Αναζήτηση για διπλά αρχεία

Αναζήτηση για διπλά αρχεία με βάση την τιμή hash του αρχείου.