Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

Παρατήρηση:
Οι δραστηριότητες που έχουν αστερίσκο θεωρούμε ότι απαιτούν περισσότερη εμπειρία για τη λύση τους. Γι’ αυτό προτείνεται να διδαχθούν σε δεύτερη φάση.

  Ποιο ψηφίο λείπει;

Πώς ονομάζεται ο αριθμός που ακολουθεί;

Συμπληρώστε το κενό

Αριθμοί με έξι μπίλιες

Ποια ψηφία λείπουν; *

Πώς ονομάζεται ο πέμπτος αριθμός; *

Αριθμοί με τρεις μπίλιες *

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές