ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ' & Δ ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 
  Η εφαρμογή χρειάζεται Flash Player 6 και ανάλυση οθόνης από 800x600 και άνω.