Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες
  Δεκαδικοί αριθμοί με ένα δεκαδικό ψηφίο

Δεκαδικοί αριθμοί ανάμεσα στους 12 και 13

Δεκαδικοί αριθμοί με δύο δεκαδικά ψηφία

Δεκαδικοί αριθμοί ανάμεσα στους 0,2 και 0,3

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές