Ενότητα 1: Φύλλα εργασίας για το νηπιαγωγείο
Ενότητα 2: Φύλλα εργασίας για την Α' τάξη του δημοτικού
Ενότητα 3: Φύλλα εργασίας για τη Β' τάξη του δημοτικού

Για να δείτε την εφαρμογή «το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη», επιλέξτε τη διπλανή εικόνα.

Για λόγους ασφαλείας η επιλογή «Έξοδος» είναι απενεργοποιημένη. Για να κλείσετε την εφαρμογή, απλά κλείστε το λογισμικό του φυλλομετρητή.


Η εφαρμογή "Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη"

«Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ενότητας «Νηρηίδες» του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ, ΕΠ ΚτΠ, Γ' ΚΠΣ».

© 2007 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Απαιτήσεις συστήματος
Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πακέτο