Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

Παρατήρηση:
Οι δραστηριότητες που έχουν αστερίσκο θεωρούμε ότι απαιτούν περισσότερη εμπειρία για τη λύση τους. Γι’ αυτό προτείνεται να διδαχθούν σε δεύτερη φάση.

  Συμπληρώστε τα κελιά

Ποιοι αριθμοί λείπουν από τα κελιά του πίνακα;

Πώς πρέπει να συμπληρωθούν οι επόμενες σειρές;

Πόσα τετράγωνα από κάθε χρώμα χρειάζεστε ακόμα;

Πώς πρέπει να συμπληρωθούν τα άδεια κελιά; *

Πόσα τρίγωνα από κάθε χρώμα χρειάζεστε ακόμα; *

Συμπληρώστε τον πίνακα *

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές