Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 22.04 στα σχολικά εργαστήρια. Ο οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος σε μορφή pdf στη Βιβλιοθήκη Εγγράφων:   pdf Οδηγός εγκατάστασης & χρήσης (Ubuntu, LTSP, sch-scripts, epoptes) έκδοση 22.04 (9.10 MB)

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 14:56 Τελευταία ενημέρωση : Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 22:16