Υπηρεσίες ΣΕΠΕΗΥ/Interractive Whiteboard

Ένα από τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στη χρήση των διαδραστικών πινάκων είναι ότι διαθέτουν ειδικά λογισμικά για τη χρήση τους και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που όμως δεν είναι συμβατά μεταξύ διαδραστικών πινάκων διαφορετικών κατασκευαστών.

Για αυτό το λόγο προτείνεται η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ OpenBoard το οποίο είναι διαθέσιμο τόσο σε περιβάλλον Windows όσο και σε περιβάλλον Ubuntu Linux. Επομένως ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τις δραστηριότητες που έχει δημιουργήσει σε κάθε διαδραστικό σύστημα και ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που διαθέτει ο Η/Υ του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.