Στο wiki της Τεχνικής Στήριξης υπάρχει διαθέσιμος ο Online οδηγός για την εγκατάσταση του ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2019 και Windows 10. Περιλαμβάνει και τις εντολές για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης με χρήση PowerShell εντολών.

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2021 19:29 Τελευταία ενημέρωση : Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2021 19:29