Windows 10 & Windows 2016 Server στα σχολικά εργαστήρια. Ο οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων στις Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019 01:00 Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 17:22