Εξερευνώ & Μαθαίνω

Λύνω προβλήματα

Νέες Δραστηριότητες

Παρατήρηση:
Οι δραστηριότητες που έχουν αστερίσκο θεωρούμε ότι απαιτούν περισσότερη εμπειρία για τη λύση τους. Γι’ αυτό προτείνεται να διδαχθούν σε δεύτερη φάση.

  Αριθμοί ανάμεσα σε άλλους

Σχηματίστε ένα μεγαλύτερο αριθμό

Πόσα χρήματα κοστίζει το ακριβότερο δώρο;

Βρείτε τους αριθμούς που λείπουν

Αριθμοί ανάμεσα σε άλλους *

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός; *

Πόσα λιγότερα χρήματα κάνει το φτηνότερο δώρο; *

Αριθμοί ανάμεσα στους 1,10 και 1,20 *

Μετρώ τις ικανότητες μου Επικοινωνώ Μελετώ Θέματα Δημιουργώ Αναζητώ Συντελεστές