Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online οδηγός για την εγκατάσταση του Windows Server 2016 με RDSH ρόλο για Server Based Computing (σταθμοί εργασίας ως thin clients) στα σχολικά εργαστήρια. Ο οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων: pdf Οδηγός εγκατάστασης & διαμόρφωσης MS-Windows 2016 RDSH εξυπηρετητή Server Based Computing (7.15 MB)

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 19:37 Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 14:54