ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.1: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων

Πράξη με τίτλο: "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ ΠΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε' & ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Αναστάσιος Μικρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγ. ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίννων,
Παιδαγωγική Επιμέλεια

Άννα Σαριδάκη, MSc. Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β'θμιας Εκπαίδευσης,
Προγραμματισμός, σχεδίαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων με τεχνολογία Macromedia Flash

Φίλιππος Δεληγιάννης, Δρ. Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β'θμιας Εκπαίδευσης,
Προγραμματισμός ιστοσελίδων, σχεδίαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Επικ. Καθηγ. ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίννων,
Συλλογή υλικού, σχεδίαση δραστηριοτήτων

Νεοκλής Σαρρής, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου,
Επιμέλεια Περιεχομένου

Παναγιώτης Κωστάκης, Δρ. Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β'θμιας Εκπαίδευσης,
Σχεδίαση και προγραμματισμός, σχεδίαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων

Αναστάσιος Λαδιάς, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β'θμιας Εκπαίδευσης,
Προγραμματισμός, σχεδίαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων

Βασιλική Μαρκοπούλου, Εκπαιδευτικός Β'θμιας Εκπαίδευσης, Φιλόλογος,
Συλλογή υλικού και φιλολογική επιμέλεια

Χριστόφορος Μπάφας, Μαθηματικός - Προγραμματιστής,
Προγραμματισμός, υλοποίηση δραστηριοτήτων

Ιωάννα Μπέλλου, Δρ. Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Β'θμιας Εκπαίδευσης,
Επεξεργασία υλικού, σχεδίαση δραστηριοτήτων

Βασίλειος Ριζόπουλος, Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκ/σης,
Συγγραφή κειμένων, σεναρίων

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αφροδίτη Ζούκη, γραφιστική επιμέλεια

Σοφία Πέγκα, γραμματειακή υποστήριξη

Αριστοτέλης Μικρόπουλος, εκφωνήσεις διαλόγων

Λεωνίδας Μικρόπουλος, εκφωνήσεις διαλόγων

Χρήστος Ράμμος, διαμορφωτική αξιολόγηση

Αθηνά Ριζοπούλου, διαμορφωτική αξιολόγηση

Μαρία Τσιρώνη, εκφωνήσεις διαλόγων

Δημήτρης Χαλκίδης, εκφωνήσεις κειμένων

 

ΚΡΙΤΕΣ

Χρυσή Βιτσιλάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια. Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Αθανασία Γαλανουδάκη – Ράπτη, Σχολική Σύμβουλος

Λαμπρίνα Γιώτη, Εκπαιδευτικός

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρετή Καραθανάση - Κατσαούνου, Ψυχολόγος - Μόνιμη Πάρεδρος Π.Ι.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ευθυμία Γουργιώτου, Εκπαιδευτικός

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αδάμ Αγγελής, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Κοσμάς Ηλιάδης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Ανδρέας Τριανταφύλλου, Εκπαιδευτικός

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Άννα Σαριδάκη και

ΝΠΔΔ "Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση" του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Π.Ι.

Γεώργιος Τύπας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι.

Γεώργιος Οικονόμου, Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι.

 


Έργο Συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
25% από Εθνικούς Πόρους

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω φορείς για τη χρήση υλικού που τους ανήκει:

•  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

•  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

•  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

•  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)

•  Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ( Κ.Ε.Θ.Ε.Α)

•  Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας

•  Γραφείο Αγωγής Υγείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ιωαννίνων

•  Γραφείο Αγωγής Υγείας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ιωαννίνων

•  5 ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων